soja azoter nppc

NPPC1

 

 

 

 

 

Ing. Peter Hozlár, PhD.,                 Vo Vígľaši  8.11.2021

 

Vec: Výsledky poloprevádzkového pokusu s prípravkom Azoter®.

 

NPPC, VURV, VŠS Vígľaš-Pstruša zasiela nižšie výsledky poloprevádzkového pokusu so sójou fazuľovou v sezóne 2021.

 

Plodina sója fazuľová (Glycine Max):

 

Aplikácia Azoter® 10.5.2021 zapracovaná pred sejbou rotačnými bránami

Aplikácia NPK 15 15 15 (300 kg/ha) pred sejbou

11.5.2021 sejba sója

Odroda sóje od firmy Saaten Union Coraline (osivo neinokulované)

Aplikácia 12.5.2021 Escort nový 3l/ha

Aplikácia 30.6.2021 Liadok amónny (100 kg/ha) predlžovací rast

Plocha poloprevádzkového pokusu 1 variant 0,25 ha

Úroda na ploche s Azoter® : 860 kg, úroda prepočítaná 3,44 t/ha

Úroda na ploche bez Azoter® : 787,5 kg, úroda prepočítaná 3,15 t/ha

Zber dňa 29.10.2021

 

Aktuálna cena sóje 1205 Eur/t, navýšenie úrody o 0,29 t/ha, finančné navýšenie produkcie o 349,45 Eur/ha

 

Ing. Peter Hozlár PhD.

Vedúci VŠS Vígľaš-Pstruša

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Výskumný ústav rastlinnej výroby

Výskumno – šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša |  Pstruša 334, 962 12 Detva | IČO: 42337402

tel.: +421 45 5394 541 | hozlar@vurv.sk | www.nppc.sk