NAŠE PRODUKTY

azoter
azoter-f
azorhiz
azoter-sc
azoter-l
azoter-b
azoter-l-plus
azoter-lf-plus

AKTUALITY

repka clanok azoter

Overenie účinnosti biologického prípravku AZOTER SC + AZOTER F v poraste ozimnej repky v pôdno-klimatických podmienkach Českomoravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2022

Hodnotící účinek ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného biologického přípravku Azoter SC (součástí parazitická houba Coniothyrum minitans) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) v pěstební technologii ozimé řepky olejky

Celý článok
repa 1

Využitie AZOTER® pri pestovaní cukrovej repy v roku 2021

V rámci realizovaného viacročného projektu spolupráce poľnohospodárskych podnikov operačnej skupiny „Vysokomýtske synklinály“ s výskumom na implementáciu celého radu inovácií pôdoochranných postupov do rastlinnej výroby, bolo vykonané overenie možnosti zníženia potreby minerálnych dusíkatých hnojív pri pestovaní cukrovej repy.

Celý článok

AZOTER Trading s.r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá.

AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.

Máte záujem o naše výrobky? Použite náš objednávkový formulár.