Prechod na navigáciu Hlavné menu
AZOTER, s.r.o.

Hrvatski

PROIZVODI TVRTKE AZOTER®

Uvod

 

U zadnjim desetljećima su okoliš i poljoprivredno tlo u svojstvu temeljnog sredstva za primarnu proizvodnju, opterećeni intenzivnom uporabom kemikalija u vidu kemijske zaštite bilja i industrijskih gnojiva, čime se pogoršava kvaliteta oranice. Rezultati velikog broja istraživanja nas upozoravaju na to da je bakterijalna mikroflora,a koja je potrebna za tlo, u nestanku. U velikoj mjeri je smanjena količina mikroorganizama potrebnih za tlo, a koji osiguravaju prirodni dušik, smanjena je količina bakterija koje pomažu razgradnju celuloze u tlu, a usporen je i prirodni mikrobiološki proces oslobađanja fosfora vezanog u tlu.Da bismo stvorili prostor za savršeniju metabiozu, a time obogatili tlo za prirodni dušik i fosfor, za poboljšanje kvalitete tla nam služi pomoćni preparat AZOTER.

  


Proizvodi AZOTER®

Kao što je poznato, bakterije igraju odlučujuću ulogu u zaštiti produktivosti tla: iste vezuju zračni dušik koji daju na raspolaganje bilju, povećavaju primanje fosfata i kalija nazočnog u tlu, a istovremeno podupiru razgradnju organskih nečistoća u tlu.

Navedene funkcije mogu, u biti, ispunjavati tri vrste plemena bakterija:

- Azotobacter Croococcum : bakterija koja veže zračni dušik, opskrbljuje biljke dovoljnim količinama dušika u toku cijelog vegetacijskog razdoblja.

- Azospirillum Braziliense : isto tako bakterija koja veže zračni dušik, a podnosi i toplote više od  30 °C,  čime služi za opskrbu dušikom i u vruće ljetnje vrijeme.

- Bacterium Megatherium :  poslije razmnožavanja ovog mikroorganizma u tlu je biljni  korijenski sustav sposoban primati mobilizirani fosfor koji se nalazi u tlu, a koji je u oblicima nepristupačnim za biljke.

Proizvod pomoću bakterija povećava reprodukciju mikroorganizama odgovornih za razgradnju celuloze, čime podupire stvaranje kalija.

 

Naši proizvodi isto tako sadrže celulozu rastvorljivu u vodi. Kada se dopremljena celuloza potroši, te bakterije počinju razgrađivati i mineralizirati biljne ostatke, čime se oslobađaju mikroelementi i makroelementi koji su u njima vezani.

Ova koordinirana aktivnost bakterija koje vežu nitrogen, mobiliziraju fosfor, a koje su sposobne odstraniti celulozu, se stručno zove METABIOZA. Taj proces sačinjava teoretski temelj proizvoda AZOTER®.

 

 

Bakterijalna gnojiva AZOTER®: Opskrba  N-P-K na najvišoj razini

 

Temeljem obitelji proizvoda AZOTER® je bakterijalno gnojivo AZOTER®.

Među bakterijalnim gnojivima AZOTER®  ima najveću gustoću zametaka,  10 ⁹ - 14⁹ zametaka u ml. Za gnojenje jednog hektara tla dovoljno je 10 litara gnojiva AZOTER®, zato što gnojivo stvara u tlu veliku količinu korisnih bakterija, a koje pridonosi znatnom povećanju bakterijalne mikroflore tla.

 

Prednosti gnojiva AZOTER®

10 litara gnojiva s bakterijama AZOTER® po hektaru tla će dopremiti biljnom korijenskom sustavu 130 – 150 kg dušika, učiniti pristupačnim 70 – 80 kg fosfora iz spojeva fosfora nepristupačnih za biljke, a mobilizirati 30 kg kalija. Razgradnjom ostataka stabljika  kao  i zelenog i štalnog gnoja će se, u daljnjem, iskorištavati dušik, fosfor i kalij.

 

Zametci bakterija prisutni u tlu će se pobrinuti ne samo o dovođenju N-P-K. Isti osim toga:

 • mobiliziraju mikroelemente i makroelemente.
 • tvari proizvedene bakterijama (Auxin, Gibberelin) povećavaju rast bilja, vegetaciju, ubrzavaju sazrijevanje plodova.
 • proizvedeni vitamini čine biljke otpornim na bolesti
 • povećavaju toleranciju na sušu, korijenski sustav bilja se povećava za 25 %.
 • dovedene bakterije i njihovo djelovanje prouzročavaju animiranje stvaranja humusa.
 • poboljšava se struktura, prozračivanje tla kao i gospodarenje tla s vodom. Tlo će postati mekše i prozračeno.
 • BIO proizvod
 • proizvod ne ugrožava okoliš, neće doći do zagađenja donje vode nitratima niti nitritima
 • ubrzava se razgradnja strništa i biljnih ostataka.
 • ekonomska učinkovitost ovog proizvoda počiva u smanjivanju troškova za biljnu ishranu, a istovremeno se smanjuju i sporedni troškovi biljne zaštite. Temeljem dugoročnog rabljenja proizvoda AZOTER  na optimalnom tlu  dokazano je da isti može u potupnosti zamjeniti industrijska gnojiva tipa N-P-K,  bez istovremenog opadanja prinosa po hektaru.
 • u usporedbi s umjetim gnojivima moguća je ušteda čak 60 % troškova.

 

 

AZORHIZ®: Dvojni učinak na leptiraste biljke

Prošireni oblik gnojiva AZOTER, tipično je pogodan za leptiraste biljke.AZORHIZ je bakterijalno gnojivo s dvojnim učinkom koji omogućava dovoljnu opskrbu dušikom, a koji podupire stvaranje novih klica na korijenskom sustavu kao i vezivanje slobodnog dušika iz zraka. Povećavaju se dobivene količine soje, lucerke, graška i graha.

 

AZOTER-SC®: pobjeda nad bijelom plijesni (Sclerotinia)

AZOTER-SC® osim bakterija i učinkovitih tvari prisutnih u gnojivu AZOTER® sadrži i plijesan Coniothyrium minitans hiperparazita, a koja uništava bijelu plijesan koja se nalazi u tlu. Coniothyrium minitans  ne napada biljku, već ograničava i uništava stvaranje plijesni vrste sclerotinia u tlu, koja je uzrok toga što biljka vene. Na taj način se dobiva učinkovita pomoć za zaštitu tla i ograničava pojava bolesti vrste scelerotinia.

 

AZOTER-F®: uspješna borba protiv plijesni Fusarium

Isto tako prošireni oblik gnojiva AZOTER®, koji služi za zaštitu protiv plijesni Fusarium. Proizvod sadrži parazitarnu plijesan Trichoderma viridae, koja uništava spore Fusaria još u tlu. Ako se navedena zaštita ne primjeni još u samom tlu, onda će se spore plijesni Fusarium proširiti i smanjiti kolićinu hranljivih tvari biljke za 25-30 %, a iste će proizvoditi mikotoksine koji su otrovni za ljude i za životinje.

 

 

KARAKTERISTIKA, RABLJENJE I DOZIRANJE
Azoter je siva gusta tečnost s karakterističnim mirisom melase, tipičnim za ovaj proizvod.

Posebno pogodno za tla sa sadržinom humusa većom od 1 % i vrijednošću pH od 5,4 do  8,0. Posebno pogodno za krečasto tlo. Najpogodnije je da se rabi za srednje teška tla. Nije pogodan za ekstremna tla (pješćana, kisela) niti za biljke koje se tehnološki gaje ispod folije, kao što su primjerice lubenice.

Uslijed rabljenja gnojiva AZOTER se  može vrijednost pH tla svake godine povećavati za 0,1-0,2% u smjeru neutralne vrijednosti pH, a koje je za tlo optimalno.

 

Bakterijalno gnojivo AZOTER® se rabi prije sjetve. Optimalna uporaba je 10 – 14 dana prije sjetve. Pri toplotama višim od 20  ̊C potrebno je staviti ovaj proizvod u tlo u toku 1 – 2 sati, da  mikroorganizmi ne budu izloženi duže vrijeme jakim sunčevim zracima. Preparat se pomoću rasprskivača doprema na površinu tla. Razrjeđuje se s vodom u odnosu 1:30 – 1:50 litara, u zavisnosti od rabljenih mehanizama za rasprskivanje. Sposobnost smješavanja proizvoda je dobra, može se smješavati i primjenjivati zajedno s herbicidima i fungicidima, izuzev onih koji sadrže baktericidne tvari.

Preporučena doza je 10 litara po 1 hektaru (no najmanje 150 litara pripremljenog rastvora po 1 hektaru), pri čemu navedene vrijednosti jamče učinak kojim sa može zamjeniti rabljenje klasičnih industrijskih gnojiva. Pri takvoj količini doziranja azotobacter i azospirillium redovito vežu dušik i dopremaju ga do korijenskog sustava biljke, a koji odgovara približno 130 – 150 kg dušika u neto hranljivim tvarima.

Na sličan način bac. megatherium oslobađa vezani fosfor, pretvara u tlu prisutni tricalciumfosfat u dicalciumfosfat, dakle u oblik rastvorljiv u vodi, čime čini ishranu za biljku pristupačnom. Količina tako oslobođenog fosfora na kraju vegetacijskog razdoblja odgovara količini približno 60 – 80 kg fosfora u neto hranljivim tvarima.

 

Propisi za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kao i za zaštitu okoliša

 

Rukovanje s proizvodom ne zahtjeva nikakve posebne mjere sa gledišta zaštite zdravlja i okoliša. Dovoljno je da se po završetku radova sa proizvodom operete sapunom i toplom vodom.

 


Isporuka i pakovanje proizvoda

 

AZOTER se isporučuje u vrativoj PVC ambalaži od 25 l, 30 l, 50 l, 60 l, a koja je opremljena naljepnicama. Proizvod je potrebno skladištiti u suhim, hladnim prostorijama s mogućnošću provjetrivanja i čuvati ga odvojeno od namirnica, životinjske hrane, lijekova i ambalaže takvih tvari. Pri dugoročnom skladištenju u roku od 3 mjeseca potrebno je osigurati toplotu skladišnog prostora najviše od 5  ̊C.

Jamstveni rok proizvoda je 90 dana od dana njegovog iskladištenja.

 

Proizvod AZOTER ima odobrenje za uporabu u ekološkoj poljoprivredi, registriran je od strane međunarodne kompanije BIOKONTROLL.

Reg. No: 02.5/710/7/2009/

Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

 

Proizvodi:      AZOTER s.r.o.

                        SLOVAKIA
kontakt:          www.azoter.sk

 


 310681

Úvodná stránka