Prechod na navigáciu Hlavné menu
AZOTER, s.r.o.

AZOTER

AZOTER je mikrobiálny výrobok. Ako kvapalná látka pôsobiaca na základe baktérií pôvodnej mikroflóry sa aplikuje do pôdy a svojim pôsobením v pôde vytvára dostatočné množstvo dusíka , fosforu, draslíka a produkciu rastových hormónov.

Hodnota pH 6,0-8.5
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109/ml
(Azotobacter chroococcum , Azospirillum brasiliense , Bacillus megatherium)

Obsah rizikových látok: obsah rizikových látok vyhovuje limitom platným v SR.

Rozsah a spôsob použitia:

Zvlášť vhodné pre pôdy s obsahom humusu nad 1% a hodnotou pH medzi 5,4 - 8,0. Mimoriadne vhodné pre vápenatú pôdu. Najvhodnejšie je použiť ho na stredne ťažkú pôdu. Nie je vhodné pre extrémne pôdy (piesčité, kyslé)a pre plodiny, ktoré sa technologicky pestujú pod pokrytou fóliou, ktoré sú napr. melóny.
Použitím hnojiva AZOTER sa môže hodnota pH pôdy z roka na rok zvyšovať o 0,1-0,2% v smere neutrálnej hodnoty pH, čo je pre pôdu optimálne.

Bakteriálne hnojivo AZOTER® sa používa pred sejbou. Optimálne použitie je 10 – 14 dní pred sejbou. Pri vyšších teplotách nad 20 ̊C treba zapracovať tento prípravok do pôdy v priebehu 1 – 2 hod., aby mikroorganizmy neboli vystavené dlhodobo silnému slnečnečnému žiareniu. Aplikuje sa postrekovačmi na povrch pôdy. Riedi sa vodou v pomere 1:30 – 1:50 l v závislosti od postrekovacích mechanizmov. Miešateľnosť výrobku je dobrá, dá sa miešať a spoločne aplikovať s herbicídmi a fungicídmi okrem tých, ktoré obsahujú baktericidné látky.
Doporučená dávka je 10 l na 1ha (min. však 150 l pripraveného roztoku na 1 ha), pričom deklarované hodnoty zaručujú účinok, ktorým sa dá nahradiť použitie klasických priemyselných hnojív. Pri tomto množstve dávkovania azotobacter a azospirillium pravidelne viažu dusík a dodávajú ho koreňovému systému rastliny, ktorý zodpovedá cca 130 – 150 kg dusíka v čistých živinách.
Podobným systémom bac. megatherium uvoľňuje viazaný fosfor, mení v pôde existujúci tricalciumfosfát na dicalciumfosfát čo je vo vode rozpustná forma, a tým sprístupňuje výživu pre plodinu. Množstvo takto uvoľneného fosforu zodpovedá na konci vegetačného obdobia cca 60 – 80 kg fosforu v čistých živinách.

Výrobok je možné používať na hnojenie všetkých druhov plodín, nakoľko uvedené druhy mikroorganizmov nie sú symbiotické.
 


Podmienky skladovania:
Skladuje sa v uzatvorených a vetrateľných priestoroch v pôvodných uzavretých obaloch,
Doba použiteľnosti:
Pri dodržaní podmienok skladovania pri teplote do 5°C 2 mesiace od dátumu výroby
pri teplote do 15°C 3 týždne od dátumu výroby

Balenie: 20, 25,30, 50, 60 litrov

Číslo certifikátu ÚKSÚP: 0131
 


 310688

Úvodná stránka