VÝSLEDKY POKUSOV

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Overenie účinnosti bakteriálneho prípravku AZOTER B+F v poraste silážnej kukurice v pôdno-klimatických podmienkach Česko-moravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

Celý článok
Trnava Azoter

Správa o obnove trávnika na futbalovom štadióne Spartak Trnava

Vypracoval: doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. AZOTER Trading, s.r. o. a Chemický ústav SAV, Bratislava Dňa  22. 6. 2018 sme vykonali obhliadku trávnika na štadióne Spartaku Trnava v doprovode Ing. Patrika Kováča, správcu trávnika. Prítomní za AZOTER Trading.s.r.o: Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. vedecký pracovník Chemického ústavu SAV v Bratislave Alena Vymyslická, výrobná manažérka spoločnosti AZOTER Trading, s.r.o.,…

Celý článok
azoter jacmen psenica 768x432 copy

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F v porastoch ozimnej pšenice a jarného jačmeňa – správa z výsledkov pokusov v roku 2020 – certifikované ekologické poľnohospodárstvo

Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2020 v certifikovaném ekologickém zemědělství.

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka
Jiří Řezníček, AZOTER CZ s.r.o.

Celý článok
kukurica psenica azoter

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F a listového bakteriálneho hnojiva AZOTER L v porastoch ozimnej pšenice a silážnej kukurice – správa výsledkov z poloprevádzkových pokusov z roku 2019

Ověření účinnosti půdního bakteriálního přípravku AZOTER F a listového bakteriálního hnojiva AZOTER L v porostu ozimé pšenice a kukuřice pro siláž                           Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2019 *    *    * Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk…

Celý článok
psenica ozimna kapusta repkova azoter

Výsledky pokusu s pšenicou ozimnou a kapustou repkovou pravou v sezóne 2018-2019

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto, dátum Ing. Peter Hozlár, PhD., Vo Vígľaši 12.09.2019   Vec: Výsledky poloprevádzkového pokusu s prípravkom Azoter.   NPPC, VURV, VŠS Vígľaš-Pstruša zasiela nižšie výsledky poloprevádzkového pokusu s pšenicou ozimnou a kapustou repkovou pravou v sezóne 2018-2019.   Plodina kapusta repková pravá: Aplikácia Azoteru 23.7.2018 zapracovaná podmietkou strniska…

Celý článok
repka kukurica cukrova repa azoter

Účinnosť biologických prípravkov (hnojív) AZOTER® na obsah živín v pôde, výživný stav rastlín, výnos a kvalitu produkcie – sumár vyhodnotenia výsledkov roku 2018

Účinnost biologických přípravků (hnojiv) AZOTER® na obsah živin v půdě, výživný stav rostlin, výnos a kvalitu produkce Sumář vyhodnocení výsledků roku 2018 * * * Ing. Tomáš Javor, DiS.; Ing. Jitka Grygarová; Ing. Lenka Beranová, DiS. AGROEKO Žamberk spol. s r.o., služby pro zemědělství a ekologii, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk Petr Junek Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov,…

Celý článok
psenica ozimna azoter uksup

Správa o pokuse pšenice ozimnej – hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vranov nad Topľou 2018

ÚKSÚP v Bratislave, Matúšková 21, 833 16 Bratislava Skúšobná stanica Vranov nad Topľou, Lomnická 750, 093 03 Vranov nad Topľou   Správa o pokuse pšenice ozimnej-hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vranov nad Topľou   Cieľ pokusu: Sledovanie vplyvu aplikovaného bakteriálneho hnojiva na: -výšku dopestovanej úrody pšenice ozimnej -na zdravotný stav porastov, prípadné zníženie aplikácií fungicídnych…

Celý článok
psenica ozimna azoter uksup 1 1

Správa o pokuse pšenice ozimnej – hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vígľaš 2018

ÚKSÚP v Bratislave, Matúšková 21, 833 16 Bratislava Skúšobná stanica Vígľaš, SNP 746/99, 962 02 Vígľaš __________________________________________________________________________ Správa o pokuse pšenice ozimnej – hnojenie bakteriálnym hnojivom Azoter SS Vígľaš 2018 Cieľ pokusu: Sledovanie vplyvu aplikovaného bakteriálneho hnojiva Azoter na: – Výšku dopestovanej úrody pšenice ozimnej – Na ekonomiku pšenice ozimnej pri znížených nákladoch na klasické…

Celý článok
repka azoter

Záverečná správa z nádobového experimentu s Azoterom B

Závěrečná zpráva z nádobového experimentu s Azoterem B na Mendelově univerzitě v Brně 2018   Cíl: Sledování vlivu Azoteru B na změny agrochemických vlastností půdy během vegetačního období, konkrétně na: mineralizaci hmoty a uvolnění P, K, Mg obsahy a formy Nmin v půdě, tedy N-NH4+, N-NO3- Corganický výnos semene řepky olejné a obsah oleje  …

Celý článok
mak azoter

Výsledky pokusu zameraného na aplikáciu prípravku azoter v maku

Správa o výsledkoch poloprevádzkového pokusu zameraného na aplikáciu prípravku AZOTER v maku siatom   Objednávateľ Zhotoviteľ Ing. Ľubica Forgáčová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky     skúšobné pracovisko: NPPC – VÚRV Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš, Malý Šariš 221, 080 01 Prešov   pracovníci zodpovední za priebeh pokusu: Ing. Mária Lichvárová…

Celý článok
pŠenica ozimná azoter

Výsledky pokusu Azoteru F v ozimnej pšenici

Výsledky testovania účinnosti bakteriálneho biohnojiva AZOTER pri pestovaní ozimnej pšenice.    MATERIÁL A METODIKA POKUSU Prevádzkový pokus s ozimnou pšenicou bol založený v roku 2014 na lokalite Dvory nad Žitavou s odrodou Panonicus. Aplikácia AZOTERu v dávke 10 litrov na hektár spolu s dávkou 300 litrov vody na hektár  pred sejbou pšenice sa uskutočnila postrekovačom pri predsejbovej príprave pôdy s následným…

Celý článok