repka clanok azoter

Overenie účinnosti biologického prípravku AZOTER SC + AZOTER F v poraste ozimnej repky v pôdno-klimatických podmienkach Českomoravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2022

Hodnotící účinek ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného biologického přípravku Azoter SC (součástí parazitická houba Coniothyrum minitans) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) v pěstební technologii ozimé řepky olejky

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Overenie účinnosti bakteriálneho prípravku AZOTER B+F v poraste silážnej kukurice v pôdno-klimatických podmienkach Česko-moravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

Trnava Azoter

Správa o obnove trávnika na futbalovom štadióne Spartak Trnava

Vypracoval: doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. AZOTER Trading, s.r. o. a Chemický ústav SAV, Bratislava Dňa  22. 6. 2018 sme vykonali obhliadku trávnika na štadióne Spartaku Trnava v doprovode Ing. Patrika Kováča, správcu trávnika. Prítomní za AZOTER Trading.s.r.o: Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. vedecký pracovník Chemického ústavu SAV v Bratislave Alena Vymyslická, výrobná manažérka spoločnosti AZOTER Trading, s.r.o.,…

azoter jacmen psenica 768x432 copy

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F v porastoch ozimnej pšenice a jarného jačmeňa – správa z výsledkov pokusov v roku 2020 – certifikované ekologické poľnohospodárstvo

Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2020 v certifikovaném ekologickém zemědělství.

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka
Jiří Řezníček, AZOTER CZ s.r.o.

kukurica psenica azoter

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F a listového bakteriálneho hnojiva AZOTER L v porastoch ozimnej pšenice a silážnej kukurice – správa výsledkov z poloprevádzkových pokusov z roku 2019

STIAHNUŤ DOKUMENT Ověření účinnosti půdního bakteriálního přípravku AZOTER F a listového bakteriálního hnojiva AZOTER L v porostu ozimé pšenice a kukuřice pro siláž                           Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2019 *    *    * Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol.,…

psenica ozimna kapusta repkova azoter

Výsledky pokusu s pšenicou ozimnou a kapustou repkovou pravou v sezóne 2018-2019

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto, dátum Ing. Peter Hozlár, PhD., Vo Vígľaši 12.09.2019   Vec: Výsledky poloprevádzkového pokusu s prípravkom Azoter.   NPPC, VURV, VŠS Vígľaš-Pstruša zasiela nižšie výsledky poloprevádzkového pokusu s pšenicou ozimnou a kapustou repkovou pravou v sezóne 2018-2019.   Plodina kapusta repková pravá: Aplikácia Azoteru 23.7.2018 zapracovaná podmietkou strniska…

repka kukurica cukrova repa azoter

Účinnosť biologických prípravkov (hnojív) AZOTER® na obsah živín v pôde, výživný stav rastlín, výnos a kvalitu produkcie – sumár vyhodnotenia výsledkov roku 2018

Účinnost biologických přípravků (hnojiv) AZOTER® na obsah živin v půdě, výživný stav rostlin, výnos a kvalitu produkce Sumář vyhodnocení výsledků roku 2018 * * * Ing. Tomáš Javor, DiS.; Ing. Jitka Grygarová; Ing. Lenka Beranová, DiS. AGROEKO Žamberk spol. s r.o., služby pro zemědělství a ekologii, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk Petr Junek Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov,…