Prechod na navigáciu Hlavné menu
AZOTER, s.r.o.

Slovenščina

IZDELKI DRUŽBE AZOTER®

Uvod

 

V zadnjih desetletjih so okolje in kmetijske obdelovalne površine kot osnovno sredstvo za primarno proizvodnjo obremenjene z intenzivno uporabo kemikalij v obliki kemične zaščite rastlin in industrijskih gnojil, s tem pa se niža kakovost obdelovalnih površin. Rezultati velikega števila raziskav nas opozarjajo, da se izgublja bakterijska mikroflora, ki je za zemljo bistvenega pomena. V veliki meri se je zmanjšala količina mikroorganizmov, ki zagotavljajo naravni dušik, zmanjšalo se je število bakterij, ki pomagajo pri razkroju celuloze in se je upočasnil tudi naravni mikrobiološki proces razkroja vezanega fosforja. Da bi ustvarili okolje za boljšo metabiozo in s tem obogatili zemljo z naravnim dušikom in fosforjem lahko uporabimo snov AZOTER.

  


Izdelki AZOTER®

Znano je, da igrajo bakterije odločilno vlogo pri ohranjanju produktivnosti zemlje: vežejo zračni dušik in ga nudijo na razpolago rastlinam, večajo sprejem fosfatov in v zemlji prisotnega kalija ter pripomorejo pri razkroju organskih nečistoč v zemlji.  

Te funkcije v bistvu lahko izpolnijo tri vrste rodov bakterij:

- Azotobacter Croococcum : bakterija, ki veže zračni dušik in zagotavlja rastlinam dovolj dušika v času vegetacije.

- Azospirillum Braziliense: bakterija, ki veže zračni dušik in prenaša temperature nad 30°C, s tem zagotavlja oskrbo z dušikom tudi v vročem letnem obdobju.

- Bacterium Megatherium:  po razmnoževanju tega mikroorganizma v zemlji koreninski sistem lahko sprejema mobilizirani fosfor, ki v zemlji obstaja, za rastlino pa je v nedostopnih oblikah.

Preparat s pomočjo bakterij poveča reprodukcijo mikroorganizmov, ki zagotavljajo razkroj celuloze, s tem pa podpre nastanek kalija.

 

Naši proizvodi vsebujejo tudi v vodi topno celulozo. Ko se celuloza porabi, začnejo navedene bakterije z razkrojem in mineralizacijo ostankov rastlin, s tem pa se sproščajo v rastlinah vezani mikroelementi in makro-elementi.

Takšno koordinirano delovanje bakterij, ki vežejo dušik, mobilizirajo fosfor in so sposobne razkrojiti celulozo se znanstveno imenuje METABIOZA. Ta postopek je teoretska osnova izdelkov AZOTER®.

 

 

Bakterijska gnojila AZOTER®: Oskrba z N-P-K na najvišji ravni   

 

Temelj linije izdelkov AZOTER® je bakterijsko gnojilo AZOTER®.

Med navadnimi bakterijskimi gnojili ima AZOTER® največjo gostoto zarodkov,  10 ⁹ - 14⁹ zarodkov na ml. Za gnojenje hektarja zadostuje 10 litrov gnojila AZOTER®, kajti to gnojilo ustvarja v tleh veliko količino koristnih bakterij, s tem pa se bistveno poveča bakterijska mikroflora.

 

 

Prednosti gnojila AZOTER®

 

10 litrov gnojila AZOTER® na hektar dovaja koreninskemu sistemu rastlin 130 – 150 kg dušika, omogoči 70 – 80 kg fosforja iz spojin fosforja nedostopnih za rastline in mobilizira 30 kg kalija. Z razkrojem ostankov bilk in tudi zelenega ter navadnega hlevskega gnoja se dalje izkoristi dušik, fosfor in kalij.  

 

Zarodki bakterij, ki so prisotni v izdelku, poskrbijo ne le za dovajanje N-P-K, ampak tudi:

 • Mobilizirajo mikroelemente in makro-elemente.
 • Snovi, ki jih proizvedejo bakterije (Auxin, Gibberelin) povečajo rast rastlin, vegetacijo, pospešijo tudi dozorevanje plodov.
 • Proizvedeni vitamini dodajajo rastlinam odpornost proti boleznim.   
 • Povečajo toleranco proti suši, koreninski sistem rastlin se poveča za 25%.
 • Privedene bakterije in njihovo delovanje oživijo nastajanje humusa.  
 • Izboljša se struktura, zračnost, tudi gospodarjenje z vodo, tla pa se tudi razrahljajo.
 • BIO izdelek
 • Izdelek ne ogroža okolja, podtalnica se ne onesnaži z nitrati ali nitriti.
 • Pospeši se razkroj bilk in ostankov rastlin.
 • Gospodarska učinkovitost izdelka temelji v zmanjševanju stroškov za prehrano rastlin, obenem pa se znižajo tudi drugi stroški za zaščito. Na podlagi dolgoročne uporabe preparata AZOTER, pri optimalnih tleh, je bilo dokazano, da se lahko popolnoma nadomestijo industrijska gnojila tipa N-P-K, hkrati pa se niso  znižali hektarski donosi.
 • V primerjavi z umetnimi gnojili je možen ca 60 % prihranek stroškov.

 

 

AZORHIZ®: Dvojni učinek za rastline metuljnice

Razširjena oblika gnojila AZOTER, ki je primerna za rastline iz družine metuljnic.  AZORHIZ je bakterijsko gnojilo z dvojnim učinkom, ki nudi zadostno oskrbo z dušikom, ki deluje v obliki podpore nastanka vozličkov na koreninskem sistemu in tudi vezave dušika iz zraka. Poveča pridelke soje, lucerne, graha in fižola.  

 

AZOTER-SC®: zmaga nad belo plesnijo (Sclerotinia)

AZOTER-SC®  poleg bakterij in učinkovin prisotnih v gnojilu AZOTER® vsebuje plesen Coniothyrium minitans hiperparazita, ki uničuje belo plesen v tleh. Coniothyrium minitans ne napada rastlin, ampak omejuje in uničuje nastanek plesni vrste sclerotinia v tleh, ki povzroča, da rastlina oveni. S tem se ustvarja učinkovita pomoč za zaščito tal in se omeji pojavnost bolezni tipa scelerotinia.

 

AZOTER-F®: uspešen v boju proti plesni Fusarium

Tudi razširjena oblika gnojila AZOTER®, ki se uporablja za zaščito proti plesnijo Fusarium. Izdelek vsebuje parazitsko plesen Trichoderma viridae, ki že v tleh uničuje spore Fusaria. Če takšna zaščita ne poteka že v tleh, spore plesni Fusarium se razširijo, povzročijo zmanjšanje količine živil za rastline za 25-30% in proizvajajo mikotoksine, ki so strupeni za ljudi in živali.  

 

 

KARAKTERISTIKA, UPORABA IN DOZIRANJE
Azoter je siva gosta tekočina z značilnim vonjem po melasi, ki je za ta preparat značilna.

Posebej primerno za tla z vsebnostjo humusa več kot 1% in pH vrednostjo med 5,4 - 8,0. Izredno primerno za apnenčasto zemljo. Snov je najbolj primerna za uporabo pri srednje težkih tleh. Ni pa primerna za ekstremna tla (peščena, kisla) in pridelke, ki se tehnološko gojijo pod folijo (npr. melone).

Z uporabo gnojila AZOTER se lahko pH vrednost iz leta v leto viša za 0,1-0,2% v smeri nevtralne vrednosti pH, kar je za tla optimalno.

 

Bakterijsko gnojilo AZOTER® se uporablja pred setvijo. Optimalna uporaba je 10 – 14 dni pred setvijo. Pri temperaturah nad 20  ̊C je potrebno ta preparat aplicirati v roku 1 – 2 ur,  da mikroorganizmov ne bi izpostavili dolgotrajnemu močnemu sončnemu sevanju. Aplicira se s škropilnicami. Redči se z vodo v razmerju 1:30 – 1:50 l, odvisno od mehanizma škropilnice. Mešanje preparata je dobro, lahko se meša in aplicira skupaj s herbicidi in fungicidi, razen tistih, ki vsebujejo baktericidne snovi.

Priporočena količina je 10 l na 1 hektar (najmanj pa 150 l pripravljene raztopine na 1 hektar), pri čemer pa deklarirane vrednosti zagotavljajo učinek, s katerim se lahko nadomesti uporaba klasičnih industrijskih gnojil. Pri tej količini doziranja azotobacter in azospirillium  vežejo dušik in ga zagotavljajo za koreninski sistem rastline, kar ustreza ca 130 – 150 kg dušika v čistih hranilnih snoveh.

Na podoben način bac. megatherium sprošča vezani fosfor, spreminja v tleh prisotni tricalciumfosfat na dicalciumfosfat, kar je v vodi topna oblika, s tem pa hranilne snovi dela dostopne rastlini. Količina tako sproščenega fosforja ustreza na koncu vegetacije ca 60 – 80 kg fosforja v čistih hranilnih snoveh.

 

Predpisi s področja varovanja zdravja in okolja

 

Rokovanje s preparatom ne zahteva posebnih ukrepov z vidika varovanja zdravja in okolja. Po končanem delu pa zadostuje umivanje z milom in toplo vodo.

 


Dobava in embalaža preparata

 

AZOTER se dobavlja v 25 l, 30 l, 50 l, 60 l PVC v vračljivi embalaži, ki je opremljena z etiketo. Preparat hranite v suhem, hladnem in dobro zračenem prostoru, ločeno od živil, krme, zdravil in embalaže navedenih snovi. Pri dolgotrajnem skladiščenju do 3 mesecev je potrebno zagotoviti temperaturo skladiščnega prostora do 5  ̊C.

Garancijski rok preparata je 90 dni od dneva odpreme.

 

Preparat AZOTER se lahko uporablja v ekološkem kmetijstvu, registriran je s strani mednarodne družbe BIOKONTROLL.

Reg. No: 02.5/710/7/2009/

Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

 

Proizvajalec:  AZOTER s.r.o.

                         SLOVAKIA
kontakt:   www.azoter.sk

 


 310709

Úvodná stránka