PRIMJENA

PRAKTIČNE PREPORUKE, PRIMJENA I DOZIRANJE

Gnojivo AZOTER je posebno pogodno za primjenu u tlima sa sadržajem humusa iznad 1% i pH vrijednošću u opsegu 5,0 ‒ 8,5. Najpogodnija primjena je za srednjeteška tla. Za izrazito laka pješčana i jako kisela tla ne preporučuje se primjena gnojiva AZOTER.

Specifikacije za primjenu

Biognojivo AZOTER® primjenjuje se prije sjetve. Optimalno je primijeniti ga od 10 do 14 dana prije sjetve. U primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji primjenjuje se neposredno prije sjetve, odnosno prilikom sadnje uzgajanih kultura ili izravno pri sjetvi uz neposredno stavljanje u profil tla, kako bi se osiguralo da mikrobi ne budu duže vrijeme izloženi sunčevom zračenju.

Primjena
a) Primjena raspršivačima:

Ovaj se proizvod raspršuje izravno na površinu tla. Ovisno o mehanizmu za raspršivanje, razrijedite proizvod vodom u omjeru 1:30 ‒ 1:50 l te ga stavite u tlo koristeći drljaču, kompaktor ili kultivator, budući da dugoročno intenzivno izlaganje UV zračenju negativno djeluje na vitalnost bakterija. Pripravak se dobro miješa i može se miješati i primjenjivati zajedno s preemergentnim herbicidima. Također postoji mogućnost primjene u kombinaciji sa slabim otopinama mineralnih gnojiva. Ne miješajte ga s koncentriranim tekućim gnojivima (npr. DAM 390). Radni tlak ne bi smio biti viši od 2,5 atm.

Preporučena doza je 10 l po hektaru (najmanje 150 l pripremljene otopine po hektaru), pri čemu deklarirane vrijednosti jamče navedeni učinak koji omogućuje značajno smanjenje doziranja konvencionalnih industrijskih gnojiva.

b) Primjena aplikatorima:
  • Gnojivo AZOTER također se može koristiti pomoću aplikatora montiranih na uređaje za kultivaciju, čime se osigurava neposredno i izravno stavljanje gnojiva AZOTER u profil tla, pri čemu se ujedno smanjuju troškovi za primjenu i pojednostavljuje cjelokupni radni postupak; biognojivo se primjenjuje putem aplikatora sa spremnikom zapremine od 200 do 400 litara, fiksno montiranim na korištenoj opremi (kompaktor, drljača, kultivator) s podesivim radnim zahvatom ovisnim o širini korištene opreme. Taj aplikator posjeduje vlastitu upravljačku jedinicu i elektromotor koji je priključen na bateriju traktora. Spremnik se može napuniti koncentratom gnojiva AZOTER ili otopinom razrijeđenom vodom u omjeru 1:1.
  • Ovaj se proizvod također može koristiti pomoću aplikatora sa spremnikom zapremine od 400 i 600 litara s podesivim radnim zahvatom do 10 m, smještenim na prednjoj trotočkastoj traktorskoj poteznici (nije potreban prednji PTO sustav, budući da je aplikator opremljen vlastitom upravljačkom jedinicom i elektromotorom koji je priključen na bateriju traktora). Spremnik aplikatora napunjen je koncentratom gnojiva AZOTER ili otopinom razrijeđenom vodom u omjeru 1:1.
Propisi za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu te zaštitu okoliša

S toksikološkog gledišta, gnojivo AZOTER je bezopasna tvar koja svojim sastavom ne ugrožava okoliš. Rukovanje pripravkom ne zahtijeva nikakve posebne mjere vezane za zaštitu zdravlja i okoliša. Po završetku radova s proizvodom dovoljno je oprati se sapunom i toplom vodom.

Isporuka i ambalaža pripravka

AZOTER se isporučuje u povratnoj ambalaži od 25 l, 30 l, 50 l, 60 l HDPE i 1000 l IBC, koji su opremljeni etiketom. Pripravak skladištite u suhim, hladnim i provjetrenim prostorijama podalje od stočne hrane, namirnica, lijekova i pripadajuće ambalaže. Pri skladištenju dužem od dva (2) mjeseca, osigurajte da temperatura skladišnog prostora ne bude viša od 5 °C.

Rok valjanosti

na temperaturi do 5 °C

na temperaturi do 15 °C

dva (2) mjeseca od datuma proizvodnje

tri (3) tjedna od datuma proizvodnje

Prema trenutnom zakonodavstvu, biognojiva AZOTER, AZOTER SC, AZOTER F, AZOTER B i AZORHIZ uvrštena su u kategoriju sredstava za poboljšanje tla.
Gnojivo AZOTER odobreno je za primjenu u ekološkoj poljoprivredi i registrirano je u međunarodnom certifikacijskom tijelu za kontrolu organskog podrijetla BIOKONTROLL.
Reg. br.: 02.5/710/7/2009/
Uredba Vijeća (EZ) br.: 834/2007 i Uredba Vijeća br.: 889/2008 (EZ), dopuna I.

Proizvođač:

AZOTER TRADING S.R.O.

Dubravská cesta 2, 841 04 Bratislava 4, Slovačka
MBS: 46911120, PIB: 2023660826IČ, PDV ID: SK2023660826