PORTFELJ PROIZVODA

azoter

Osnovni proizvod tvrtke je tekuće biognojivo AZOTER® koje sadrži najveću gustoću vitalnih mikroba, tj. 4.109 vitalnih mikroba u 1 ml gnojiva. Za gnojenje jednog hektara tla potrebno je 10 litara gnojiva AZOTER®, a poslije primjene u tlu dolazi do intenzivnog razmnožavanja mikroba koji mogu efikasno fiksirati dušik iz zraka te otopiti fosfor i kalij iz manje topivih oblika. Time se stvara dovoljna količina dušika, fosfora i kalija i proizvode se druge tvari u obliku hormona, koje potiču biljni rast, enzime i vitamine. Gospodarska učinkovitost ovog proizvoda počiva u smanjivanju troškova za ishranu bilja i obnavljanju mikrobne aktivnosti u tlu, uz istovremeno povećavanje količine mikroba u tlu. AZOTER je siva do sivo-smeđa gusta tekućina karakteristične arome koja podsjeća na melase i sadrži bakterije koje su tipične za ovaj pripravak. Preporučuje se za gnojenje svih ratarskih i povrtlarskih kultura.

 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za biljke
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime a vitamine
 • ne proizvodi nikakve nitrate niti nitrite
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske tvari u tlu
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • poprawia pojemność wodną gleb
 • optimizira vrijednost reakcije tla

Broj vitalnih mikroorganizama u vitalnim mikrobima po cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama u najmanje 4.109 vitalnih mikroba po cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
pH = 5,5-7,0

azoter-f

Ovo tekuće biognojivo na temelju gnojiva AZOTER® sadrži parazitsku plijesan Trichoderma atroviride koja uništava spore roda Fusarium u tlu. Kod uzgoja više poljoprivrednih kultura, fuzarioza spada među najvažnije patogene koji su značajni ne samo s gospodarskog gledišta, već i s gledišta sigurnosti hrane. Parazitska gljiva Trichoderma atroviride poboljšava prirodne sposobnosti tla i učinkovito uništava spore fuzarioze u tlu. Ako u tlu nema takvog vida prevencije, dolazi do brzog razmnožavanja spora i stvaranja mikotoksina. Pozitivna poboljšanja učinka parazitske plijesni uočena su u napadanju pripadnika roda Fusarium i drugih rodova, kao što su Pythium, Rhizoctonia i Botrytis, dok Trichoderma atroviride ima značajan stimulacijski utjecaj na dinamiku rasta bilja i njihovu otpornost, i to jačanjem obrambenih reakcija usjeva i smanjenjem sadržaja mikotoksina u krajnjem proizvodu. Ovaj se proizvod preporučuje za gnojenje svih vrsta ratarskih i povrtlarskih usjeva, a posebice za kulture koje mogu biti napadnute pripadnicima rodova Fusarium, kao što su žitarice, kukuruz, povrtlarske kulture (plodno i tikvasto povrće).

 • sanira tlo od gljiva koje uzrokuju fuzarioze
 • učinkovito uništava izvor infekcije fuzarioza i smanjuje rizik prijenosa bolesti na usjeve
 • poboljšava stanje biljaka – jača obrambeni mehanizam
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za bilje
 • povećava količinu i kvalitetu proizvodnje (uništavanjem mikotoksina i nitrata)
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • optimizira vrijednost reakcije tla
 • tekuće biognojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u vitalnim mikrobima po cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama u najmanje 4.109 vitalnih mikroba po cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
pH = 5,8-8,5

azoter-sc

Pored mikroba i drugih aktivnih tvari nazočnih u tekućem biognojivu AZOTER, AZOTER SC® također sadrži mikoparazitsku plijesan Coniothyrium minitans koja potiče obnavljanje prirodne sposobnosti tla i time sprječava razmnožavanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u tlu. Coniothyrium minitans ne napada biljku, već ograničava pojavu i širenje, odnosno infektivne patogene koji napadaju usjeve osjetljive na navedenu bolest (repica, suncokret i drugo). To učinkovito potpomaže prevenciju i biološku zaštitu tla te ograničava pojavu jedne od najozbiljnijih bolesti uljarica. Preporučuje se za gnojenje svih vrsta ratarskih i povrtlarskih kultura, a posebice za one usjeve koje može napasti bolest Sclerotinia sclerotiorum (jednogodišnji suncokret, ozima uljana repica, povrće – grašak, peršin).

 • sanira tlo ublažavanjem djelovanja spora koje uzrokuju sklerotiniju
 • učinkovito uništava izvore infekcije bijele truleži i smanjuje rizik prijenosa bolesti među uzgajanim kulturama
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za bilje
 • povećava količinu i kvalitetu proizvodnje (povećanje prinosa ulja)
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske tvari u tlu
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • optimizira vrijednost reakcije tla
 • tekuće biognojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u vitalnim mikrobima po cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama u najmanje 4.109 vitalnih mikroba po cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium minitans)
pH = 5,8-8,5

azoter-b

Tekuće biognojivo na temelju gnojiva AZOTER® sadrži posebnu kulturu bakterije Pseudomonas putida koja poboljšava prihvat mikroelemenata u korijenski sustav usjeva. AZOTER B® je tekuća tvar koja djeluje na temelju mikroba izvornog fitoedafona tla, koja se primjenjuje u tlu i svojim djelovanjem obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu te stvara dovoljne količine dušika, fosfora, kalija i enzima za rast i razvoj bilja, čime se poboljšava dinamika njihovog rasta i njihova produktivna sposobnost. Ubrzava razgradnju primijenjenih digestata BPS i ostataka nakon žetve, slame i organske tvari u tlu te povećava iskoristivost hranjivih tvari iz primijenjenih digestata i postojećih zaliha hranjivih tvari u tlu. Sudjeluje u razgradnji aromatskih tvari, kao i rezidualnih pesticida koji zagađuju okoliš. Preporučuje se za gnojenje svih vrsta ratarskih i povrtlarskih kultura, a posebice za usjeve koji su gnojeni digestatima BPS. Također se preporučuje za korištenje u tlima zagađenim aromatskim organskim spojevima (ostaci ulja, pesticida itd.).

 • ubrzava razgradnju primijenjenih digestata BPS, ostataka nakon žetve, slame i organske tvari u tlu
 • povećava iskoristivost hranjivih tvari iz primijenjenih digestata i postojećih zaliha hranjivih tvari u tlu
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za bilje
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime i vitamine
 • sudjeluje u razgradnji aromatskih tvari i rezidualnih pesticida koji zagađuju okoliš
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • optimizira vrijednost reakcije tla
 • tekuće biognojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u vitalnim mikrobima po cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama u najmanje 4.109 vitalnih mikroba po cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
pH = 5,8-8,5

azorhiz

Ovo je gnojivo poboljšani tip gnojiva AZOTER® koje sadrži simbiotske mikrobe Rhizobium spp. (Rhizobium japonicum i Rhizobium leguminosarum). Prvenstveno je namijenjeno uzgoju soje, graška, graha, lucerke i stočne hrane. AZORHIZ® je biognojivo s dva primarna učinka, a to su opskrba bilja dovoljnom količinom dušika tijekom vegetacijske sezone zahvaljujući njegovom jedinstvenom sastavu (asimbiotskih i simbiotskih bakterijskih sojeva) i učinkovitost u fiksaciji dušika iz zraka i poticanje stvaranja nodula na korijenskom sustavu kulturnih usjeva, što ultimativno pospješuje kvantitativne i kvalitativne parametre uroda. Kao tekuća tvar koja djeluje na temelju mikroba, izvorna mikroflora nakon primjene u tlu svojim djelovanjem stvara dovoljne količine dušika, fosfora, kalija i hormona za rast bilja te doprinosi boljem stanju usjeva jačanjem njihove prirodne obrambene sposobnosti.

 • učinkovitija fiksacija N2 i potpora rastu nodula u korijenskom sustavu
 • osigurava kontinuiranu dopremu potrebnih hranjivih tvari (N, P, K) za bilje
 • proizvodi fitohormone rasta, enzime i vitamine
 • ubrzava razgradnju ostataka nakon žetve, slame i organske tvari u tlu
 • obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • gnojivo namijenjeno za uzgoj soje, graška, graha, lucerke i stočne hrane
 • tekuće biognojivo

Broj vitalnih mikroorganizama u vitalnim mikrobima po cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama u najmanje 4.109 vitalnih mikroba po cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
pH = 5,5-7,0

azoter-l

Ovo tekuće biognojivo namijenjeno je za folijarnu primjenu na velikom broju usjeva i sadrži posebnu vrstu bakterija (Herbaspirillum seropedicae) izoliranih iz biljnih tkiva, koje su odgovorne za fiksaciju dušika iz zraka u bilju. Bakterije koje fiksiraju dušik, primijenjene na zelenim dijelovima biljke tijekom vegetacijskog razdoblja, zbog svoje visoke mobilnosti brzo prodiru kroz kutikulu lista u biljku, gdje zatim stvaraju dovoljnu količinu dušika za potrebe njene ishrane. Ovaj se pripravak koristi kao folijarno biognojivo, a njegovi učinci mogu dovesti do znatnog smanjenja primjene klasičnih industrijskih i folijarnih gnojiva sa sadržajem dušika, što može rezultirati značajnim smanjenjem troškova. Pored navedenih posebnih kultura bakterija, AZOTER L sadrži makro i mikrohranjive tvari čime se uvrštava u sveobuhvatna folijarna gnojiva sa širokospektralnim učinkom. Ovaj se proizvod koristi kao folijarno gnojivo za uljanu repicu, pšenicu, kukuruz, suncokret, šećernu repu i širok spektar povrtnih usjeva. Raspršuje se po bilju tijekom vegetacije nakon stvaranja dovoljne površine lista usjeva, pod niskim utjecajem sunčevog zračenja.

 • fiksira dušik iz zraka izravno u biljki
 • osigurava dopremu lako prihvatljivih hranjivih tvari (N, P, K)
 • sadrži mikroelemente u kelatnom obliku
 • učinkoviti oblik osiguranja dopreme hranjivih tvari u nepogodnim uvjetima
 • tekuće biognojivo za folijarnu primjenu

Broj vitalnih mikroorganizama u vitalnim mikrobima po cm-3
Ukupni broj vitalnih mikroorganizama u najmanje 2.109 vitalnih mikroba po cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N – 7,0 %, K – 2,0 %
Primjenjivana doza sadrži 34,8g Fe, 15,3g Mn, 1,4g Cu, 3g B, 0,8g Mo, 2,6g Zn, 3,48g MgO, 6,96g SO3
pH = 5,8-8,5