PRODUKTOVÉ PORTFOLIO


Základním produktem společnosti je kapalné bakteriální biohnojivo AZOTER®. Dosahuje absolutně největší hustotu vitálních zárodků bakterií, tj. 4x109 zárodků v 1 ml hnojiva. Na hnojení jednoho hektaru půdy postačuje dávka 10 litrů hnojiva AZOTER®, po aplikaci do půdy nastává intenzivní množení bakterií schopných efektivní fixace vzdušného dusíku a zpřístupnění fosforu a draslíku z méně rozpustných forem. Svým působením v půdě vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a zároveň produkuje látky v podobě růstových fytohormonů, enzymů a vitaminů. Ekonomická efektivnost tohoto produktu spočívá ve snižování nákladů na výživu rostlin a zároveň se obnoví mikrobiální život v půdě za současného zvýšení četnosti půdních mikroorganismů. AZOTER je šedá až šedohnědá hustá kapalina s charakteristickou melasovitě-bakteriální vůní, typickou pro tento přípravek. Doporučuje se ke hnojení všech polních i zahradních plodin.

 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny
 • neprodukuje žádné nitráty a nitrity
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • upravuje hodnotu půdní reakce
 • kapalné bakteriální hnojivo

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Kapalné bakteriální hnojivo vzniklé na bázi hnojiva AZOTER®, které obsahuje parazitickou plíseň Trichoderma atroviride, která ničí spory Fusarií v půdě. Při pěstování mnoha polních plodin patří fusariózy mezi nejdůležitější patogeny, které jsou významné z ekonomického hlediska, ale i z hlediska bezpečnosti potravin. Parazitická houba Trichoderma atroviride zlepšuje přirozené schopnosti půdy a tím účinně ničí spory fusarií už v půdě. Pokud tato prevence neproběhne v půdě, tak následně dochází k intenzivnímu množení spor a k produkci mykotoxinů. Pozitivní vliv účinku parazitní plísně se projevuje kromě napadáni zástupců rodů Fusarium i v napadáni jiných rodů, jako jsou Pythium, Rhizoctonia a Botrytis, přičemž Trichoderma atroviride má výrazný stimulační vliv nejen na dynamiku růstu rostlin, ale i na odolnost rostlin, a to zlepšením obranných reakcí pěstovaných plodin a snížením obsahu mykotoxinů ve finální produkci. Doporučuje se ke hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, přednostně se však využívá u plodin, které mohou být napadeny zástupci rodů Fusarium, zejména obiloviny, kukuřice, zahradní plodiny (plodová a dýňová zelenina).

 • ozdravuje půdu od hub způsobujících fusariózy
 • účinně zničí zdroj infekce fusariózou a snižuje riziko přenosu onemocnění na pěstované plodiny
 • zlepšuje kondici rostlin - zvýšením obranného mechanismu rostlin
 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkce (snížení mykotoxinů a dusičnanů)
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • upravuje hodnotu půdní reakce
 • kapalné bakteriální hnojivo

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Hodnota pH = 5,8-8,5

AZOTER SC® obsahuje kromě bakterií a účinných látek přítomných v kapalném bakteriálním hnojivu AZOTER mykoparazitickou plíseň Coniothyrium minitans, která napomáhá k obnovení přirozené schopnosti půdy a tím zabraňuje tvorbě spor plísně bílé hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) nacházející se v půdě. Coniothyrium minitans nenapadá rostlinu, ale omezuje výskyt a rozšíření, resp. infekci pěstovaných plodin náchylných na uvedenou chorobu (řepka, slunečnice a další). Tímto se vytváří účinná pomoc v prevenci a biologické ochraně půdy a omezuje se výskyt jedné z nejzávažnějších chorob olejnin. Doporučuje se ke hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, přednostně se však využívá u plodin, které mohou být napadeny chorobou Sclerotinia sclerotiorum (slunečnice roční, řepka ozimá, zelenina - hrách, petržel).

 • ozdravuje půdu od spor sclerotinia
 • účinně zničí zdroj infekce bílé hniloby a snižuje riziko přenosu onemocnění na pěstované plodiny
 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkce (zvýšení olejnatosti)
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • upravuje hodnotu půdní reakce
 • kapalné bakteriální hnojivo

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Kapalné bakteriální hnojivo vzniklé na bázi hnojiva AZOTER®, které obsahuje speciální bakterií Pseudomonas putida, která zlepšuje přijatelnost mikroelementů pro kořenovou soustavu pěstovaných plodin. AZOTER B® je kapalná látka působící na základě bakterií původního půdního fytoedafonu, která se aplikuje do půdy a svým působením obnovuje mikrobiální život v půdě a vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a enzymů pro růst a vývoj rostlin, což zlepšuje dynamiku růstu rostlin a jejich produkční schopnost. Urychluje rozklad aplikovaných digestátů BPS a posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě a zároveň zvyšuje využitelnost živin z aplikovaných digestátů a existující zásoby živin v půdě. Podílí se na rozkladu aromatických látek a reziduí pesticidů, které znečišťují životní prostředí. Doporučuje se ke hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, přednostně se však využívá u plodin, které jsou hnojeny digestáty z BPS. Doporučuje se aplikovat i na půdách znečištěných aromatickými organickými sloučeninami (zbytky olejů, pesticidů atd.).

 • urychluje rozklad aplikovaných digestátů BPS, posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě
 • zvyšuje využitelnost živin z aplikovaných digestátů a existující zásoby živin v půdě
 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitaminy
 • podílí se na rozkladu aromatických látek a reziduí pesticidů, které znečišťují životní prostředí
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • upravuje hodnotu půdní reakce
 • kapalné bakteriální hnojivo

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Rozšířená forma hnojiva AZOTER®, která obsahuje symbiotické bakterie Rhizobium spp. (Rhizobium japonicum a leguminosarum) je především určena pro pěstování sóji, hrachu, fazolí, lucerky a pícnin. AZORHIZ® je bakteriální hnojivo s dvojitým účinkem, které díky svému složení (asymbiotické a symbiotické kmeny bakterií) a efektivnímu vázání vzdušného dusíku poskytuje dostatečné zásobování rostlin dusíkem po celou dobu vegetace pěstovaných plodin a zároveň podporuje tvorbu bulek na kořenové soustavě kulturních plodin, což v konečném důsledku zlepšuje kvantitativní a kvalitativní ukazatele vypěstované produkce. Jako kapalná látka působící na základě bakterií původní mikroflóry po aplikaci do půdy svým působením vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a produkcí růstových fytohormonů zároveň přispívá ke zlepšení kondice pěstovaných plodin zvýšením přirozené obranyschopnosti rostlin.

 • efektivněji vázání N2 a podpora tvorby bulek na kořenové soustavě
 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • hnojivo určené pro pěstování sóji, hrachu, fazolí, lucerky a pícnin
 • kapalné bakteriální hnojivo

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Speciální tekuté bakteriální hnojivo určené na listovou-foliární aplikaci široké škály pěstovaných plodin, které obsahuje speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rostlinných pletiv, způsobujících fixaci vzdušného dusíku v rostlinách. Nitrogen bakterie aplikované na zelené části rostliny během vegetačního období díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají přes listovou kutikulu do rostliny a svým působením vytvářejí dostatečné množství dusíku na výživu rostlin. Použitím bakteriálního listového hnojiva AZOTER L může značně snížit aplikační dávky klasických průmyslových a listových hnojiv s obsahem dusíku, což vede k nemalé finanční úspoře. Výrobek se používá jako listové hnojivo na řepku olejnou, pšenici, kukuřici, slunečnici, cukrovou řepu a širokou škálu zahradních plodin. Aplikuje se na zelené části rostliny postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin za sníženého slunečního záření.

 • váže vzdušný dusík přímo v rostlině
 • efektivní forma zabezpečení přísunu dusíku v nepříznivých podmínkách
 • kapalné bakteriální hnojivo na listovou-foliární aplikaci
 • uplatňuje se především v ekologickém systému hospodaření

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Kapalné bakteriální hnojivo určené na listovou-foliární aplikaci široké škály pěstovaných plodin, které obsahuje speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rostlinných pletiv, způsobujících fixaci vzdušného dusíku v rostlinách. Nitrogen bakterie aplikované na zelené části rostliny během vegetačního období díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají přes listovou kutikulu do rostliny a svým působením vytvářejí dostatečné množství dusíku na výživu rostlin. Tento přípravek slouží jako bakteriální listové hnojivo, přičemž svými účinky může značně snížit aplikační dávky klasických průmyslových a listových hnojiv s obsahem dusíku, což vede k nemalé finanční úspoře. AZOTER L + kromě uvedených specifických bakterií obsahuje i makro a mikroživiny, čímž se řadí mezi komplexní listové hnojiva se širokospektrálním účinkem. Výrobek se používá jako listové hnojivo na řepku olejnou, pšenici, kukuřici, slunečnici, cukrovou řepu a širokou škálu zahradních plodin. Aplikuje se na zelené části rostliny postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin za sníženého slunečního záření. Listová výživa AZOTEREM L výrazně zvyšuje efektivitu aplikovaných živin hlavně v období s nedostatkem srážek, což je v současnosti aktuálním problémem nejen na Slovensku ale iv okolních zemích.

 • váže vzdušný dusík přímo v rostlině
 • zajišťuje přísun snadno přijatelných živin (N, P, K)
 • obsahuje mikroprvky v chelátové formě
 • efektivní forma zabezpečení přísunu živin v nepříznivých podmínkách
 • kapalné bakteriální hnojivo na listovou - foliární aplikaci

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N - 7,0 %, K - 2,0 %
Aplikační dávka obsahuje 34,8 g Fe, 15,3 g Mn, 1,4 g Cu, 3 g B, 0,8 g Mo, 2,6 g Zn, 3,48 g MgO, 6,96 g SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5

Unikátní kapalné bakteriální hnojivo určené na listovou-foliární aplikaci široké škály pěstovaných plodin s preventivním účinkem vůči houbovým chorobám, které obsahuje speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rostlinných pletiv, způsobujících fixaci vzdušného dusíku v rostlinách a parazitickou plíseň Trichoderma atroviride. Trichoderma atroviride má výrazný stimulační vliv nejen na dynamiku růstu rostlin, ale i na odolnost rostlin a to zlepšením obranných reakcí pěstovaných plodin a snížením obsahu mykotoxinů ve finální produkci. Pozitivní vliv účinku parazitní plísně se projevuje v napadáni kromě zástupců rodů Fusarium i jiných rodů jako jsou Pythium, Rhizoctonia a Botrytis. Nitrogen bakterie aplikované na zelené části rostliny během vegetačního období díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají přes listovou kutikulu do rostliny a svým působením vytvářejí dostatečné množství dusíku na výživu rostlin. Tento přípravek slouží jako bakteriální listové hnojivo, přičemž svými účinky může značně snížit aplikační dávky klasických průmyslových a listových hnojiv s obsahem dusíku, což vede k nemalé finanční úspoře. AZOTER LF + kromě uvedených specifických bakterií obsahuje i makro a mikroživiny, čímž se řadí mezi komplexní listové hnojiva se širokospektrálním účinkem. Výrobek se používá jako listové hnojivo na širokou škálu zahradních plodin, ovocných dřevin, révy a polních plodin. Aplikuje se na zelené části rostliny postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin za sníženého slunečního záření.

 • váže vzdušný dusík přímo v rostlině
 • zajišťuje přísun snadno přijatelných živin (N, P, K)
 • obsahuje mikroprvky v chelátové formě
 • efektivní forma zabezpečení přísunu živin v nepříznivých podmínkách
 • zlepšuje kondici rostlin - zvýšením obranného mechanismu rostlin
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkce
 • kapalné bakteriální hnojivo na listovou-foliární aplikaci

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae, Trichoderma atroviride)
N - 7,0 %, K - 2,0 %
Aplikační dávka obsahuje 34,8 g Fe, 15,3 g Mn, 1,4 g Cu, 3 g B, 0,8 g Mo, 2,6 g Zn, 3,48 g MgO, 6,96 g SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5