O FIRMIE AZOTER TRADING S.R.O.

  • od roku 1995 jest pionierem na rynku europejskim w produkcji bionawozów bakteryjnych i ich zastosowaniu na dużą skalę w podstawowej produkcji rolnej
  • ma ponad 20 lat doświadczeń w wykorzystywaniu nawozów bakteryjnych do odżywiania roślin i profilaktyce w podstawowej produkcji rolnej
  • wysoka jakość i przyjazność dla środowiska
  • własny zakład produkcyjny i zespół produkcyjno-rozwojowy
  • własna logistyka i magazyny
  • każdy produkt posiada certyfikat i jest zaklasyfikowany jako preparat do stosowania również w rolnictwie ekologicznym
  • poszczególne kultury bakterii były poddane specjalnej selekcji, która zagwarantowała najwyższą żywotność i wirulencję
  • główną ideą bionawozu AZOTER jest wiązanie azotu atmosferycznego i udostępnianie niewykorzystanych, trudno rozpuszczalnych fosforanów w glebie oraz efekt ekonomiczny, polegający na zmniejszaniu kosztów podstawowej produkcji rolnej
  • przedstawicielstwa firmy AZOTER Trading s.r.o. znajdują się obecnie w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Mołdawii, w Rumunii, w Niemczech, w Polsce, w Chorwacji. Nowe rynki powstają w Hiszpanii, w Serbii, na Słowenii, w Białorusi i w Indiach.

INTENCJE FIRMY

Głównym zadaniem firmy AZOTER Trading s.r.o. jest podnoszenie żyzności gleby za pomocą wysokiej jakości produktów w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska oraz podnoszenie wydajności upraw przy jednoczesnym obniżaniu kosztów związanych ze stosowaniem nawozów konwencjonalnych. AZOTER Trading s.r.o. zapewnia swoim klientom i partnerom wysokiej jakości produkty i dokładną logistykę oraz świadczy usługi doradcze w zakresie odżywiania i nawożenia upraw na podstawie pobranych próbek gleby i roślin. Na podstawie przeprowadzonych analiz agrochemicznych i uzyskanych wyników opracowuje zalecenia i metody optymalizacji odżywiania uprawianych roślin zgodnie z obowiązującymi normami dla zrównoważonego rolnictwa w celu zwiększania żyzności gleby i przywrócenia w niej życia mikrobiologicznego.