NAŠE PRODUKTY

azoter
Azoter F new
Azoter SC new
Azorhiz new
Azoter B new
Azoter L new
Azoter L new 1
Azoter LF new 1
Azoter LF new

AKTUALITY

AZOTER Oponice 2023 (2)

Výstava Dni poľa Oponice 2023

Aj tento rok sme sa zúčastnili na Poľnohospodárskej výstave Celoslovenské dni poľa 2023, ktorá sa tento rok konala v Oponiciach, kde sme Vám mohli predstaviť naše produkty AZOTER®. Napriek upršanému počasiu sme s našimi klientami strávili príjemné chvíle a opäť sa tešíme na ďalšie osobné stretnutia.   Tím AZOTER GALÉRIA

Celý článok

AZOTER Trading s.r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá.

AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.

Máte záujem o naše výrobky? Použite náš objednávkový formulár.