NAŠE PRODUKTY

azoter
azoter-f
azorhiz
azoter-sc
azoter-l
azoter-b
azoter-l-plus
azoter-lf-plus

AKTUALITY

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER B+F v porostu silážní kukuřice v půdně-klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny – zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

Celý článek
azoter jacmen psenica 768x432 copy

Ověření účinnosti půdního bakteriálního přípravku AZOTER F v porostu ozimé pšenice a ječmene jarního – zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2020 v certifikovaném ekologickém zemědělství

Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2020 v certifikovaném ekologickém zemědělství.

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka
Jiří Řezníček, AZOTER CZ s.r.o.

Celý článek

AZOTER Trading s.r.o.

Hlavním cílem společnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostřednictvím kvalitních produktů zvyšovat úrodnost půdy trvale udržitelnou a environmentálně šetrnou cestou a pomáhat zvyšovat efektivitu pěstovaných plodin, za současného příznivého ekonomického efektu snižování nákladů na průmyslová hnojiva.

AZOTER Trading s.r.o. svým odběratelům a partnerům kromě zajištění kvalitních produktů a přesné logistiky poskytuje také poradenskou činnost v oblasti výživy a hnojení zemědělských plodin na základě provedených odběrů půdních a rostlinných vzorků. Na základě získaných agrochemických analýz a výsledků vypracuje doporučení a metodiky optimalizace výživy pěstovaných plodin v souladu s platnými legislativními normami pro udržitelné zemědělství s ohledem na zvyšování půdní úrodnosti a obnovu mikrobiálního života v půdě.

Máte zájem a naše výrobky? Použijte náš objednávkový formulář.