INNOWACJE EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGIA
ponad 20 lat doświadczenia i innowacji w zakresie odżywiania roślin i profilaktyki

NASZE PRODUKTY


Podstawowym produktem firmy jest płynny bio-nawóz bakteryjny AZOTER®. Zapewnia on bezwzględnie najwyższą gęstość żywotnych bakterii. Dawka 10 litrów nawozu wystarcza do nawożenia jednego hektara ziemi.

Płynny nawóz bakteryjny produkowany na bazie nawozu AZOTER®, zawierający pasożytniczy szczep grzybów Trichoderma atroviridae, który niszczy zarodniki Fusarium i ma znaczący stymulujący wpływ nie tylko na dynamikę wzrostu roślin, ale również na ich odporność, poprawiając reakcje obronne uprawianych roślin i zmniejszając zawartość mikotoksyn w końcowej produkcji.

AZORHIZ® jest nawozem bakteryjnym, który dzięki swojemu składowi (asymbiotyczne i symbiotyczne szczepy bakterii) zapewnia roślinom uprawnym wystarczające doprowadzenie azotu - jest on stosowany do uprawy soi, grochu, fasoli, lucerny i pasz.

Oprócz bakterii i substancji czynnych obecnych w płynnym nawozie bakteryjnym AZOTER, produkt AZOTER-SC® zawiera również grzyb mykopasożytniczy Coniothyrium minitans, który skutecznie niszczy zarodniki występujących w glebie grzybów Sclerotinia sclerotiorum.

Płynny nawóz bakteryjny przeznaczony do stosowania na liście w szerokim zakresie upraw, zawierający specjalny gatunek bakterii wyizolowanych z tkanek roślinnych, powodujących wiązanie w roślinach azotu znajdującego się w powietrzu.

Płynny nawóz bakteryjny produkowany na bazie nawozu AZOTER®, zawierający specjalną bakterię Pseudomonas putida, która poprawia wchłanianie mikroelementów przez system korzeniowy. Przyspiesza rozkład stosowanych odpadów pofermentacyjnych BGS (odpadów końcowych z biogazowni), resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie, zwiększając jednocześnie użyteczność składników pokarmowych uzyskiwanych z zastosowanych odpadów pofermentacyjnych.

Płynny nawóz bakteryjny przeznaczony do stosowania dolistnie w szerokiej gamie upraw, zawiera specjalny rodzaj bakterii (Herbaspirillum seropedicae) wyizolowanych z tkanek roślinnych, wiążących azot atmosferyczny w roślinach.

Unikatowy nawóz bakteryjny w płynie do nawożenia dolistnego szerokiej gamy roślin uprawnych, zapobiegający chorobom grzybicznym, który zawiera specjalny gatunek bakterii (Herbaspirillum seropedicae) wyizolowanych z tkanek roślinnych, które wiążą wolny azot z powietrza w roślinach oraz pasożytniczą formę grzybów pleśniowych odmiany Trichoderma atroviride.

AZOTER Trading s.r.o.

Od roku 1995 jest pionierem na rynku europejskim w produkcji bionawozów bakteryjnych i ich zastosowaniu na dużą skalę w podstawowej produkcji rolnej. Ma ponad 20 lat doświadczeń w wykorzystywaniu nawozów bakteryjnych do odżywiania roślin i w profilaktyce w podstawowej produkcji rolnej.

Więcej informacji

Jesteś zainteresowany naszymi produktami?
Skorzystaj z naszego formularza zamówienia.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA