INOVACIJE UČINKOVITOST EKOLOGIJA
več kot 20 let izkušenj in inovacij na področju prehrane rastlin i proizvodnji bakterialnih gnojil

NAŠI IZDELKI


Osnovni izdelek podjetja je tekoče bakterialno gnojilo AZOTER. Prav tako doseže absolutno najvišjo gostoto vitalnih bakterijskih mikrobov , tj. 4,109 mikrobov v 1 ml gnojila. Za gnojenje enega hektara tal je dovoljena mera 10 litrov gnojila AZOTER

Tekoče bakterialno gnojilo na bazi gnojila AZOTER, ki vsebuje parazitno glivico Trichoderma Atroviride, ki uničuje spore Fuzarij v tleh. Pri gojenju poljedelskih kultur sodijo fuzarioze v najpomembnejše patogene, ki so pomembni ne le iz ekonomskega vidika, ampak tudi iz vidika varnosti hrane. Parazitska glivica Trichoderma Atroviride izboljšuje naravne sposobnosti tal ter s tem učinkovito uničuje spore fuzarija še, ko so le-te v tleh. Če se takšna prevenca ne opravi v tleh, potem pride do intenzivnega razmnoževanja spor ter do nastanka mikotoksinov.

AZORHIZ je bakterialno gnojilo z dvojnim delovanjem, ki zahvaljujoč svoji sestavi (asimbiotični in simbiotični sevi bakterij) ter učinkoviti fiksaciji zračnega dušika, omogoča zadostno oskrbo rastlin z dušikom med celotno vegetacijo, namenjen pa je zlasti za gojenje soje, graha, fižola, lucerne in živinske krme

Poleg bakterij in učinkovitih snovi, prisotnih v tekočem bakterijskem gnojilu AZOTER, AZOTER SC vsebuje mikoparazitno glivico Coniothyrium minitans, ki pomaga pri obnavljanju naravne sposobnosti tal in s tem preprečuje nastanek spor bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), ki se nahaja v tleh.

Tekoče bakterialno gnojilo je namenjeno za foliarno uporabo (gnojenje preko lista) za širok spekter gojenih kultur, ki pa vsebuje specialno vrsto bakterij (Herbaspirillum seropedicae), ki pa so izolirane iz rastlinskih tkiv in ki povzročijo fiksacijo zračnega dušika v rastlinah.

Tekoče bakterialno gnojilo na bazi gnojila AZOTER, ki vsebuje posebno bakterijo Pseudomonas putida, ki izboljšuje sprejemljivost mikroelementov za koreninski sistem gojenih kultur. AZOTER B je tekoča snov, ki deluje na podlagi bakterij izvirnega fitoedafona tal in ki se uporablja v tleh, ki s svojim delovanjem obnavlja mikrobialno življenje v tleh ter ustvarja zadostne količine dušika, fosforja, kalija in encimov za rastlinsko rast in razvoj, s čimer se izboljša dinamika rasti rastlin in njihova reproduktivna sposobnost. Pospešuje razpad uporabljenih prebavljenih BPS, ostankov po žetvi, slame in organske mase v tleh ter obenem poveča izkoriščenost hranilnih snovi v tleh

AZOTER Trading s.r.o.

Podjetje je od leta 1995 pionir na evropskem trgu pri pridelavi bakterijskih gnojil in njihovi obsežni uporabi v primarni kmetijski pridelavi ter ima dolgoletne izkušnje na področju prehrane in preventive. Glavna ideja bakterijskega biognojila AZOTER, vezava dušika v ozračju in razpoložljivost neizrabljenih težko topnih fosfatov v tleh ter ekonomski učinek zniževanja stroškov.

Več informacij

Vas zanimajo naši izdelki?
Uporabite naš obrazec za naročilo.

Obrazec za naročilo