INOVACIJE EFIKASNOST EKOLOGIJA
više od 20 godina iskustva i inovacija u oblasti ishrane bilja i prevencije

NAŠI PROIZVODI


Glavni proizvod kompanije je tečno bakterijsko bio-đubrivo AZOTER®. Ono poseduje apsolutno najveću gustinu živih bakterija. Doza od 10 litara đubriva je dovoljna za đubrenje jednog hektara zemljišta.

Tečno bakterijsko đubrivo proizvedeno na osnovu đubriva AZOTER® koje sadrži parazitni soj gljivice Trichoderma atroviridae koje uništavaju spore Fusariuma i poseduje značajan stimulativni efekat ne samo na dinamiku rasta biljaka, već i na njihovu otpornost poboljšavajući odbrambene reakcije kultivisanog useva i smanjujući nivo sadržaja mikotoksina u krajnjem proizvodu.

AZORHIZ® je bakterijsko đubrivo koje, zahvaljujući svom sastavu (asimbiotski i simbiotski sojevi bakterija), obezbeđuje dovoljan dovod azota biljkama tokom vegetacije useva i koristi se za gajenje soje, graška, pasulja, lucerke i krmnog bilja.

AZOTER-SC® sadrži, pored bakterija i aktivnih materija prisutnih u tečnom bakterijskom đubrivu AZOTER, i mikoparazitsku gljivicu Coniothyrium minitans koja efikasno uništava spore bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) koje se nalaze u zemljištu.

Tečno bakterijsko đubrivo namenjeno za folijarnu primenu preko lista za širok spektar useva, koje sadrži posebne vrste bakterija izolovane sa tkiva biljaka izazivajući fiksiranje azota iz vazduha kod biljaka.

Tečno bakterijsko đubrivo proizvedeno na bazi đubriva AZOTER®, koje sadrži posebnu bakteriju Pseudomonas putida, koja poboljšava apsorpciju mikroelemenata putem korenskog sistema. Ono ubrzava raspadanje primenjenih BGS digestata (krajnji otpad biogasnih stanica), ostataka useva, slame i organskih materija u tlu povećavajući iskoristivost primenjenih digestata.

AZOTER Trading s.r.o.

Od 1995. godine je pionir na evropskom tržištu u proizvodnji bakterijalnih biođubriva i njihovog velikopovršinskog korišćenja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ima više od 20 godina iskustva sa bakterijalnim đubrivima u ishrani bilja i prevenciji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Visok kvalitet i prijateljskost prema životnoj sredini

Još informacija

Da li ste zainteresovani za naše proizvode?
Iskoristite naš obrazac za porudžbine.

OBRAZAC ZA PORUDŽBINE