Odborné články


Rozhovor s doc. Ing. Vladimírom Farkašom, DrSc.
Článok uverejnený v časopise Naše Pole 11/18.
Trichoderma - zelená pomoc v rastlinnej výrobe
Dr. Kredics László, Körmöczi Péter
Univerzita v Szegede, Fakulta vedeckého pestovania a informatiky, Katedra mikrobiológie.
AZOTER v boji proti hubovým chorobám
Článok uverejnený v časopise Naše Pole 03/15.
Dígestát z BPS a bakterialne hnojivá
Výhody a nevýhody aplikácie digestátov (biokalu) z BPS pri hnojení poľnohospodárskych plodin a možnosti ovplyvnenia rozkladných procesov pomocou bakteriálnych preparátov.
Azoter trochu inak ako ho poznáme
Azoter a jeho využitie nielen vo výžive rastlín.
Význam použitia Azoteru v prevencii proti hubovým ochoreniam.
Azoter a rozklad pozberových zvyškov
Rozkladné procesy pozberových zvyškov rastlín za účasti bakterialného prípravku Azoter.

Archív

Možnosti biologickej prevencie proti hubovým ochoreniam.
Azoter trocha inak ako ho poznáme. Článok uverejnený Naše pole 03/13.
Azoter riešenie pre mnohých pestovateľov
Mnohé výhody použitia výrobkov spoločnosti AZOTER, ktorá je na trhu už 19 rokov a ich výrobky sa prispôsobujú dopytu na trhu.
Baktérie v službách agronomickej praxe
Článok uverejnený v Naše pole 02/13.