UNSERE PRODUKTE

azoter
azoter-f
azorhiz
azoter-sc
azoter-l
azoter-b
azoter-l-plus
azoter-lf-plus

NACHRICHTEN

Verification of the effectiveness of AZOTER B+F soil bacteria fertilizer in the plant stand of maize for silage in the soil and climatic conditions of The Bohemian-Moravian Highlands

Report of results from semi-operational experiments from 2021 from soil treated with soil adjuvant (PPL) in the form of concentrated AZOTER B bacteria fertilizer (containing Pseudomonas putida bacteria) with separate additive F (Trichoderma atroviride parasitic fungus) for application of digestate from biogas plant in maize silage cultivation technology

Ganzer Artikel

Results of the soybean experiment in the season 2021

NATIONAL AGRICULTURAL AND FOOD CENTRE RESEARCH INSTITUTE OF PLANT PRODUCTION   Your letter No/from Our No. Responsible/Contact Place, date Ing. Peter Hozlár, PhD., In Viglas 8.11.2021   Subject: Results of the semi-operational experiment with Azoter®.   National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant Production,   Research and Breeding Station at Vígľaš-Pstruša  sends  the following…

Ganzer Artikel

AZOTER Trading s.r.o.

Spoločnosť je od roku 1995 priekopníkom na európskom trhu vo výrobe bakteriálnych biohnojív a ich veľkoplošného použitia v poľnohospodárskej prvovýrobe, má dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy a prevencie. Hlavná myšlienka bakteriálneho biohnojiva AZOTER, viazanie vzdušného dusíka a sprístupňovanie nevyužitých ťažko rozpustných fosfátov v pôde, ako aj ekonomický efekt znižovania nákladov.

Sie möchten unsere Produkte kaufen? Bitte verwenden Sie unser Bestellformular.