PORTFOLIO PRODUKTÓW


Podstawowym produktem firmy jest płynny nawóz bakteryjny AZOTER®. Posiada absolutnie największe zagęszczenie żywych zarodków bakterii, tj. 4.109 zarodków na 1 ml nawozu. Do wynawożenia jednego hektara gleby wystarczy 10 litrów nawozu AZOTER®, po jego naniesieniu na glebę następuje intensywne namnożenie bakterii zdolnych do skutecznego wiązania azotu z powietrza i udostępniania fosforu i potasu z form słabiej rozpuszczalnych. Za pośrednictwem swojego działania w glebie nawóz wytwarza wystarczającą ilość azotu, fosforu, potasu oraz produkuje fitohormony wzrostu, enzymy i witaminy. Skuteczność ekonomiczna tego produktu polega na zmniejszaniu kosztów odżywiania roślin i przywróceniu życia mikrobiologicznego w glebie przy jednoczesnym zwiększeniu liczby mikroorganizmów glebowych. AZOTER ma postać szarej – szarobrązowej gęstej cieczy o charakterystycznym melasowo-bakteryjnym zapachu, typowej dla tego produktu. Polecany do nawożenia wszystkich upraw polowych i ogrodowych.

 • zapewnia roślinom stałe dostawy niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • produkuje fitohormony wzrostu, enzymy i witaminy
 • nie produkuje żadnych azotanów i azotynów
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • poprawia pojemność wodną gleb
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Wartość pH = 5,8-8,5

Płynny nawóz bakteryjny powstały na bazie nawozu AZOTER®, zawierający grzyb pasożytniczy Trichoderma atroviride, niszczący spory Fusariów w glebie. W wielu uprawach polowych fuzariozy należą do najważniejszych patogenów, mających znaczenie z punktu widzenia ekonomii oraz bezpieczeństwa żywności. Grzyb pasożytniczy Trichoderma atroviride poprawia naturalne właściwości gleby i skutecznie niszczy zarodniki fuzariów już w glebie. Jeżeli prewencja nie nastąpi w glebie, dojdzie do intensywnego namnożenia zarodników i produkcji mykotoksyn. Pozytywny efekt działania grzyba pasożytniczego przejawia się w ataku nie tylko na przedstawicieli rodzaju Fusarium ale też na inne rodzaje, jak Pythium, Rhizoctonia i Botrytis, ponadto Trichoderma atroviride ma wyraźny stymulacyjny wpływ nie tylko na dynamikę wzrostu roślin, ale też na odporność roślin dzięki poprawie reakcji obronnych uprawianych roślin i zmniejszeniu zawartości mykotoksyn w produkcji końcowej. Polecany do nawożenia wszystkich rodzajów upraw polowych i ogrodowych, zwłaszcza tych, które mogą zostać zaatakowane przez przedstawicieli rodzaju Fusarium zwłaszcza zboża, kukurydza, rośliny ogrodowe (warzywa owocowe i dyniowate).

 • „leczy glebę” z grzybów wywołujących fuzariozy (niszczy grzybnię i zarodniki)
 • skutecznie niszczy pierwotne źródła infekcji fuzariozami i zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby na następne lata i uprawy
 • poprawia kondycję roślin – poprawiając mechanizm obronny roślin
 • zapewnia roślinom stałe dostawy niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • zwiększa ilość i jakość plonów (znaczna redukcja mykotoksyn i azotanów w plonach)
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • koryguje wartość pH gleby (odkwasza)
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Wartość pH = 5,8-8,5

AZOTER SC® oprócz bakterii i substancji aktywnych obecnych w płynnym nawozie bakteryjnym AZOTER zawiera grzyb pasożytniczy Coniothyrium minitans, pomagający przywrócić glebie jej naturalne zdolności, zapobiegając tym tworzeniu zarodników grzybów białej zgnilizny (Sclerotinia sclerotiorum) występujących w glebie. Coniothyrium minitans nie atakuje rośliny, ale ogranicza występowanie i rozprzestrzenianie się sklerocjów oraz zakażenie uprawianych roślin podatnych na białą zgniliznę (rzepak, słonecznik i inne). Jest to skuteczna pomoc w prewencji, biologicznej ochronie gleby oraz ograniczeniu występowania jednej z najpoważniejszych chorób roślin oleistych. Nawóz polecany do nawożenia wszystkich rodzajów upraw polowych i ogrodowych, zwłaszcza tych, które mogą zostać zaatakowane przez twardnicę pasożytniczą (słonecznik zwyczajny, rzepak ozimy, warzywa – groch, pietruszka).

 • „leczy glebę” z zarodników Sclerotinium (niszczy przetrwalniki)
 • skutecznie niszczy źródło pierwotnej infekcji zgnilizny twardzikowej i zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby na następne uprawiane rośliny
 • zapewnia roślinom stałe dostawy niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • zwiększa ilość i jakość produkcji (np. zwiększenie oleistości)
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • poprawia pojemność wodną gleb
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans)
Wartość pH = 5,8-8,5

Płynny nawóz bakteryjny powstały na bazie nawozu AZOTER®, który zawiera specjalne bakterie Pseudomonas putida, poprawiające przyswajalność mikroelementów przez system korzeniowy uprawianych roślin. AZOTER B® to substancja płynna działająca na bazie bakterii pierwotnej flory glebowej, stosowana doglebowo. Przywraca życie mikrobiologiczne w glebie i wytwarza wystarczającą ilość azotu, fosforu, potasu i enzymów potrzebnych do wzrostu i rozwoju roślin, co poprawia dynamikę wzrostu roślin i ich zdolność produkcyjną. Przyspiesza rozkład zastosowanych pofermentów z biogazowni i resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie, oraz zwiększa przydatność składników odżywczych pochodzących z zastosowanych pofermentów i występujących w glebie. Uczestniczy w rozkładzie substancji aromatycznych i pozostałości pestycydów, które zanieczyszczają środowisko. Nawóz polecany do nawożenia wszystkich rodzajów upraw polowych i ogrodowych, zwłaszcza tych, które nawozi się za pomocą pofermentów z biogazowni. Polecany do stosowania również na glebach zanieczyszczonych aromatycznymi związkami organicznymi (pozostałości oleju, pestycydów itp.).

 • przyspiesza rozkład zastosowanych: odpadów/pofermentów, resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie
 • zwiększa przyswajanie składników odżywczych pochodzących z zastosowanych nawozów organicznych i naturalnie występujących w glebie
 • zapewnia roślinom stałe ilości niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • produkuje fitohormony wzrostu, enzymy i witaminy
 • uczestniczy w rozkładzie substancji ropopochodnych/aromatycznych i pozostałości pestycydów, które zanieczyszczają środowisko
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebie
 • koryguje wartość pH gleby (odkwasza)
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Wartość pH = 5,8-8,5

Rozszerzona forma nawozu AZOTER®, zawierająca bakterie symbiotyczne Rhizobium spp. (Rhizobium japonicum i leguminosarum), jest przeznaczona przede wszystkim do upraw soi, grochu, fasoli, lucerny i paszy. AZORHIZ® to nawóz bakteryjny o podwójnym działaniu, który dzięki swojemu składowi (wolno żyjące i symbiotyczne szczepy bakterii) i efektywnemu wiązaniu azotu atmosferycznego zaopatruje rośliny w dostateczną ilość azotu przez cały okres ich wegetacji oraz wspiera powstawanie guzków na systemie korzeniowym uprawianych roślin, co prowadzi do poprawy wskaźników ilościowych i jakościowych plonów. Jako substancja płynna działająca na bazie bakterii pierwotnej mikroflory po zastosowaniu doglebowym tworzy wystarczającą ilość azotu, fosforu, potasu, a dzięki produkcji fitohormonów wzrostu wpływa również na poprawę kondycji uprawianych roślin za pośrednictwem zwiększenia ich naturalnej zdolności do obrony.

 • efektywniej wiąże N2 i wspiera powstawanie brodawek na systemie korzeniowym
 • zapewnia roślinom stałe dostawy niezbędnych składników odżywczych (N, P, K)
 • produkuje fitohormony wzrostu, enzymy i witaminy
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, słomy i materii organicznej w glebie
 • przywraca życie mikrobiologiczne w glebiee
 • przeznaczony do uprawy roślin motylkowych np. soi, grochu, fasoli, lucerny i paszy
 • płynny nawóz bakteryjny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Wartość pH = 5,8-8,5

Płynny nawóz bakteryjny przeznaczony do stosowania dolistnie w szerokiej gamie upraw, zawiera specjalny rodzaj bakterii (Herbaspirillum seropedicae) wyizolowanych z tkanek roślinnych, wiążących azot atmosferyczny w roślinach. Bakterie nitryfikacyjne stosowane na części zielone rośliny w czasie okresu wegetacyjnego dzięki swojej wysokiej ruchliwości szybko przenikają przez kutykulę liści do rośliny i wytwarzają wystarczającą ilość azotu do odżywienia jej. Preparat ten służy jako bakteryjny nawóz dolistny, którego działanie może znacząco zmniejszyć stosowane dawki nawozów konwencjonalnych i dolistnych z zawartością azotu, co prowadzi do znacznych oszczędności finansowych. AZOTER L oprócz wymienionych bakterii zawiera również makro- i mikroelementy, i należy do kompleksowych nawozów dolistnych o szerokim spektrum działania. Produkt stosuje się jako nawóz dolistny na rzepak, pszenicę, kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe i szeroką gamę upraw ogrodowych. Należy go stosować na zielone części rośliny, natryskując po powstaniu wystarczającej powierzchni liści uprawianych roślin w warunkach zmniejszonego nasłonecznienia.

 • wiąże azot atmosferyczny bezpośrednio w roślinie
 • zapewnia trwałe dostawy łatwo przyswajalnych składników odżywczych (N, P, K)
 • zawiera również mikroelementy (w formie schelatowanej)
 • skutecznie zaopatruje w składniki odżywcze w niesprzyjających warunkach
 • płynny nawóz bakteryjny dolistny

Liczba żywych mikroorganizmów w KTJ.cm-3
Łączna liczba żywych mikroorganizmów wynosi min. 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N - 7,0 %, K - 2,0 %
Dawka stosowania zawiera 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu, 3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 6,96g SO3
Wartość pH = 5,8-8,5