Prechod na navigáciu Hlavné menu
AZOTER, s.r.o.

AZORHIZ

AZORHIZ je mikrobiálny výrobok. Ako kvapalná látka pôsobiaca na základe baktérií pôvodnej mikroflóry sa aplikuje do pôdy a svojim pôsobením v pôde vytvára dostatočné množstvo dusíka , fosforu, draslíka a produkciu rastových hormónov..
Pôdna pomocná látka.
Hodnota pH 6,0-8.5
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109/ml
(Azotobacter croococcum , Azospirillum brasiliense , Bacillus megatherium , Rhizobium sp.)

Obsah rizikových látok: obsah rizikových látok vyhovuje limitom platným v SR.

Rozsah a spôsob použitia:

Rozšírená forma hnojiva AZOTER, vhodná pre hnojenie  motýľovo-kvetných rastlín , nakoľko druh mikroorganizmov Rhizobium je symbiotický s týmito rastlinami.
AZORHIZ je bakteriálne hnojivo s dvojitým účinkom, ktorý poskytuje dostatočné zásobovanie dusíkom, ktorý pôsobí vo forme podpory tvorby hŕčkov na koreňovej sústave ako aj viazaním voľného dusíka zo vzduchu. Zvyšuje úrodnosť sóje, lucerny, hrachu a fazule. Aplikuje do pôdy pred sejbou. Po aplikácii sa musí zapracovať do pôdy, aby mikroorganizmy neboli dlho vystavené slnečnému žiareniu.


Dávkovanie:
Výrobok sa používa v množstve 10 l na hektár. Pred použitím je ho potrebné  dobre premiešať a podľa spôsobu aplikácie nariediť s vodou v pomere 1:30-50.

Podmienky skladovania:
Skladuje sa v uzatvorených a vetrateľných priestoroch v pôvodných uzavretých obaloch,

Doba použiteľnosti:
Pri dodržaní podmienok skladovania

pri teplote do 5°C 2 mesiace od dátumu výroby
pri teplote do 15°C 3 týždne od dátumu výroby

Balenie: 25, 30, 50, 60 litrov

Číslo certifikátu ÚKSÚP: 0132
 

 


 310711

Úvodná stránka