Inovácie Efektivita Ekológia
Viac ako 20 rokov skúseností a inovácií v oblasti výživy a prevencie rastlín a výroby bakteriálnych hnojív

Naše produkty


Základným produktom spoločnosti je kvapalné bakteriálne biohnojivo AZOTER®. Dosahuje absolútne najväčšiu hustotu vitálnych zárodkov baktérií. Na hnojenie jedného hektáru pôdy postačuje dávka 10 litrov hnojiva.

Kvapalné bakteriálne hnojivo vzniknuté na báze hnojiva AZOTER®, ktoré obsahuje parazitickú pleseň Trichoderma atroviridae, ktorá ničí spóry Fusarií a má výrazný stimulačný vplyv nielen na dynamiku rastu rastlín, ale aj na odolnosť rastlín a to zlepšením obranných reakcií pestovaných plodín a znížení obsahu mykotoxínov vo finálnej produkcii.

AZORHIZ® je bakteriálne hnojivo, ktoré vďaka svojmu zloženiu (asymbiotické a symbiotické kmene baktérií) poskytuje dostatočné zásobovanie rastlín dusíkom počas celej vegetácie pestovaných plodín, je určená pre pestovanie sóje, hrachu, fazule, lucerny a krmovín.

AZOTER-SC® obsahuje okrem baktérií a účinných látok prítomných v kvapalnom bakteriálnom hnojive AZOTER - mykoparazitickú pleseň Coniothyrium minitans, ktorá účinne ničí spóry plesne bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) nachádzajúcej sa v pôde.

Kvapalné bakteriálne hnojivo určené na listovú-foliárnu aplikáciu širokej škály pestovaných plodín, ktoré obsahuje špeciálny druh baktérií vyizolovaných z rastlinných pletív, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka v rastlinách.

Kvapalné bakteriálne hnojivo na báze hnojiva AZOTER®, ktoré obsahuje špeciálnu baktériu Pseudomonas putida, ktorá zlepšuje prijateľnosť mikroelementov pre koreňovú sústavu. Urýchľuje rozklad aplikovaných digestátov BPS, pozberových zvyškov, slamy a organickej hmoty v pôde a zároveň zvyšuje využiteľnosť živín z aplikovaných digestátov.

AZOTER Trading s.r.o.

Spoločnosť je od roku 1995 priekopníkom na európskom trhu vo výrobe bakteriálnych biohnojív a ich veľkoplošného použitia v poľnohospodárskej prvovýrobe, má dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy a prevencie. Hlavná myšlienka bakteriálneho biohnojiva AZOTER, viazanie vzdušného dusíka a sprístupňovanie nevyužitých ťažko rozpustných fosfátov v pôde, ako aj ekonomický efekt znižovania nákladov.

Viac informácií

Máte záujem o naše výrobky?
Použite náš objednávkový formulár.

Objednávkový formulár