Articole profesioniste


Trichoderma - ajutor ecologic pentru producția plantelor
Dr. Kredics László, Körmöczi Péter
Universitatea din Szeged, Facultatea de Cultivare Științifică și Informatică, Departamentul de Microbiologie.
AZOTER utilizat pentru combaterea bolilor cauzate de ciuperci
Articol publicat în jurnalul Naše pole® (Terenul nostru) 03/2015.
Digestat BGS și îngrășăminte bacteriene
Avantajele și dezavantajele aplicării digestatului BGS (nămol bio) în cazul fertilizării culturii agricole și posibilitatea de influențare a proceselor de descompunere cu ajutorul preparatelor bacteriene.
Azoter privit ușor diferit decât de obicei
Importanța utilizării substanței Azoter în prevenirea bolilor cauzate de ciuperci.
Azoter și descompunerea reziduurilor culturii
Procesele de descompunere ale reziduurilor plantelor culturii cu ajutorul preparatelor bacteriene Azoter.

ARHIVĂ

Posibilitatea prevenirii biologice a bolilor cauzate de ciuperci.
Azoter privit ușor diferit decât de obicei. Articol publicat în jurnalul Naše pole® (Terenul nostru) 03/2013.
Soluția Azoter pentru nenumărați fermieri
Multiplele beneficii legate de utilizarea produselor societății AZOTER Trading s.r.o., care există pe piață de 19 ani, cu produse adaptate cererii de pe piață.
Bacteriile în serviciul practicilor agronomice
Articol publicat în jurnalul Naše pole® (Terenul nostru) 02/2013.