Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Overenie účinnosti bakteriálneho prípravku AZOTER B+F v poraste silážnej kukurice v pôdno-klimatických podmienkach Česko-moravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

Trnava Azoter

Správa o obnove trávnika na futbalovom štadióne Spartak Trnava

Vypracoval: doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. AZOTER Trading, s.r. o. a Chemický ústav SAV, Bratislava Dňa  22. 6. 2018 sme vykonali obhliadku trávnika na štadióne Spartaku Trnava v doprovode Ing. Patrika Kováča, správcu trávnika. Prítomní za AZOTER Trading.s.r.o: Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. vedecký pracovník Chemického ústavu SAV v Bratislave Alena Vymyslická, výrobná manažérka spoločnosti AZOTER Trading, s.r.o.,…