O NÁS

Produkty AZOTER® sú od roku 1995 priekopníkom na trhu bakteriálnych biohnojív a ich veľkoplošného použitia v poľnohospodárskej výrobe. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy rastlín a zlepšovania kvality pôdy.

Hlavnou myšlienkou vývoja a výroby bakteriálnych hnojív AZOTER® je, už viac ako štvrťstoročie, priniesť inovácie v efektívnom a udržateľnom hnojení a tým dosiahnuť ekonomický efekt znižovania nákladov v poľnohospodárskej výrobe. Princípom pokroku je viazanie vzdušného dusíka a sprístupňovanie nevyužitých, ťažko rozpustných fosfátov v pôde.

Dnes už málokto pochybuje o účinnosti bakteriálnych hnojív AZOTER® a jeho spokojnými používateľmi sú dnes farmári vo viac ako desiatke krajín. Vlastná výroba a výrobno-vývojársky tím sú garanciou vysokej kvality našich produktov. Naše dlhoročné úsilie pri vývoji nových technológií v oblasti špeciálneho výberu jednotlivých kultúr baktérií a získanie ich najvyššej vitality a virulencie vedie k spokojnosti našich odberateľov.

Výrobky našej spoločnosti sa vyznačujú vysokou kvalitou a šetrnosťou k životnému prostrediu. Každý výrobok má certifikát a je zaradený medzi prípravky, ktoré sa môžu používať v ekologickom poľnohospodárstve. Kmene baktérií sú patentované a uložené v zbierke mikroorganizmov Masarykovej univerzity v Brne. Zamestnanci AZOTER Trading s.r.o. na vývoji a výskume bakteriálnych preparátov úzko spolupracovali s výskumnými pracovníkmi zahraničných a domácich inštitúcií a univerzít. Jednotlivé kultúry baktérií prešli špeciálnym výberom, ktorým bola dosiahnutá najvyššia vitalita a virulencia.

Hlavným cieľom spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá.

AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.

Naša spoločnosť sa intenzívne zaoberá nielen problematikou obnovy mikrobiálneho života pôd, ktorá výrazne klesla v dôsledku zúženia rotácie pestovaných plodín, ale aj problematikou posilnenia prirodzenej obranyschopnosti pestovaných plodín. Okrem už uvádzaných pozitív aplikácie AZOTER® vo výžive rastlín a jeho priaznivého vplyvu na úrodnosť pôd je nezanedbateľnou aj jeho druhá stránka a to, jeho využitie v biologickej obnove pôd a zlepšenie kondície pestovaných plodín, čoho výsledkom je lepšia odolnosť rastlín a zvýšenie kvality finálnej produkcie. Za týmto účelom spoločnosť vyvinula produkt AZOTER SC.

Pri pestovaní mnohých poľných plodín patria fuzariózy medzi najdôležitejšie patogény, ktoré sú významné z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Pracovníci podniku sa intenzívne zaoberali možnosťami prirodzeného posilnenia obranného mechanizmu a kondície pestovaných plodín voči uvedenej chorobe. Výsledkom ich činnosti bolo obohatenie pôvodného bakteriálneho hnojiva AZOTER® o parazitickú hubu Trichoderma atroviride, ktorá zlepšuje prirodzené schopnosti pôdy a je ponúkané pod názvom AZOTER F.

AZOTER Trading s.r.o. sa zaoberá aj listovou výživou – segmentom, ktorý poskytuje komplexné riešenie dodaním makro a mikro živín pre pestované poľnohospodárske plodiny. Po uskutočnených trojročných maloparcelových aj prevádzkových pokusoch prišla firma na trh s jedinečným produktom určeným na listovú výživu poľných aj záhradných plodín – s bakteriálnym hnojivom AZOTER L.

Naša spoločnosť naďalej pokračuje vo vývoji a zlepšovaní produktov, čoho výsledkom je celý rad nových resp. vylepšených hnojív stojacich na základoch značky AZOTER®.

V súčasnosti naša výrobná spoločnosť predáva priamo alebo prostredníctvom obchodného zastúpenia produkty AZOTER® v takmer 20 krajinách:

v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Ukrajine, Rakúsku, Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Slovinsku, Macedónsku, Bulharsku, Rumunsku, Moldavsku, Poľsku, Holandsku, Nemecku a Taliansku.

mapa europy 2023