O TVRTKI AZOTER TRADING S.R.O.

Misija tvrtke AZOTER Trading s.r.o. je da kvalitetnim proizvodima poveća plodnost tla na održiv i ekološki prihvatljiv način te da potakne povećanje učinkovitosti uzgajanih kultura, pogodno djelujući na okoliš smanjenjem troškova kod primjene industrijskih gnojiva. AZOTER Trading s.r.o. svojim klijentima i poslovnim partnerima, pored kvalitetnih proizvoda i precizne logistike, također pruža savjetničke usluge na području ishrane i gnojenja poljoprivrednih kultura temeljem uzorkovanja tla i biljaka. Rezultati dobivenih agrokemijskih analiza koriste se kako bi se upotpunile preporuke i metode za optimalizaciju mješavine hranjivih tvari za uzgajane kulture sukladno važećim zakonskim normama u svezi s održivom poljoprivredom, uzimajući pritom u obzir povećanje plodnosti tla te obnavljanje mikrobne aktivnosti u tlu.

MISIJA TVRTKE

Hlavnou úlohou spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá. AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.