Produktové portfólio


Základným produktom spoločnosti je kvapalné bakteriálne biohnojivo AZOTER®. Dosahuje absolútne najväčšiu hustotu vitálnych zárodkov baktérií, t.j. 4.109 zárodkov v 1 ml hnojiva. Na hnojenie jedného hektáru pôdy postačuje dávka 10 litrov hnojiva AZOTER®, po aplikácii do pôdy nastáva intenzívne množenie baktérií schopných efektívnej fixácie vzdušného dusíka a sprístupnenia fosforu a draslíka z menej rozpustných foriem. Svojim pôsobením v pôde vytvára dostatočné množstvo dusíka, fosforu, draslíka a zároveň produkuje látky v podobe rastových fytohormónov, enzýmov a vitamínov. Ekonomická efektívnosť tohto produktu spočíva v znižovaní nákladov na výživu rastlín a zároveň sa obnoví mikrobiálny život v pôde za súčasného zvýšenia početnosti pôdnych mikroorganizmov. AZOTER je šedá až šedohnedá hustá kvapalina s charakteristickou melasovito-bakteriálnou vôňou, typickou pre tento prípravok. Odporúča sa na hnojenie všetkých poľných aj záhradných plodín.

 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • produkuje rastové fytohormóny, enzýmy a vitamíny
 • neprodukuje žiadne nitráty a nitrity
 • urýchľuje rozklad pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • upravuje hodnotu pôdnej reakcie
 • kvapalné bakteriálne hnojivo

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Kvapalné bakteriálne hnojivo vzniknuté na báze hnojiva AZOTER®, ktoré obsahuje parazitickú pleseň Trichoderma atroviride, ktorá ničí spóry Fusarií v pôde. Pri pestovaní mnohých poľných plodín patria fuzariózy medzi najdôležitejšie patogény, ktoré sú významné z ekonomického hľadiska ale aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Parazitická huba Trichoderma atroviride zlepšuje prirodzené schopnosti pôdy a tým účinne ničí spóry fuzárií už v pôde. Ak táto prevencia neprebehne v pôde, tak následne dochádza k intenzívnemu množeniu spór a k produkcii mykotoxínov. Pozitívny vplyv účinku parazitickej plesne sa prejavuje aj v napádaní okrem zástupcov rodov Fusarium aj iných rodov ako sú Pythium, Rhizoctonia a Botrytis, pričom Trichoderma atroviride má výrazný stimulačný vplyv nielen na dynamiku rastu rastlín, ale aj na odolnosť rastlín a to zlepšením obranných reakcií pestovaných plodín a znížení obsahu mykotoxínov vo finálnej produkci. Odporúča sa na hnojenie všetkých druhov poľných a záhradných plodín, prednostne sa však využíva pri plodinách, ktoré môžu byť napadnuté zástupcami rodov Fusarium najmä obilniny, kukurica, záhradné plodiny (plodová a tekvicová zelenina).

 • ozdravuje pôdu od húb spôsobujúcich fuzariózy
 • účinné zničí zdroj infekcie fuzarióz a znižuje riziko prenosu ochorenia na pestované plodiny
 • zlepšuje kondíciu rastlín – zvýšením obranného mechanizmu rastlín
 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkcie (zníženie mykotoxínov a dusičnanov)
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • upravuje hodnotu pôdnej reakcie
 • kvapalné bakteriálne hnojivo

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Hodnota pH = 5,8-8,5

AZOTER SC® obsahuje okrem baktérií a účinných látok prítomných v kvapalnom bakteriálnom hnojive AZOTER - mykoparazitickú pleseň Coniothyrium minitans, ktorá napomáha k obnoveniu prirodzenej schopnosti pôdy a tým zabraňuje tvorbe spóry plesne bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) nachádzajúcej sa v pôde. Coniothyrium minitans nenapáda rastlinu, ale obmedzuje výskyt a rozšírenie resp. infekciu pestovaných plodín náchylných na uvedenú chorobu (repka, slnečnica a ďalšie). Týmto sa vytvára účinná pomoc v prevencii a biologickej ochrane pôdy a obmedzuje sa výskyt jednej z najzávažnejších chorôb olejnín. Odporúča sa na hnojenie všetkých druhov poľných a záhradných plodín, prednostne sa však využíva pri plodinách, ktoré môžu byť napadnuté chorobou Sclerotinia sclerotiorum (slnečnica ročná, repka ozimná, zelenina – hrach, petržlen).

 • ozdravuje pôdu od spór sclerotinie
 • účinné zničí zdroj infekcie bielej hniloby a znižuje riziko prenosu ochorenia na pestované plodiny
 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkcie (zvýšenie olejnatosti)
 • urýchľuje rozklad pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • upravuje hodnotu pôdnej reakcie
 • kvapalné bakteriálne hnojivo

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Kvapalné bakteriálne hnojivo vzniknuté na báze hnojiva AZOTER®, ktoré obsahuje špeciálnu baktériu Pseudomonas putida, ktorá zlepšuje prijateľnosť mikroelementov pre koreňovú sústavu pestovaných plodín. AZOTER B® je kvapalná látka pôsobiaca na základe baktérií pôvodného pôdneho fytoedafónu, ktorá sa aplikuje do pôdy a svojim pôsobením obnovuje mikrobiálny život v pôde a vytvára dostatočné množstvo dusíka, fosforu, draslíka a enzýmov pre rast a vývoj rastlín, čo zlepšuje dynamiku rastu rastlín a ich produkčnú schopnosť. Urýchľuje rozklad aplikovaných digestátov BPS a pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde a zároveň zvyšuje využiteľnosť živín z aplikovaných digestátov a existujúcej zásoby živín v pôde. Podieľa sa na rozklade aromatických látok a reziduí pesticídov, ktoré znečisťujú životné prostredie. Odporúča sa na hnojenie všetkých druhov poľných a záhradných plodín, prednostne sa však využíva pri plodinách, ktoré sú hnojené digestátmi z BPS. Odporúča sa aplikovať aj na pôdach znečistených aromatickými organickými zlúčeninami (zvyšky olejov, pesticídov, atď).

 • urýchľuje rozklad aplikovaných digestátov BPS, pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde
 • zvyšuje využiteľnosť živín z aplikovaných digestátov a existujúcej zásoby živín v pôde
 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • produkuje rastové fytohormóny, enzýmy a vitamíny
 • podiela sa na rozklade aromatických látok a reziduí pesticídov, ktoré znečisťujú životné prostredie
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • upravuje hodnotu pôdnej reakcie
 • kvapalné bakteriálne hnojivo

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Rozšírená forma hnojiva AZOTER®, ktorá obsahuje symbiotické baktérie Rhizobium spp. (Rhizobium japonicum a leguminosarum) je predovšetkým určená pre pestovanie sóje, hrachu, fazule, lucerny a krmovín. AZORHIZ® je bakteriálne hnojivo s dvojitým účinkom, ktoré vďaka svojmu zloženiu (asymbiotické a symbiotické kmene baktérií) a efektívnemu viazaniu vzdušného dusíka poskytuje dostatočné zásobovanie rastlín dusíkom počas celej vegetácie pestovaných plodín a zároveň podporuje tvorbu hrčiek na koreňovej sústave kultúrnych plodín, čo v konečnom dôsledku zlepšuje kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele dopestovanej produkcie. Ako kvapalná látka pôsobiaca na základe baktérií pôvodnej mikroflóry po aplikácii do pôdy svojim pôsobením vytvára dostatočné množstvo dusíka, fosforu, draslíka a produkciou rastových fytohormónov zároveň prispieva k zlepšeniu kondície pestovaných plodín zvýšením prirodzenej obranyschopnosti rastlín.

 • efektívnejšie viazanie N2 a podpora tvorby hrčiek na koreňovej sústave
 • zabezpečuje neustály prísun potrebných živín (N, P, K) pre rastliny
 • produkuje rastové fytohormóny, enzýmy a vitamíny
 • urýchľuje rozklad pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde
 • obnovuje mikrobiálny život v pôde
 • hnojivo určené pre pestovanie sóje, hrachu, fazule, lucerny a krmovín
 • kvapalné bakteriálne hnojivo

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Hodnota pH = 5,8-8,5

Kvapalné bakteriálne hnojivo určené na listovú-foliárnu aplikáciu širokej škály pestovaných plodín, ktoré obsahuje špeciálny druh baktérií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rastlinných pletív, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka v rastlinách. Nitrogénne baktérie aplikované na zelené časti rastliny počas vegetačného obdobia vďaka svojej vysokej pohyblivosti rýchlo prenikajú cez listovú kutikulu do rastliny a svojim pôsobením vytvárajú dostatočné množstvo dusíka na výživu rastlín. Tento prípravok slúži ako bakteriálne listové hnojivo, pričom svojimi účinkami môže značne znížiť aplikačné dávky klasických priemyselných a listových hnojív s obsahom dusíka, čo vedie k značnej finančnej úspore. AZOTER L okrem uvedených špecifických baktérií obsahuje aj makro a mikroživiny, čím sa zaraďuje medzi komplexné listové hnojivá so širokospektrálnym účinkom. Výrobok sa používa ako listové hnojivo na repku olejnú, pšenicu, kukuricu, slnečnicu, cukrovú repu a širokú škálu záhradných plodín. Aplikuje sa na zelené časti rastliny postrekom po vytvorení dostatočnej listovej plochy pestovaných rastlín za zníženého slnečného žiarenia.

 • viaže vzdušný dusík priamo v rastline
 • zabezpečuje prísun ľahko prijateľných živín (N, P, K)
 • obsahuje mikroprvky v chelátovej forme
 • efektívna forma zabezpečenia prísunu živín v nepriaznivých podmienkach
 • kvapalné bakteriálne hnojivo na listovú-foliárnu aplikáciu

Počet vitálnych mikroorganizmov v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálnych mikroorganizmov je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N - 7,0 %, K - 2,0 %
Aplikačná dávka obsahuje 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu, 3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 6,96g SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5