O SPOLEČNOSTI AZOTER TRADING S.R.O.


Společnost je od roku 1995 průkopníkem na evropském trhu ve výrobě bakteriálních biohnojiv a jejich velkoplošného použití v zemědělské prvovýrobě, má dlouholeté zkušenosti v oblasti výživy a prevence. Hlavní myšlenka bakteriálního biohnojiva AZOTER, vázání vzdušného dusíku a zpřístupňování nevyužitých těžce rozpustných fosfátů v půdě, jakož i ekonomický efekt snižování nákladů v zemědělské prvovýrobě byla před více než 20 lety pokroková a setkávala se z mnoha rozpory. Dnes už málokdo pochybuje o účinnosti bakteriálního hnojiva AZOTER. Vlastní výroba a výrobně vývojářský tým jsou garancí kvality a vynaložené dlouholeté úsilí na vývoji nových technologií v oblasti speciálního výběru jednotlivých kultur bakterií a získání jejich nejvyšší vitality a virulence se opět dostali prostřednictvím spokojenosti našich pěstitelů.

Výrobky společnosti AZOTER Tradings.r.o. se vyznačují vysokou kvalitou a šetrností k životnímu prostředí. Každý výrobek má certifikát a je zařazen mezi přípravky, které se mohou používat v ekologickém zemědělství. Kmeny bakterií jsou patentovány a uloženy v České sbírce mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně. Společnost AZOTER Tradings.r.o. na vývoji a výzkumu bakteriálních preparátů úzce spolupracovala s výzkumnými pracovníky zahraničních a domácích institucí a univerzit např. CEVA-PHYLAX v Budapešti, SAV v Bratislavě, SPU v Nitře. Jednotlivé kultury bakterií prošly speciálním výběrem, kterým byla dosažena nejvyšší vitalita a virulence.

Hlavním úkolem společnosti AZOTER Tradings.r.o. je prostřednictvím kvalitních produktů zvyšovat úrodnost půdy udržitelnou a environmentální šetrnou cestou a pomáhat zvyšovat efektivitu pěstovaných plodin, za současného příznivého ekonomického efektu snižování nákladů na průmyslová hnojiva.

AZOTER Tradings.r.o. svým odběratelům a partnerům kromě zajištění kvalitních produktů a přesné logistiky poskytuje i poradenskou činnost v oblasti výživy a hnojení zemědělských plodin na základě provedených odběrů půdních a rostlinných vzorků. Na základě získaných agrochemických analýz a výsledků vypracuje doporučení a metodiky optimalizace výživy pěstovaných plodin v souladu s platnými legislativními normami pro udržitelné zemědělství s ohledem na zvyšování půdní úrodnosti a obnovu mikrobiálního života v půdě.

V posledních deseti letech se společnost intenzivně zabývá nejen problematikou obnovy mikrobiálního života půd, která výrazně klesla v důsledku zúžení rotace pěstovaných plodin ale i problematikou posílení přirozené obranyschopnosti pěstovaných plodin. Kromě již uváděných pozitiv aplikace AZOTERU ve výživě rostlin a jeho příznivého vlivu na úrodnost půd je nezanedbatelnou i jeho druhá stránka a to, jeho využijte v biologické obnově půd a zlepšení kondice pěstovaných plodin, které výsledkem je lepší odolnost rostlin a zvýšení kvality finální produkce. Za tímto účelem společnost vyvinula produkt AZOTER SC.

Při pěstování mnoha polních plodin patří fuzariózy mezi nejdůležitější patogeny, které jsou významné z ekonomického hlediska ale i z hlediska bezpečnosti potravin. Pracovníci společnosti se intenzivně zabývali možnostmi přirozeného posílení obranného mechanismu a kondice pěstovaných plodin vůči uvedené nemoci. Výsledkem jejich činnosti bylo obohacení původního bakteriálního biohnojiva AZOTER o parazitickou houbu Trichoderma atroviride, ktorá zlepšuje přirozené schopnosti půdy.

Společnost AzoterTrading s.r.o. se zabývá i listovou výživou segmentem, který poskytuje komplexní řešení dodáním makro a mikroživin pro pěstované plodiny. Po provedených tříletých maloparcelových i provozních pokusech přišla na trh s jedinečným produktem určeným na listovou výživu polních i zahradních plodin t.j. s bakteriálním hnojivem AZOTER L.

Zastoupení společnosti AZOTER s.r.o. jsou současné době v České republice, Maďarsku, Ukrajině, Moldavsku, Rumunsku, Německu, Polsku a Chorvatsku. Nové trhy se vytvářejí ve Španělsku, Srbsku, Slovinsku, Bělorusko a Indii. V Indii provedla společnost úspěšné pokusy na Několik modelových plodinách ať už v konvenčním pěstování, ale i v ekologickém, vzhledem k existující Celní bariéru v Indii, kde stát ve formou daru navrátí pěstitelům 90% nákladů vynaložených na nákup hnojiv, je zatím aplikace bakteriálního hnojiva AZOTER výrazně znevýhodnění.
V současné době probíhají jednání o možnostech aplikace biohnojiva společnosti ve Španělsku při pěstování rychlené zeleniny ve sklenících a polních plodin. Takové návštěva a následné jednání se zástupci společností z Etiopie vedle k úspěšné dohodě o testování biologické účinnosti bakteriálního hnojiva AZOTER SC a AZOTER F v daných půdních klimatických podmínkách severní Etiopie při pěstování kukuřice, slunečnice, obilovin ale i zeleniny.
Společnost AZOTER s.r.o. vzhledem k vlastnímu výzkumnému týmu a vlastní speciální výrobě s fermentačními linkami řízené výpočetní technikou nacházející se v Petrově Vsi má výrazný potenciál pro další výzkum a vývoj nových produktů zaměření a orientovaných především na eko resp. bio pěstování zemědělských plodin vyznačující se šetrností k životnímu prostředí, protože neobsahují žádné složky, které by ohrožovaly životní prostředí.

  • od roku 1995 je průkopníkem na evropském trhu ve výrobě bakteriálních biohnojiva a jejich velkoplošného použití v zemědělské prvovýrobě
  • má více než 25 leté zkušenosti s bakteriálními hnojivy ve výživě rostlin a v biologickém obnovování kvalitypôd v zemědělské prvovýrobě
  • vysoká kvalita a šetrnost k životnímu prostředí
  • vlastní výrobna a výrobně - vývojářský team
  • vlastní logistika a skladovací centra
  • každý výrobek má certifikát a je zařazen mezi přípravky, které se mohou používat v ekologickém zemědělství
  • jednotlivé kultury bakterií prošly speciálním výběrem, kterým byla dosažena nejvyšší vitalita a virulence
  • hlavní myšlenkou biohnojiva AZOTER je vázání vzdušného dusíku a zpřístupňování nevyužitých těžce rozpustné fosfátů v půdě, jakož i ekonomický efekt snižování nákladů v zemědělské prvovýrobě
  • zastoupení společnosti AZOTER Trading s.r.o. jsou v současné době v České republice, Maďarsku, Ukrajině, Moldavsku, Rumunsku, Německu, Polsku, Chorvatsku. Nové trhy se vytvářejí ve Španělsku, Srbsku, Slovinsku, Bělorusku a Indii

Záměr společnosti

Hlavním úkolem společnosti AZOTER Trading, s. r. o., je prostřednictvím kvalitních produktů zvyšovat úrodnost půdy trvale udržitelnou a environmentálně šetrnou cestou a pomáhat zvyšovat efektivitu pěstovaných plodin za současného příznivého ekonomického efektu snižování nákladů na průmyslová hnojiva. AZOTER Trading, s. r. o., svým odběratelům a partnerům kromě zajištění kvalitních produktů a přesné logistiky poskytuje i poradenskou činnost v oblasti výživy a hnojení zemědělských plodin na základě provedených odběrů půdních a rostlinných vzorků. Na základě získaných agrochemických analýz a výsledků vypracuje doporučení a metodiky optimalizace výživy pěstovaných plodin v souladu s platnými legislativními normami pro udržitelné zemědělství se zřetelem na zvyšování úrodnosti půdy a obnovu mikrobiálního života v půdě.