CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN SOL

Microorganismele în sol mobilizează elementele necesare pentru plante din forme organice și minerale. Tot odată ele elimină în mediu diferite vitamine, antibiotice și substanțe cu acțiune de stimulare a creșterii, astfel activitatea microbilor în sol joacă un rol primordial pentru întreaga gamă de procese, condiționând diferite procese fizice și chimice responsabile pentru furnizarea de nutrienți spre rădăcinile plantelor. Bacteriile din sol au un impact semnificativ asupra productivității globale a solului și calității producției vegetale. Ele fixează azotul din aer, solubilizează nutrienți greu accesibili, cum ar fi fosforul, contribuie la mineralizarea materiei organice și accelerează descompunerea materiei plantelor sau a materiei organice primare din sol, care afectează procesul de formare a solului și proprietăților solului.

Îngrășămintele bio AZOTER, datorită compoziției lor, restabilesc activitatea microbiană în sol și în acest mod crește randamentul și productivitatea solului, ceea ce are un impact pozitiv asupra calității producției vegetale. Îngrășămintele bio AZOTER conțin trei sușe de bacterii implicate în fixarea liberă a azotului din aer, susțin procesele de descompunere a materiei organice în sol, și facilitează accesul în sol la elementele esențiale, în special fosfor, prin solubilizarea acestuia. Datorită concentrației sporite de bacterii prezente în îngrășământ, după aplicarea AZOTER cantitatea de microfloră bacteriană din sol crește semnificativ. AZOTER conține sușe bacteriene de Azotobacter chroococcum și Azospirillum brasilense care sunt implicate în fixarea liberă a azotului din aer, făcându-l accesibil plantelor și Bacillus megaterium, care este implicat în solubilizarea fosforului.

azoter_poda
N

60-80 kg

în condiții optime 100 – 150 kg

Fixarea N a azotului din aer

Azotul este unul din macroelementele de bază, considerat motorul creșterii. Rezervele de azot din sol depind în mod direct de rezerva de humus. Dat fiind faptul că rocile practic nu conțin azot, îmbogățirea solului cu acest element este strâns legată de acumularea biologică a azotului atmosferic liber. Atmosfera în sine este o sursă bogată de azot (conținutul este de până la 78,09% în volum), care reprezintă 75.000 tone de N2 pe hectar de teren; cu toate acestea, problema este legătura triplă puternică între atomii de azot, ceea ce împiedică plantele să absoarbă azotul atmosferic pentru a-l utiliza în metabolism. Aparatul enzimatic posedat de microorganisme este capabil să rupă această legătură triplă puternică. Folosirea bacteriilor în scopul creșterii eficienței fixării azotului din aer poate fi obținută prin selectarea sușelor adecvate, care sunt promițătoare nu numai datorită fixării azotului din aer dar odată aplicate pe sol sunt și capabile să se înmulțească intens, ceea ce crește în mod semnificativ cantitatea de azot disponibil plantelor. Îngrășămintele bio AZOTER conțin sușe foarte eficiente de bacterii fixatoare libere (Azotobacter chroococcum și Azospirillum brasilense) capabile să fixeze în timpul perioadei de creștere a culturilor o cantitate enormă de azot. Cantitatea de azot fixată și disponibilă pentru plante fluctuează între 60 și 80 kg, iar în condiții optime 100 și 150 kg la hectar ceia ce reduce utilizarea îngrășămintelor cu azot aproape în jumătate, sporind eficiența economică cultivării plantelor.

P

30-40 kg

în condiții optime 60 – 80 kg

Solubilizarea Fosforului P

Conținutul total de fosfor în solurile Slovaciei este cel mai mic (Pt = 0,03-0,2%), comparativ cu N, K, Ca şi Mg, si este compus din fracțiuni organice şi minerale. Fosforul mineral (25-98 %) este uşor dominant față de fosforul organic (2-75 %) ca rezultat al caracterului în principal mineral al solurilor locale. Cea mai mare parte a de fosfor din sol (de la 92 până la 99%) este inaccesibilă plantelor. Numai de la 1 până la 8% din conținutul total de P poate fi utilizat de plante pentru producția vegetală. Eliberarea fosforului într-o formă solubilă în apă din sol se realizează biologic. Activitatea biochimică bună a microflorei solului are un impact pozitiv asupra eliberării fosforului din compuși slab solubili. Bacillus megaterium solubilizează fosforul, convertind fosfatul tricalcic existent în fosfat dicalcic și astfel eliberează calea compușilor de fosfor pentru cultivarea plantelor. Cantitatea de fosfor eliberat în acest mod, în perioada de vegetație este de aproximativ 30 – 40 kg de fosfor pur și 60 – 80 kg de fosfor, în condiții optime.

K

30-40 kg

Mobilizarea potasiului și accelerarea proceselor de descompunere a resturilor vegetale după recoltare

Prin aplicarea AZOTER în prezența celulozei, crește rapid populația de bacterii prezente în sol responsabile pentru descompunerea resturilor vegetale. Aceste bacterii accelerează procesul de descompunere a materiei organice în sol și a resturilor vegetale. Descompunerea rapidă și mineralizarea materiei organice din sol sunt condiționate de către activitatea simultană a diferitelor microorganisme (de exemplu, Azotobacter și bacterii celulozolitice). În cadrul procesului, datorită activității microorganismelor se eliberează potasiu din compuși organici slab solubili în forme accesibile plantelor și cantitatea de potasiu astfel eliberată este de 30 – 40 kg în element pur. Utilizarea efectului stimulator furnizat de AZOTER în accelerarea proceselor de descompunere în cazul resturilor vegetale (paie, cereale, sfeclă de zahăr și porumb) este importantă, deoarece unele culturi lasă o mare cantitate de resturi pe teren odată ce produsul primar recoltat și aceste resturi cu un raport mare C:N, care în cazul nedescompunerii, inhibă germinarea semințelor și reprezintă și un mediu nutritiv pentru diverse specii de mucegaiuri care infectează plantele tinere în curs de dezvoltare la etapele incipiente de creștere, înrăutățind astfel sănătatea culturilor și în cele din urmă au un impact negativ asupra recoltei.

SPORIM FERTILITATEA SOLULUI ȘI PROTEJĂM MEDIUL
Avantajele folosirii AZOTER:
 • reduce utilizarea îngrășămintelor industriale cu azot cu aproximativ jumătate prin fixarea moleculelor de azot din aer – cantitatea de azot fixat și accesibil pentru plante este de 60 – 80 kg sau în condiții optime 100 – 150 kg pe hectar (cantitatea de azot atmosferic disponibil pe hectar este 75.000 de tone)
 • sporește coeficientul de utilizare a îngrășămintelor minerale aplicate și a stocurilor existente de nutrienți din anii precedenți
 • conține cea mai mare densitate absolută a bacteriilor vii, adică 4.109 bacterii vii la 1 ml de îngrășământ, în comparație cu alte preparate pe bază de microorganisme.
 • ameliorează proprietățile biologice ale solului și restabilește activitatea microbiană în sol
 • crește cantitatea de fosfor pentru plante prin solubilizarea lui din compuși insolubili. Cantitatea de fosfor eliberat este de la 30 – 40 kg pe hectar, sau în condiții optime- 60 – 80 kg de fosfor.
 • asigură procesul de descompunere a resturilor vegetale, paielor și a materiei organice în sol, sporind treptat fertilitatea solului și crearea unui pat germinativ adecvat.
 • accelerează eliberarea nutrienților din îngrășăminte și descompunerea pesticidelor aplicate
 • are o acțiune sinergică eficientă și crește eficiența altor îngrășăminte organice aplicate concomitent (gunoi de grajd, compost lichid și culturi succesive)
 • posedă un efect pozitiv asupra structurii solului și glomerulelor.
 • ameliorează regimul de aer și a apei în sol, care are în final un efect benefic asupra acceptabilității nutrienților din sol
 • „bacteriile conținute în AZOTER acționează neutru. Mediul în care ele trăiesc treptat schimbă reacția solului spre neutru“
 • elimina sporii de sclerotinia și hifele de ciuperci care provoacă fusarioză
 • distruge în mod eficient sursele de infecție și reduce riscul de transmitere a bolii la culturilor cultivate
 • îmbunătățește vitalitatea plantelor – consolidează capacitatea naturală de apărare a plantelor
 • crește cantitatea și calitatea producției (micșorarea micotoxinelor și a nitraților)
 • are un impact pozitiv asupra eficienței economice a culturilor agricole
 • acceptat pentru utilizare în agricultura ecologică.