Odborné články


Rozhovor s doc. Ing. Vladimírom Farkašom, DrSc.
Článok uvedený v časopise Naše Pole 11/18.
Trichoderma - zelená pomoc v rostlinné výrobě
Dr. Kredics László, Körmöczi Péter
Univerzita v Szegede, Fakulta vedeckého pestovania a informatiky, Katedra mikrobiológie.
AZOTER v boji proti houbovým chorobám
Článek uvedený v časopise Naše Pole 03/15.
Digestát z BPS a bakteriální hnojiva
Výhody a nevýhody aplikacedigestátů (biokalu) z BPS při hnojení zemědělských plodin a možnosti ovlivnění rozkladných procesů pomocí bakteriálních preparátů.
Azoter trochu jinak než ho známe
Azoter a jeho využití nejen ve výživě rostlin.
Význam použití Azoteru v prevenci proti houbovým napadením.
Azoter a rozklad posklizňových zbytků
Rozkladné procesy posklizňových zbytky rostlin za účasti bakteriálního přípravku Azoter.

ARCHIV

Možnosti biologické prevence proti houbovým chorobám.
Azoter trochu jinak než ho známe. Článek uveřejněný Naše pole 03/13.
Azoter řešení pro mnohé pěstitele
Mnohé výhody použití výrobků společnosti AZOTER, která je na trhu již 19 let a jejich výrobky se přizpůsobují poptávky na trhu.
Bakterie v službách agronomické praxe
Článek uveřejněný v Naše pole 02/13.