INOVACIJE UČINKOVITOST EKOLOGIJA
više od 20 godina iskustva i inovacija na području ishrane bilja i prevencije

NAŠI PROIZVODI


Osnovni proizvod tvrtke je AZOTER®, tekuće, biološko gnojivo na bazi bakterija. Postiže apsolutno najvišu gustoću ključnih bakterija. Doza od 10 litara gnojiva dovoljna je za gnojidbu površine od jednog hektara.

Tekuće, bakterijsko gnojivo proizvedeno na bazi gnojiva AZOTER® koje sadrži parazitski soj gljivice Trichoderma atroviridae koji uništava spore glivice Fusarium i ima značajan stimulirajući učinak na dinamiku rasta, ali i na otpornost biljke zahvaljujući poboljšanim obrambenim reakcijama kultiviranih usjeva i smanjenju količine mikotoksina u krajnjem proizvodu.

AZORHIZ® je bakterijsko gnojivo koje zahvaljujući sastavu (asimbiotski i simbiotski sojevi bakterija) pruža dovoljnu količinu dušika biljkama tijekom cijelog razdoblja vegetacije usjeva, a upotrebljava se za kultivaciju soje, graška, graha, lucerne i krmiva.

AZOTER-SC® uz bakterije i aktivne tvari već prisutne u tekućem bakterijskom gnojivu AZOTER sadrži i mikoparazitsku gljivicu Coniothyrium minitans koja učinkovito uništava spore gljivice bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) koje se nalaze u tlu.

Tekuće, bakterijsko gnojivo predviđeno za folijarnu primjenu na listu za cijeli niz usjeva, sadrži posebnu vrstu bakterija izoliranih iz biljnih tkiva koje kod biljaka potiču fiksaciju dušika.

Tekuće bakterijsko gnojivo proizvedeno na bazi gnojiva AZOTER®, koje sadrži i posebnu bakteriju Pseudomonas putida, čime se poboljšava upijanje mikroelemenata u sustav korijenja. Ubrzava raspad primijenjenih digestata BGS (otpada iz postaje za bioplin), ostataka usjeva, slame i organskog materijala u tlu istovremeno povećavajući pristupačnost hranjivih tvari iz tih upotrijebljenih digestata.

AZOTER Trading s.r.o.

Od 1995. godine predvodnik na europskom tržištu u proizvodnji biognojiva i njihovoj opsežnoj upotrebi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Više od 20 godina iskustva s biognojivima za ishranu bilja i u prevenciji primarne poljoprivredne proizvodnje. Visoka kvaliteta i ekološki osjetljiv pristup.

Više informacija

Zanimaju li vas naši proizvodi?
Molimo vas da koristite našu narudžbenicu.

NARUDŽBENICA