NAŠE PRODUKTY

azoter
azoter-f
azorhiz
azoter-sc
azoter-l
azoter-b
azoter-l-plus
azoter-lf-plus

AKTUALITY

repa 1

Využitie AZOTER® pri pestovaní cukrovej repy v roku 2021

V rámci realizovaného viacročného projektu spolupráce poľnohospodárskych podnikov operačnej skupiny „Vysokomýtske synklinály“ s výskumom na implementáciu celého radu inovácií pôdoochranných postupov do rastlinnej výroby, bolo vykonané overenie možnosti zníženia potreby minerálnych dusíkatých hnojív pri pestovaní cukrovej repy.

Celý článok
Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Overenie účinnosti bakteriálneho prípravku AZOTER B+F v poraste silážnej kukurice v pôdno-klimatických podmienkach Česko-moravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

Celý článok

AZOTER Trading s.r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti AZOTER Trading s.r.o. je prostredníctvom kvalitných produktov zvyšovať úrodnosť pôdy trvalo udržateľnou a environmentálne šetrnou cestou a pomáhať zvyšovať efektivitu pestovaných plodín, za súčasného priaznivého ekonomického efektu znižovania nákladov na priemyselné hnojivá.

AZOTER Trading s.r.o. svojim odberateľom a partnerom okrem zabezpečenia kvalitných produktov a presnej logistiky poskytuje aj poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe uskutočnených odberov pôdnych a rastlinných vzoriek. Na základe získaných agrochemických analýz a výsledkov vypracuje odporúčania a metodiky optimalizácie výživy pestovaných plodín v súlade s platnými legislatívnymi normami pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo so zreteľom na zvyšovanie pôdnej úrodnosti a obnovu mikrobiálneho života v pôde.

Máte záujem o naše výrobky? Použite náš objednávkový formulár.