Prechod na navigáciu Hlavné menu
AZOTER, s.r.o.

Srpski

PROIZVODI firme AZOTER®

Uvod

 

U zadnjim decenijama su životna sredina i poljoprivredno tlo u svojstvu osnovnog sredstva za primarnu proizvodnju, opterećeni intenzivnom upotrebom hemikalija u vidu hemijske zaštite bilja i industrijskih đubriva, čime se pogoršava kvalitet oranice. Rezultati velikog broja istraživanja nas upozoravaju na to da je bakterijalna mikroflora, a koja je potrebna za tlo, u nestanku. U velikoj meri je smanjena količina mikroorganizama potrebnih za tlo, a koji obezbeđuju prirodni nitrogen, smanjena je količina bakterija koje pomažu razgradnju celuloze u tlu, a usporen je i prirodni mikrobiološki proces oslobađanja fosfora vezanog u tlu. Da bismo stvorili prostor za savršeniju metabiozu, a time obogatili tlo za prirodni nitrogen i fosfor, za poboljšanje kvaliteta tla nam služi pomoćni preparat AZOTER.

  


Proizvodi AZOTER®

Kao što je poznato, bakterije igraju odlučujuću ulogu u zaštiti produktivosti tla: iste vezuju nitrogen iz vazduha koji daju na raspolaganje bilju, povećavaju primanje fosfata i kalija prisutnog u tlu, a istovremeno pomažu rastvaranje organskih nečistoća u tlu.

Navedene funkcije mogu, u suštini, ispunjavati tri vrste plemena bakterija:

- Azotobacter Croococcum : bakterija koja veže nitrogen iz vazduha, snabdeva biljke dovoljnim količinama nitrogena u toku čitavog vegetacionog razdoblja.

- Azospirillum Braziliense : isto tako bakterija koja veže nitrogen iz vazduha, a podnosi i temperature više od  30 °C, čime služi za snabdevanje nitrogenom  i u vruće letnje doba.

- Bacterium Megatherium :  posle razmnožavanja ovog mikroorganizma u tlu je biljni  korenski sistem sposoban da prima mobilizovani fosfor koji se nalazi u tlu, a koji je u oblicima nepristupnim za biljke.

Proizvod pomoću bakterija povećava reprodukciju mikroorganizama odgovornih za razgradnju celuloze, čime pomaže stvaranje kalijuma.

 

Naši proizvodi isto tako sadrže celulozu rastvorljivu u vodi. Kada se dopremljena celuloza potroši, te bakterije počinju da razgrađuju i mineralizuju i biljne ostatke, čime se oslobađaju mikroelementi i makroelementi koji su u njima vezani.

Ova koordinirana aktivnost bakterija koje vežu nitrogen, mobilizuju fosfor, a koje su sposobne da odstrane celulozu, se stručno zove METABIOZA. Taj proces sačinjava teoretski osnov proizvoda AZOTER®.

 

 

Bakterijalna đubriva AZOTER®: Opskrba  N-P-K na najvišoj razini

 

Osnov grupe proizvoda AZOTER® je bakterijalno đubrivo AZOTER®.

Među bakterijalnim đubrivima AZOTER®  ima najveću gustoću zametaka,  10 ⁹ - 14⁹ zametaka u ml. Za đubrenje jednog hektara tla dovoljno je 10 litara đubriva AZOTER®, zato što đubrivo stvara u tlu veliku količinu korisnih bakterija, a što doprinosi znatnom povećanju bakterijalne mikroflore tla.

 

 

Prednosti đubriva AZOTER®

 

10 litara đubriva sa bakterijama AZOTER® po hektaru tla će dopremiti biljnom korenskom sistemu 130 – 150 kg nitrogena, učiniti pristupnim 70 – 80 kg fosfora iz spojeva fosfora nepristupnih za biljke, a mobilizovati 30 kg kalijuma. Rastvaranjem ostataka stabljika  kao  i zelenog i štalnog đubriva će se, u daljnjem, iskorištavati nitrogen, fosfor i kalijum.

 

Zametci bakterija prisutni u tlu će se pobrinuti ne samo o dovođenju N-P-K. Isti osim toga:

 • mobilizuju mikroelemente i makroelemente.
 • materije proizvedene bakterijama (Auxin, Gibberelin) povećavaju rast bilja, vegetaciju, ubrzavaju sazrevanje plodova.
 • proizvedeni vitamini čine biljke otpornim na bolesti
 • povećavaju toleranciju na sušu, korenski sistem bilja se povećava za 25 %.
 • dovedene bakterije i njihovo delovanje prouzrokuju revitalizaciju stvaranja humusa.
 • poboljšava se struktura, provetravanje tla kao i gospodarenje tla sa vodom. Tlo će tako postati mekše i provetrano.
 • BIO proizvod
 • proizvod ne ugrožava životnu sredinu, neće doći do zagađenja donje vode nitratima niti nitritima
 • ubrzava se razgradnja strništa i biljnih ostataka.
 • ekonomska efikasnost ovog proizvoda počiva u smanjivanju troškova za biljnu ishranu, a istovremeno se smanjuju i sporedni troškovi biljne zaštite. Na osnovu dugoročnog korišćenja proizvoda AZOTER  na optimalnom tlu  dokazano je da isti može u potupnosti da zameni industrijska đubriva tipa N-P-K,  bez da opadaju prinosi po hektaru.
 • u upoređenju s veštačkim đubrivima moguća je ušteda čak 60 % troškova.

 

 

AZORHIZ®: Dvojno delovanje na leptiraste biljke

Prošireni oblik đubriva AZOTER, tipično je pogodan za leptiraste biljke. AZORHIZ je bakterijalno đubrivo sa dvojnim učinkom koji omogućava dovoljno snabdevanje nitrogenom, a koji pomaže stvaranje novih klica na korenskom sistemu kao i vezivanje slobodnog nitrogena iz vazduha. Povećavaju se dobijene količine soje, lucerke, graška i pasulja.

 

AZOTER-SC®: pobeda nad belom plesni (Sclerotinia)

AZOTER-SC® osim bakterija i efikasnih materija prisutnih u đubrivu AZOTER® sadrži i plesan Coniothyrium minitans hiperparazita, a koja uništava belu plesan koja se nalazi u tlu. Coniothyrium minitans  ne napada biljku, već ograničava i uništava stvaranje plesni vrste sclerotinia u tlu, koja je uzrok toga što biljka vene. Na taj način se dobija učinkovita pomoć za zaštitu tla i ograničava pojava bolesti vrste scelerotinia.

 

AZOTER-F®: uspešna borba protiv plesni Fusarium

Isto tako prošireni oblik đubriva AZOTER®, koji služi za zaštitu protiv plesni Fusarium. Proizvod sadrži parazitarnu plesan Trichoderma viridae, koja uništava spore Fusaria još u tlu. Ako se navedena zaštita ne primeni još u samom tlu, onda će se spore plesni Fusarium proširiti i smanjiti kolićinu hranljivih sastojaka biljke za 25-30 %, a iste će da proizvode mikotoksine koji su otrovni za ljude i za životinje.

 

 

KARAKTERISTIKA, UPOTREBA I DOZIRANJE
Azoter je siva gusta tečnost s karakterističnim mirisom melase, tipičnim za ovaj proizvod.

 

Posebno pogodno za tla sa sadržinom humusa većom od 1 % i vrednošću pH od 5,4 do  8,0. Posebno pogodno za krečasto tlo. Najpogodnije je da se koristi za srednje teška tla. Nije pogodan za ekstremna tla (pešćana, kisela) niti za biljke koje se tehnološki gaje ispod folije, kao što su naprimer lubenice.

Usled korišćenja đubriva AZOTER može da se vrednost pH tla svake godine povećava za 0,1-0,2% u korist neutralne vrednosti pH, a koje je za tlo optimalno.

 

Bakterijalno đubrivo AZOTER® se koristi pre setve. Optimalna upotreba je 10 – 14 dana pre setve. Pri toplotama višim od 20  ̊C potrebno je staviti ovaj proizvod u tlo u toku 1 – 2 sati, kako  mikroorganizmi ne bi bili izloženi duže vreme jakim sunčevim zracima. Preparat se pomoću rasprskivača doprema na površinu tla. Razređuje se sa vodom u odnosu 1:30 – 1:50 litara, u zavisnosti od  mehanizama koriščenih za rasprskivanje. Sposobnost smešavanja proizvoda je dobra, može da se smešava i primenjuje zajedno sa herbicidima i fungicidima, izuzev onih koji sadrže baktericidne sastojke.

Preporučena doza je 10 litara po 1 hektaru (no najmanje 150 litara pripremljenog rastvora po 1 hektaru), pri čemu navedene vrednosti garantuju efekat kojim može da se zameni upotreba klasičnih industrijskih đubriva. Pri takvoj količini doziranja azotobacter i azospirillium redovno vežu nitrogen i dopremaju ga do korenskog sistema biljke, a koji odgovara približno 130 – 150 kg itrogena u neto hranljivim sastojcima.

Na sličan način bac. megatherium oslobađa vezani fosfor, pretvara u tlu prisutni tricalciumfosfat u dicalciumfosfat, dakle u oblik rastvorljiv u vodi, čime čini ishranu za biljku pristupnom. Količina tako oslobođenog fosfora na kraju vegetacionog razdoblja odgovara količini približno 60 – 80 kg fosfora u neto hranljivim materijama.

 

 

Propisi za zaštitu zdravlja i bezbedost na radu, kao i za zaštitu životne sredine

Rukovanje sa proizvodom ne zahteva nikakve posebne mere sa gledišta zaštite zdravlja i životne sredine. Dovoljno je da se po završetku radova sa proizvodom operete sapunom i toplom vodom.

 


Isporuka i pakovanje proizvoda

AZOTER se isporučuje u vrativoj PVC ambalaži od 25 l, 30 l, 50 l, 60 l, a koja je opremljena nalepnicama. Proizvod je potrebno skladištiti u suvim, hladnim prostorijama s mogućnošću provetravanja i čuvati ga odvojeno od namirnica, životinjske hrane, lekova i ambalaže takvih materija. Prilikom dugoročnog skladištenja u roku od 3 meseca potrebno je obezbediti temperaturu skladišnog prostora najviše od 5  ̊C.

Garantni rok proizvoda je 90 dana od dana njegovog iskladištenja.

 

Proizvod AZOTER ima odobrenje za upotrebu u ekološkoj poljoprivredi, registriran je od strane međunarodne kompanije BIOKONTROLL.

Reg. No: 02.5/710/7/2009/

Council Regulation (EC) No: 834/2007 and CR No: 889/2008 (EC) Annex I.

 

Proizvodi:      AZOTER s.r.o.

                        SLOVAKIA
kontakt:          www.azoter.sk


 310710

Úvodná stránka