VÝSLEDKY POKUSOV

repa 1

Využitie AZOTER® pri pestovaní cukrovej repy v roku 2021

V rámci realizovaného viacročného projektu spolupráce poľnohospodárskych podnikov operačnej skupiny „Vysokomýtske synklinály“ s výskumom na implementáciu celého radu inovácií pôdoochranných postupov do rastlinnej výroby, bolo vykonané overenie možnosti zníženia potreby minerálnych dusíkatých hnojív pri pestovaní cukrovej repy.

Celý článok
Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Overenie účinnosti bakteriálneho prípravku AZOTER B+F v poraste silážnej kukurice v pôdno-klimatických podmienkach Česko-moravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

Celý článok
Trnava Azoter

Správa o obnove trávnika na futbalovom štadióne Spartak Trnava

Vypracoval: doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. AZOTER Trading, s.r. o. a Chemický ústav SAV, Bratislava Dňa  22. 6. 2018 sme vykonali obhliadku trávnika na štadióne Spartaku Trnava v doprovode Ing. Patrika Kováča, správcu trávnika. Prítomní za AZOTER Trading.s.r.o: Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. vedecký pracovník Chemického ústavu SAV v Bratislave Alena Vymyslická, výrobná manažérka spoločnosti AZOTER Trading, s.r.o.,…

Celý článok
azoter jacmen psenica 768x432 copy

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F v porastoch ozimnej pšenice a jarného jačmeňa – správa z výsledkov pokusov v roku 2020 – certifikované ekologické poľnohospodárstvo

Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2020 v certifikovaném ekologickém zemědělství.

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka
Jiří Řezníček, AZOTER CZ s.r.o.

Celý článok
kukurica psenica azoter

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F a listového bakteriálneho hnojiva AZOTER L v porastoch ozimnej pšenice a silážnej kukurice – správa výsledkov z poloprevádzkových pokusov z roku 2019

STIAHNUŤ DOKUMENT Ověření účinnosti půdního bakteriálního přípravku AZOTER F a listového bakteriálního hnojiva AZOTER L v porostu ozimé pšenice a kukuřice pro siláž                           Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2019 *    *    * Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol.,…

Celý článok
psenica ozimna kapusta repkova azoter

Výsledky pokusu s pšenicou ozimnou a kapustou repkovou pravou v sezóne 2018-2019

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto, dátum Ing. Peter Hozlár, PhD., Vo Vígľaši 12.09.2019   Vec: Výsledky poloprevádzkového pokusu s prípravkom Azoter.   NPPC, VURV, VŠS Vígľaš-Pstruša zasiela nižšie výsledky poloprevádzkového pokusu s pšenicou ozimnou a kapustou repkovou pravou v sezóne 2018-2019.   Plodina kapusta repková pravá: Aplikácia Azoteru 23.7.2018 zapracovaná podmietkou strniska…

Celý článok
repka kukurica cukrova repa azoter

Účinnosť biologických prípravkov (hnojív) AZOTER® na obsah živín v pôde, výživný stav rastlín, výnos a kvalitu produkcie – sumár vyhodnotenia výsledkov roku 2018

Účinnost biologických přípravků (hnojiv) AZOTER® na obsah živin v půdě, výživný stav rostlin, výnos a kvalitu produkce Sumář vyhodnocení výsledků roku 2018 * * * Ing. Tomáš Javor, DiS.; Ing. Jitka Grygarová; Ing. Lenka Beranová, DiS. AGROEKO Žamberk spol. s r.o., služby pro zemědělství a ekologii, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk Petr Junek Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov,…

Celý článok
psenica ozimna azoter uksup

Správa o pokuse pšenice ozimnej – hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vranov nad Topľou 2018

ÚKSÚP v Bratislave, Matúšková 21, 833 16 Bratislava Skúšobná stanica Vranov nad Topľou, Lomnická 750, 093 03 Vranov nad Topľou   Správa o pokuse pšenice ozimnej-hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vranov nad Topľou   Cieľ pokusu: Sledovanie vplyvu aplikovaného bakteriálneho hnojiva na: -výšku dopestovanej úrody pšenice ozimnej -na zdravotný stav porastov, prípadné zníženie aplikácií fungicídnych…

Celý článok
psenica ozimna azoter uksup 1 1

Správa o pokuse pšenice ozimnej – hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vígľaš 2018

ÚKSÚP v Bratislave, Matúšková 21, 833 16 Bratislava Skúšobná stanica Vígľaš, SNP 746/99, 962 02 Vígľaš __________________________________________________________________________ Správa o pokuse pšenice ozimnej – hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vígľaš 2018 Cieľ pokusu: Sledovanie vplyvu aplikovaného bakteriálneho hnojiva Azoter na: – Výšku dopestovanej úrody pšenice ozimnej – Na ekonomiku pšenice ozimnej pri znížených nákladoch na klasické…

Celý článok
repka azoter

Záverečná správa z nádobového experimentu s Azoterom B

Závěrečná zpráva z nádobového experimentu s Azoterem B na Mendelově univerzitě v Brně 2018   Cíl: Sledování vlivu Azoteru B na změny agrochemických vlastností půdy během vegetačního období, konkrétně na: mineralizaci hmoty a uvolnění P, K, Mg obsahy a formy Nmin v půdě, tedy N-NH4+, N-NO3- Corganický výnos semene řepky olejné a obsah oleje  …

Celý článok
mak azoter

Výsledky pokusu zameraného na aplikáciu prípravku azoter v maku

Správa o výsledkoch poloprevádzkového pokusu zameraného na aplikáciu prípravku AZOTER v maku siatom   Objednávateľ Zhotoviteľ Ing. Ľubica Forgáčová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky     skúšobné pracovisko: NPPC – VÚRV Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš, Malý Šariš 221, 080 01 Prešov   pracovníci zodpovední za priebeh pokusu: Ing. Mária Lichvárová…

Celý článok
pŠenica ozimná azoter

Výsledky pokusu Azoteru F v ozimnej pšenici

Výsledky testovania účinnosti bakteriálneho biohnojiva AZOTER pri pestovaní ozimnej pšenice.    MATERIÁL A METODIKA POKUSU Prevádzkový pokus s ozimnou pšenicou bol založený v roku 2014 na lokalite Dvory nad Žitavou s odrodou Panonicus. Aplikácia AZOTERu v dávke 10 litrov na hektár spolu s dávkou 300 litrov vody na hektár  pred sejbou pšenice sa uskutočnila postrekovačom pri predsejbovej príprave pôdy s následným…

Celý článok