НАШИТЕ ПРОДУКТИ

azoter
azoter-f
azorhiz
azoter-sc
azoter-l
azoter-b
azoter-l-plus
azoter-lf-plus

НОВИНИ

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Verification of the effectiveness of AZOTER B+F soil bacteria fertilizer in the plant stand of maize for silage in the soil and climatic conditions of The Bohemian-Moravian Highlands

Report of results from semi-operational experiments from 2021 from soil treated with soil adjuvant (PPL) in the form of concentrated AZOTER B bacteria fertilizer (containing Pseudomonas putida bacteria) with separate additive F (Trichoderma atroviride parasitic fungus) for application of digestate from biogas plant in maize silage cultivation technology

Celý článok

Results of the soybean experiment in the season 2021

NATIONAL AGRICULTURAL AND FOOD CENTRE RESEARCH INSTITUTE OF PLANT PRODUCTION   Your letter No/from Our No. Responsible/Contact Place, date Ing. Peter Hozlár, PhD., In Viglas 8.11.2021   Subject: Results of the semi-operational experiment with Azoter®.   National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant Production,   Research and Breeding Station at Vígľaš-Pstruša  sends  the following…

Celý článok

AZOTER Trading s.r.o.

Главната роля на компанията AZOTER Trading s.r.o. е, с помощта на качествена продукция да се увеличи плодородието на почвата по устойчив и отговорен към околната среда начин и да се повиши ефективността на отглежданите култури, като в същото време се допринесе за икономическия ефект от намаляване на разходите за промишлено произведените торове.

AZOTER Trading s.r.o. наред с осигуряването на качествени продукти и прецизна логистика, предлага на своите клиенти и делови партньори и консултантска дейност в областта на храненето и торенето на селскостопански култури на базата на вземане на проби от почва и растения. Въз основа на получените агрохимични анализи и резултати, компанията ще разработи препоръки и методи за оптимизиране на храненето на отглежданите култури в съответствие с приложимите законови стандарти за устойчиво земеделие, като отчита повишаването на почвеното плодородие и възстановяването на микробния живот в почвата.

Интересувате ли се от нашите продукти? Използвайте нашия формуляр за