NAŠE PRODUKTY

azoter
azoter-f
azorhiz
azoter-sc
azoter-l
azoter-b
azoter-l-plus
azoter-lf-plus

AKTUALITY

AZOTER Oponice 2023 (2)

Výstava Dni poľa Oponice 2023

Aj tento rok sme sa zúčastnili na Poľnohospodárskej výstave Celoslovenské dni poľa 2023, ktorá sa tento rok konala v Oponiciach, kde sme Vám mohli predstaviť naše produkty AZOTER®. Napriek upršanému počasiu sme s našimi klientami strávili príjemné chvíle a opäť sa tešíme na ďalšie osobné stretnutia.   Tím AZOTER GALÉRIA

Celý článok
repka clanok azoter

Overenie účinnosti biologického prípravku AZOTER SC + AZOTER F v poraste ozimnej repky v pôdno-klimatických podmienkach Českomoravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2022

Hodnotící účinek ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného biologického přípravku Azoter SC (součástí parazitická houba Coniothyrum minitans) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) v pěstební technologii ozimé řepky olejky

Celý článok

AZOTER Trading s.r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá.

AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.

Máte záujem o naše výrobky? Použite náš objednávkový formulár.