O TVRTKI AZOTER TRADING S.R.O.


  • od 1995. godine predvodnik na europskom tržištu u proizvodnji biognojiva i njihovoj opsežnoj upotrebi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
  • više od 20 godina iskustva s biognojivima za ishranu bilja i u prevenciji primarne poljoprivredne proizvodnje
  • visoka kvaliteta i ekološki osjetljiv pristup
  • vlastita proizvodnja i proizvodno-razvojni tim
  • vlastita logistika i skladišni centri
  • svaki proizvod je certificiran i klasificiran kao pogodan za upotrebu u ekološkoj poljoprivredi
  • pojedinačne kulture bakterija izložene su posebnom procesu selekcije, kako bi se dostigla najviša razina vitalnosti i virulencije
  • bitna odlika biognojiva AZOTER je fiksiranje dušika iz zraka i otapanje fosfata u tlu, uz smanjenje troškova u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
  • tvrtka AZOTER Trading s.r.o. trenutno ima predstavništva u Češkoj Republici, Mađarskoj, Ukrajini, Moldaviji, Rumunjskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj; nova tržišta razvija u Španjolskoj, Srbiji, Sloveniji, Bjelorusiji i Indiji

Misija tvrtke

Misija tvrtke AZOTER Trading s.r.o. je da kvalitetnim proizvodima poveća plodnost tla na održiv i ekološki prihvatljiv način te da potakne povećanje učinkovitosti uzgajanih kultura, pogodno djelujući na okoliš smanjenjem troškova kod primjene industrijskih gnojiva. AZOTER Trading s.r.o. svojim klijentima i poslovnim partnerima, pored kvalitetnih proizvoda i precizne logistike, također pruža savjetničke usluge na području ishrane i gnojenja poljoprivrednih kultura temeljem uzorkovanja tla i biljaka. Rezultati dobivenih agrokemijskih analiza koriste se kako bi se upotpunile preporuke i metode za optimalizaciju mješavine hranjivih tvari za uzgajane kulture sukladno važećim zakonskim normama u svezi s održivom poljoprivredom, uzimajući pritom u obzir povećanje plodnosti tla te obnavljanje mikrobne aktivnosti u tlu.