NASZE PRODUKTY

azoter
azoter-f
azorhiz
azoter-sc
azoter-l
azoter-b
azoter-l-plus
azoter-lf-plus

AKTUALNOŚCI

Verification of the effectiveness of AZOTER B+F soil bacteria fertilizer in the plant stand of maize for silage in the soil and climatic conditions of The Bohemian-Moravian Highlands

Report of results from semi-operational experiments from 2021 from soil treated with soil adjuvant (PPL) in the form of concentrated AZOTER B bacteria fertilizer (containing Pseudomonas putida bacteria) with separate additive F (Trichoderma atroviride parasitic fungus) for application of digestate from biogas plant in maize silage cultivation technology

Pełny artykuł

Results of the soybean experiment in the season 2021

NATIONAL AGRICULTURAL AND FOOD CENTRE RESEARCH INSTITUTE OF PLANT PRODUCTION   Your letter No/from Our No. Responsible/Contact Place, date Ing. Peter Hozlár, PhD., In Viglas 8.11.2021   Subject: Results of the semi-operational experiment with Azoter®.   National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant Production,   Research and Breeding Station at Vígľaš-Pstruša  sends  the following…

Pełny artykuł

AZOTER Trading s.r.o.

Głównym celem AZOTER Trading s.r.o. jest zwiększenie żyzności gleby poprzez produkty wysokiej jakości w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska oraz pomoc w zwiększeniu wydajności uprawianych roślin, przy jednoczesnym sprzyjaniu ekonomicznemu efektowi obniżenia kosztów nawozów przemysłowych.

AZOTER Trading s.r.o. Oprócz dostarczania wysokiej jakości produktów i precyzyjnej logistyki, zapewnia również swoim klientom i partnerom usługi doradcze w zakresie żywienia i nawożenia upraw rolnych na podstawie prób gleby i roślin. Na podstawie uzyskanych analiz i wyników agrochemicznych opracuje zalecenia i metodyki optymalizacji żywienia roślin uprawnych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi zrównoważonego rolnictwa z uwzględnieniem zwiększania żyzności gleby i przywracania życia mikrobiologicznego w glebie.

Jesteś zainteresowany naszymi produktami? Skorzystaj z naszego formularza zamówienia.