mak azoter

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrumSpráva o výsledkoch poloprevádzkového pokusu zameraného na aplikáciu prípravku AZOTER v maku siatom

 

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Ľubica Forgáčová Národné poľnohospodárske

a potravinárske centrum, Hlohovecká 2,

951 41 Lužianky

 

 

skúšobné pracovisko: NPPC – VÚRV Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš,
Malý Šariš 221, 080 01 Prešov

 

pracovníci zodpovední za priebeh pokusu: Ing. Mária Lichvárová

RNDr. Darina MUCHOVÁ, PhD.

telefón: 00421 51 7711674, 00421 51 7711760

 

e-mail:  muchova@vurv.sk

 

číslo GEP certifikátu: 05a/C-02/2013

 

správa vypracovaná dňa: 3.3.2015

 

správu vypracoval:  RNDr. Darina MUCHOVÁ, PhD.                              

 

 

 

 

 

  1. Experimentálne podmienky

 

 

1.1  Pokusná lokalita

 

pokusné miesto: VŠS Malý Šariš hon: Č2/1
okres : Prešov sklon svahu: 3 %
výrobná oblasť: zemiakarská nadmorská výška:  295 m. n. m.
 

 

 

1.2  Plodina

 

plodina: mak siaty odroda: Maratón
podiel olejnín v osevnom postupe: 34 %
predplodina: 1 rok naspäť:   jačmeň siaty f. jarná
2 roky naspäť: pšenica letná, forma ozimná
3 roky naspäť: kapusta repková pravá

 

 

dátum aplikácie Azoteru:  10.03.2014
dátum sejby:  11.03.2014 hĺbka sejby/výsadby: 10,0 mm
výsevok: 1,4 kg.ha-1
stav výsevného lôžka: suché, drobnohrudkovitej štruktúry
dátum vzchádzania: 27.03.2014 dátum zberu: 19.08.2014

 

 

1.3    Rozsah  a  usporiadanie  pokusu

 

1.3.1   Základné údaje

 

počet variantov: 2                                                    počet opakovaní: 2

zberová veľkosť parcely: 75 m2                             počet riadkov na parcele: 5

šírka parcely: 1,5 m2                                               dĺžka parcely: 50 m2

 

1.3.2  Umiestnenie pokusu – lokalita

Umiestnenie pokusu lokalita maly saris azoter 

  1. Pôdne a meteorologické údaje

 

3.1  Pôda

 

pôdny typ: hnedozem                                               pôdny druh: hlinitá, stredne ťažká

 

 

3.2  Meteorologické  údaje

 

Miesto merania: VŠS Malý Šariš      Vzdialenosť od pokusu: 700 m

 

Dlhodobý priemer: ročný úhrn zrážok  623,7 mm, priemerná ročná teplota 8,06 oC

 

mesiac / rok dekáda teplota (°C) zrážky v mm dlhodobý mesačný  priemer odchýlka zrážok od priemeru odchýlka teploty od priemeru
denný priemer Ø max. absolut max. Ø min. absolut min. absolut min. zem počet dní príz. mráz suma Počet dní so zrážky teplota
(mm) (°C) (mm) (oC)
do 5 mm nad 5 mm
3_14 1-10 5,50 10,10 14,80 1,40 -2,40 -2,90 4 4,30 4 0        
11-20 7,80 15,50 20,70 1,40 -3,90 -4,40 5 16,97 3 1  
21-31 9,70 16,60 20,50 2,10 -0,50 -1,00 2 21,00 0 1        
1-31 7,70 14,20 20,70 1,70 -3,90 -4,40 11 42,27 7 2 26,67 3,04 15,60 4,66
4_14 1-10 9,60 16,60 22,70 2,90 -0,80 -1,30 2 22,25 2 2        
11-20 8,50 14,30 21,30 2,50 -0,40 -0,90 3 6,00 4 0  
21-30 13,90 20,60 22,80 8,30 5,20 4,70 0 19,70 4 2        
1-30 10,70 17,20 22,80 4,60 -0,80 -1,30 5 47,95 10 4 49,74 8,72 -1,79 1,98
5_14 1-10 12,40 19,00 22,70 5,50 0,20 -0,10 1 16,75 2 1        
11-20 12,70 17,80 24,20 7,30 4,40 4,10 0 88,00 2 5  
21-31 16,90 24,30 28,80 11,10 9,10 8,80 0 27,50 3 3        
1-31 14,10 20,50 28,80 8,10 0,20 -0,30 1 132,25 7 9 78,40 13,95 53,85 0,15
6_14 1-10 18,31 24,80 32,10 10,70 6,70 6,40 0 2,80 4 0        
11-20 17,76 24,00 29,40 10,20 7,70 7,40 0 0,00 0 0  
21-30 17,20 23,70 28,30 9,50 6,30 6,00 0 54,00 2 3        
1-30 17,70 24,20 32,10 10,10 6,30 6,00 0 18,93 6 3 85,95 16,87 -67,02 0,83
7_14 1-10 19,68 26,67 32,40 12,56 8,60 8,10 0 69,50 2 4        
11-20 20,61 26,60 31,40 14,44 12,40 11,90 0 45,40 3 1  
21-31 21,57 27,01 31,20 16,30 14,80 14,30 0 51,50 3 2        
1-31 20,65 26,77 32,40 14,49 8,60 8,10 0 166,40 8 7 99,08 18,67 67,32 1,98
8_14 1-10 21,29 28,70 33,80 16,00 14,10 13,60 0 35,60 3 4        
11-20 18,12 24,20 30,20 13,30 8,60 8,10 0 30,20 7 1  
21-31 14,46 21,10 25,30 8,50 5,80 5,30 0 25,06 4 3        
1-31 18,08 24,55 33,80 12,59 5,80 5,30 0 90,86 14 8 78,80 18,11 12,07 -0,04

 

 

  1. Technologický list pokusu

 

Dátum Kód Operácia Prípravok – Hnojivo – Osivo Dávka na 1ha m.j. Cieľ Poznámka Voda /   1 ha
10.3.14 A bránenie príprava na sejbu 1x smykobrány
10.3.14 A kultivácia príprava na sejbu 1x kompaktor
10.3.14 O postrek Azoter 10,00 l očkovanie baktériami 48 m od Č3, zvyšok kontrola 200
11.3.14 S sejba vlastné osivo SE1 1,40 kg množiteľská plocha Gliorex / Altron Silver / Teprosyn NP + Zn
13.3.14 O postrek Callisto 480 SC 0,30 l preemergentné herbicídne ošetrenie TM 200
13.3.14 O postrek Command 36 CS 0,15 l preemergentné herbicídne ošetrenie TM 200
14.4.14 H rozmetanie DASA 26/13 100,00 kg 1. prihnojovanie
2.5.14 O postrek Discus 0,20 kg fungicídne ošetrenie TM 200
2.5.14 O postrek Agrovital 0,30 l zmáčadlo TM 200
6.5.14 O postrek Laudis 1,70 l selektívny herbicíd TM 200
6.5.14 O postrek Starane 0,30 l selektívny herbicíd TM 200
21.5.14 O postrek Rapid 0,08 l insekticídne ošetrenie TM 200
21.5.14 O postrek Route 0,80 l zinočnaté listové hnojivo TM 200
21.5.14 H rozmetanie DASA 26/13 130,00 kg 2. prihnojovanie
23.5.14 O postrek Amistar Xtra 1,00 l fungicídne ošetrenie TM 200
23.5.14 O postrek Agrovital 0,30 l zmáčadlo TM 200
29.5.14 O postrek Biscaya 240 OD 0,20 l insekticídne ošetrenie 200
9.6.14 O postrek Acanto 250 SC 1,00 l fungicídne ošetrenie TM 200
9.6.14 O postrek Agrovital 0,30 l zmáčadlo TM 200
16.6.14 O postrek Proteus 110 OD 0,70 l insekticídne ošetrenie (krytonos) 200
19.8.14 O zber ručne  –

 

 

  1. Výsledky pokusu

 

 

4.1  Komentár k pokusným podmienkam a dosiahnutým výsledkom

 

Mierna zima a skorý nástup jari umožnil založiť pokus v agrotechnickom termíne 11.3.2014 za dobrých vlahových a teplotných podmienok., Deň pred sejbou bol na 2/3 honu aplikovaný a zapracovaný do pôdy prípravok Azoter. Zrážky v množstve 2,80 mm 4 dní po sejbe a následne 8,35 mm 5 dni po sejbe, spolu s priaznivými teplotami vzduchu a pôdy, zabezpečili optimálne podmienky pre rýchle a kompletné vzídenie porastov maku. Počiatočný vývoj porastov bol priaznivo ovplyvňovaný primeranou zrážkovou činnosťou a priemernými dennými teplotami.

Mesiac máj bol charakteristický veľkým úhrnom zrážok, predovšetkým druhá dekáda, kedy spadlo 88 mm zrážok, čo spôsobilo podmočenie porastov a zníženie obsahu pôdneho vzduchu. Tieto faktory spolu s trvalým ovlhčením rastlín, spôsobeným častými zrážkami, ako aj silnou a dlhotrvajúcou rosou, viedli k rýchlemu rozvoju sekundárnej infekcie plesne makovej a k skorému nástupu helmintosporiózy na listoch. Začiatkom júna došlo k postupnej stabilizácií poveternostných podmienok. Po odkvitnutí maku siateho, v poslednej júnovej dekáde, znovu došlo k výdatným a dlhotrvajúcim zrážkam. Časté a intenzívne zrážky vyskytujúce sa v priebehu celej vegetácie roku 2014 vytvárali optimálne podmienky pre rozvoj vyššie uvedených hubových chorôb, preto bol porast udržiavaný pod fungicídnou clonou (3 aplikácie fungicídnych prípravkov).

Vďaka 3-násobnému insekticídnemu ošetreniu porastu sa podarilo predísť výraznejším škodám spôsobeným škodcami maku siateho, predovšetkým krytonosom makovicovým, ale najmä voškou makovou, ktorej tlak v roku 2014 bol veľmi silný.

Dostatok zrážok, primerané teploty a adekvátna ochrana porastov maku siateho sa v konečnom dôsledku premietli do vysokej úrody semena a úrody makovíc. Výrazne vyššie úrody oboch parametrov boli dosiahnuté vo variante, kde bol aplikovaný prípravok Azoter.

 

 

4.2 Výsledková časť

 

Mak siaty – poloprevádzkový pokus – AZOTER  –  2014
Plodina: mak siaty Odroda: Maratón Hon: Č2/1
Variant Úroda plných makovíc Úroda semena Úroda makoviny Hmotnosť semena 1 makovice HTS
kg.75 m-2 kg.75 m-2 kg.75 m-2 g g
1 2 x % K 1 2 x % K 1 2 x % K 1 2 x % K 1 2 x % K
Kontrola                    (bez Azoteru) 12,06 14,55 13,31 100,0 8,03 9,82 8,93 100,0 4,03 4,73 4,38 100,0 5,52 5,99 5,76 100,0 0,560 0,550 0,555 100,0
Azoter 16,45 15,25 15,85 119,1 11,18 10,43 10,81 121,1 5,27 4,82 5,04 115,1 6,71 6,20 6,45 112,1 0,579 0,560 0,570 102,6
zberová plocha: 75 m2 šírka: 1,5 m (6 riadkov x 0,25 cm) dĺžka: 50 m
Prepočet úrody v t.ha-1
Variant Úroda plných makovíc Úroda semena Úroda makoviny Hmotnosť semena 1 makovice HTS
t.ha-1 t.ha-1 t.ha-1 g g
1 2 x % K 1 2 x % K 1 2 x % K 1 2 x % K 1 2 x % K
Kontrola                    (bez Azoteru) 1,61 1,94 1,77 100,0 1,07 1,31 1,19 100,0 0,54 0,63 0,58 100,0 5,52 5,99 5,76 100,0 0,560 0,550 0,555 100,0
Azoter 2,19 2,03 2,11 119,1 1,49 1,39 1,44 121,1 0,70 0,64 0,67 115,1 6,71 6,20 6,45 112,1 0,579 0,560 0,570 102,6