INOVACE EFEKTIVITA EKOLOGIE
více než 20 let zkušeností a inovací v oblasti výživy rostlin a prevence

Naše produkty


Základním produktem naší společnosti je kapalné bakteriální biohnojivo AZOTER®. Dosahuje absolutně největší hustoty vitálních zárodků bakterií. Na hnojení jednoho hektaru půdy je potřeba dávka 10 litrů hnojiva.

Kapalné bakteriální hnojivo vzniklé na bázi hnojiva AZOTER®, které obsahuje parazitickou houbu Trichoderma atroviridae, která ničí spóry Fusarií a má výrazný stimulačný vliv nejen na dynamiku růstu rostlin, odolnost rostlin zlepšením obranných reakcí pěstovaných plodin a snížení mykotoxinů.

AZORHIZ® je bakteriální hnojivo, které díky svému složení (asymbiotické a symbiotické kmeny bakterií) poskytuje dostatečné zásobování rostlin dusíkem během celé vegetace , je určena pro pěstování sóji, hrachu, fazole, vojtěšky.

AZOTER-SC® obsahuje kromě bakterií a účinných látek přítomných v kapalném bakteriálním hnojivě AZOTER-mykoparazitickou houbu Coniothyrium minitans, která účinně ničí spóry houby bílé hniloby (Sclerotinia sclerotiorum)vyskytující se v půdě.

Kapalné bakteriální hnojivo určeno na listovou-foliární aplikaci široké škály pěstovaných rostlin, která obsahuje spiciální druh bakterií vyizolovaných z rostlinných pletiv, způsobují fixaci vzdušného dusíku v rostlinách.

Kapalné bakteriální hnojivo vzniklé na bázi hnojiva AZOTER®, které obsahuje speciální bakterii Pseudomonas putida, která zlepšuje přijatelnost mikroprvků pro kořenovou soustavu. Urychluje rozklad aplikovaných digestátů BPS, posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě a zároveň zvyšuje využitelnost živin z aplikovaných digestátů.

AZOTER Trading s.r.o.

Společnost je od roku 1995 průkopníkem na evropském trhu ve výrobě bakteriálních biohnojiv a jejich velkoplošného použití v zemědělské prvovýrobě, má dlouholeté zkušenosti v oblasti výživy a prevence. Hlavní myšlenka bakteriálního biohnojiva AZOTER, je vázání vzdušného dusíku a zpřístupňování nevyužitých těžko rozpustných fosfátů v půdě, také i ekonomický efekt snížení nákladů v zemědělské výrobě byla před více jak 20 roky pokroková a setkávala se s mnoha odpůrci. Dnes už málokdo pochybuje o účinnosti bakteriálního hnojiva AZOTER. Vlastní výroba a výrobně-vývojářský team jsou garancí kvality a vynaložené úsilí na vývoji nových technologií v oblasti speciálního výběru jednotlivých kultur bakterií a získání jejich nejvyšší vitality a virulence se vrátilo prostřednictvím spokojenosti našich pěstovatelů

Více informací

Máte zájem a naše výrobky?
Použijte náš objednávkový formulář.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ