psenica ozimna kapusta repkova azoter

NPPC1

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto, dátum
Ing. Peter Hozlár, PhD., Vo Vígľaši 12.09.2019

 

Vec: Výsledky poloprevádzkového pokusu s prípravkom Azoter.

 

NPPC, VURV, VŠS Vígľaš-Pstruša zasiela nižšie výsledky poloprevádzkového pokusu s pšenicou ozimnou a kapustou repkovou pravou v sezóne 2018-2019.

 

Plodina kapusta repková pravá:

Aplikácia Azoteru 23.7.2018 zapracovaná podmietkou strniska po pšenici ozimnej

14.8 .2018 orba

16.8. 2018 sejba kapusta repková pravá Odroda repky od firmy Euralis ES Monaco

Plocha cca poloprevádzkového pokusu 1 variant 0,5 ha Úroda na ploche s Azoterom – 2,967 t/ha

Úroda na ploche bez Azoteru – 2,713 t/ha

 

Plodina pšenica ozimná:

Aplikácia Azoteru 10.7.2018 zapracovaná podmietkou strniska po maku siatom

23.7 .2018 orba

10.9. 2018 sejba pšenica ozimná

Odroda pšenice od firmy NPPC PS Kvalitas

Plocha cca poloprevádzkového pokusu 1 variant 0,5 ha Úroda na ploche s Azoterom – 6,118 t/ha

Úroda na ploche bez Azoteru – 5,613 t/ha

 

Ing. Peter Hozlár PhD. Vedúci VŠS Vígľaš-Pstruša

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Výskumný ústav rastlinnej výroby Výskumno – šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša | Pstruša 334, 962 12 Detva | IČO: 42337402 tel.: +421 45 5394 541 | hozlar@vurv.sk | www.nppc.sk