O SPOLEČNOSTI AZOTER TRADING S.R.O.


  • od roku 1995 je průkopníkem na evropském trhu ve výrobě bakteriálních biohnojiv a jejich velkoplošného použití v zemědělské prvovýrobě
  • má více než 20leté zkušenosti s bakteriálními hnojivy ve výživě rostlin a prevenci v zemědělské prvovýrobě
  • vysoká kvalita a šetrnost k životnímu prostředí
  • vlastní výrobna a výrobně-vývojářský tým
  • vlastní logistika a skladovací centra
  • každý výrobek má certifikát a je zařazen mezi přípravky, které se mohou používat v ekologickém zemědělství
  • jednotlivé kultury bakterií prošly speciálním výběrem, kterým byla dosažena nejvyšší vitalita a virulence
  • hlavní myšlenkou biohnojiva AZOTER je vázání vzdušného dusíku a zpřístupňování nevyužitých těžce rozpustných fosfátů v půdě, jakož i ekonomický efekt snižování nákladů v zemědělské prvovýrobě
  • zastoupení společnosti AZOTER Trading, s. r. o., jsou v současné době v České republice, Maďarsku, Ukrajině, Moldavsku, Rumunsku, Německu, Polsku, Chorvatsku. Nové trhy se vytvářejí ve Španělsku, Srbsku, Slovinsku, Bělorusku a Indii.

Záměr společnosti

Hlavním úkolem společnosti AZOTER Trading, s. r. o., je prostřednictvím kvalitních produktů zvyšovat úrodnost půdy trvale udržitelnou a environmentálně šetrnou cestou a pomáhat zvyšovat efektivitu pěstovaných plodin za současného příznivého ekonomického efektu snižování nákladů na průmyslová hnojiva. AZOTER Trading, s. r. o., svým odběratelům a partnerům kromě zajištění kvalitních produktů a přesné logistiky poskytuje i poradenskou činnost v oblasti výživy a hnojení zemědělských plodin na základě provedených odběrů půdních a rostlinných vzorků. Na základě získaných agrochemických analýz a výsledků vypracuje doporučení a metodiky optimalizace výživy pěstovaných plodin v souladu s platnými legislativními normami pro udržitelné zemědělství se zřetelem na zvyšování úrodnosti půdy a obnovu mikrobiálního života v půdě.