НАШИТЕ ПРОДУКТИ

azoter
azoter-f
azorhiz
azoter-sc
azoter-l
azoter-b
azoter-l-plus
azoter-lf-plus

НОВИНИ

AZOTER Trading s.r.o.

Главната роля на компанията AZOTER Trading s.r.o. е, с помощта на качествена продукция да се увеличи плодородието на почвата по устойчив и отговорен към околната среда начин и да се повиши ефективността на отглежданите култури, като в същото време се допринесе за икономическия ефект от намаляване на разходите за промишлено произведените торове.

AZOTER Trading s.r.o. наред с осигуряването на качествени продукти и прецизна логистика, предлага на своите клиенти и делови партньори и консултантска дейност в областта на храненето и торенето на селскостопански култури на базата на вземане на проби от почва и растения. Въз основа на получените агрохимични анализи и резултати, компанията ще разработи препоръки и методи за оптимизиране на храненето на отглежданите култури в съответствие с приложимите законови стандарти за устойчиво земеделие, като отчита повишаването на почвеното плодородие и възстановяването на микробния живот в почвата.

Интересувате ли се от нашите продукти? Използвайте нашия формуляр за