Inovácie Efektivita Ekológia
Viac ako 20 rokov skúseností a inovácií v oblasti výživy a prevencie rastlín a výroby bakteriálnych hnojív

Naše produkty


Základným produktom spoločnosti je kvapalné bakteriálne biohnojivo AZOTER®. Dosahuje absolútne najväčšiu hustotu vitálnych zárodkov baktérií, t.j. 4.109 zárodkov v 1 ml hnojiva.

Kvapalný mikrobiologický prípravok vzniknutý na báze hnojiva AZOTER®, ktoré obsahuje parazitickú pleseň Trichoderma atroviride, ktorá zlepšuje prirodzené schopnosti pôdy a zároveň posilňuje kondíciu a obranyschopnosť pestovaných plodín, čím sa výrazne znižuje riziko primárnej infekcie koreňovej sústavy a následne nadzemných častí rastlín.

Rozšírená forma hnojiva AZOTER®, ktorá obsahuje symbiotické baktérie Rhizobium sp.,(Rhizobium japonicum a leguminosarum) je predovšetkým určená pre pestovanie sóje, hrachu, fazule, lucerny a krmovín.

AZOTER SC® obsahuje okrem baktérií prítomných v pomocnej pôdnej látke AZOTER – aj hubu Coniothyrium sp., ktorá napomáha k obnoveniu prirodzenej schopnosti pôdy a tým znižuje riziko primárnej infekcie koreňového systému a následne aj nadzemných častí rastlín (repka, slnečnica a ďalšie).

Kvapalné bakteriálne hnojivo určené na listovú-foliárnu aplikáciu širokej škály pestovaných plodín, ktoré obsahuje špeciálny druh baktérií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rastlinných pletív, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka v rastlinách.

Kvapalné bakteriálne hnojivo vzniknuté na báze hnojiva AZOTER®, ktoré obsahuje špeciálne baktérie Pseudomonas putida, ktorá zlepšuje prijateľnosť mikroelementov pre koreňovú sústavu pestovaných plodín.

Kvapalné bakteriálne hnojivo určené na listovú-foliárnu aplikáciu širokej škály pestovaných plodín, ktoré obsahuje špeciálny druh baktérií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rastlinných pletív, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka v rastlinách.

Unikátne kvapalné bakteriálne hnojivo určené na listovú-foliárnu aplikáciu širokej škály pestovaných plodín zvyšujúce prirodzenú obranyschopnosť rastlín, ktoré obsahuje špeciálny druh baktérií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rastlinných pletív, spôsobujúcich fixáciu vzdušného dusíka v rastlinách a parazitickú pleseň Trichoderma atroviride.

AZOTER Trading s.r.o.

Spoločnosť je od roku 1995 priekopníkom na európskom trhu vo výrobe bakteriálnych biohnojív a ich veľkoplošného použitia v poľnohospodárskej prvovýrobe, má dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy a prevencie. Hlavná myšlienka bakteriálneho biohnojiva AZOTER, viazanie vzdušného dusíka a sprístupňovanie nevyužitých ťažko rozpustných fosfátov v pôde, ako aj ekonomický efekt znižovania nákladov.

Viac informácií

Máte záujem o naše výrobky?
Použite náš objednávkový formulár.

Objednávkový formulár