ŠTO SE DOGAĐA U TLU?

Mikrobi se mobiliziraju u tlu iz organskih i mineralnih biogenih elemenata koji su potrebni za rast bilja te iz tla oslobađaju i izlučuju razne vitamine, antibiotike i aktivacijske tvari (stimulatore). Stoga je mikrobna aktivnost u tlu bitna za cijeli niz procesa koji uvjetuju tijek raznih fizikalno-kemijskih procesa kojima se hranjivim tvarima opskrbljuju korijeni bilja. Bakterije u tlu u znatnoj mjeri utječu na ukupnu produktivnost tla i kvalitetu proizvodnje bilja. One vezuju dušik iz zraka, otapaju teško pristupačne oblike hranjivih tvari, kao što je fosfor, te potiču razgradnju biljne tvari ili primarne organske tvari u tlu, čime utječu na pedogenetske procese, kao i na formiranje svojstava tla.

Zahvaljujući svom sastavu, biognojiva AZOTER obnavljaju mikrobnu aktivnost u tlu povećavajući plodnost i produktivnost tla, što pozitivno utječe na kvalitetu poljoprivredne proizvodnje. Biognojiva AZOTER sadrže tri kulture bakterija koje sudjeluju u asimbiotskoj fiksaciji dušika iz zraka, podupiru procese razgradnje organske tvari u tlu te potiču pristup makrobiogenim elementima u tlu, naročito fosforu, budući da ih prevode u otopinu. S obzirom na visoku koncentraciju bakterija u gnojivu, poslije primjene gnojiva AZOTER dolazi do znatnog povećanja bakterijske mikroflore u tlu. AZOTER sadrži kulture bakterija Azotobacter chroococcum i Azospirillum brasilense koje su uključene u asimbiotsku fiksaciju dušika iz zraka, čineći ga pristupačnim za bilje, dok Bacillus megatherium sudjeluje u otapanju fosfora.

azoter_poda
N

60-80 kg

u optimalnim uvjetima 100 – 150 kg

Fiksacija dušika iz zraka

Dušik je jedan od osnovnih makrobiogenih elemenata i smatra se pokretačem rasta. Razine dušika u tlima izravno ovise o zalihama humusa. Budući da stijene praktično ne sadrže dušik, oplemenjivanje tla ovim elementom blisko je povezano s biološkom akumulacijom slobodnog atmosferskog dušika. Atmosfera je sama po sebi bogat izvor dušika (sadrži do 78,09 vol%), što iznosi 75.000 tona N2 po hektaru zemlje. Međutim, problem predstavlja vrlo jaka trostruka veza između atoma dušika, koja sprječava apsorpciju atmosferskog dušika za bilje i njegovu upotrebu za metabolizam hranljivih tvari. Mikrobi tu jaku trostruku vezu mogu razbiti putem svog enzimskog aparata. Povećanje učinkovitosti fiksacije dušika iz zraka pomoću bakterija moguće je zahvaljujući odabiru odgovarajućih kultura koje su perspektivne ne samo s gledišta vrlo učinkovitog asimbiotskog vezivanja dušika iz zraka, već se nakon primjene u tlu brzo razmnožavaju, uslijed čega dolazi do izrazitog povećanja količine fiksiranog dušika dostupnog za bilje. Biognojiva AZOTER sadrže isokoučinkovite kulture asimbiotskih bakterija (Azotobacter chroococcum i Azospirillum brasilense) koje su sposobne fiksirati veliku količinu dušika tijekom vegetacijskog razdoblja uzgajanih kultura. Količina fiksiranog dušika dostupnog za bilje kreće se na razini 60 – 80 kg ili u optimalnim uvjetima 100 – 150 kg po hektaru, čime se prepolovljuje potrošnja klasičnih dušičnih gnojiva, a samim tim izrazito poboljšava gospodarstvo uzgoja bilja.

P

30-40 kg

u optimalnim uvjetima 60 – 80 kg

Otapanje fosfora

U usporedbi sa sadržajem N, K, Ca i Mg, količina ukupnog fosfora u tlima Slovačke je najniža (P =0,03 – 0,2%) i sastoji se od organske i anorganske frakcije, pri čemu anorganski fosfor (25 – 98%) blago prevladava nad organskim fosforom (2 –75%) uslijed visokog udjela mineralne komponente u lokalnim tlima. Većina fosfora (92 – 99%) koji se nalazi u tlu nije dostupan bilju. Bilje može iskoristiti svega 1 – 8% sveukupnog sadržaja P za stvaranje uroda. Oslobađanje fosfora u obliku topivom u vodi ostvaruje se u tlu biološkim putem. Dobra biokemijska aktivnost mikroflore tla pozitivno utječe na oslobađanje fosfora iz teškotopivih spojeva. Bacillus megatherium otapa fosfor te pretvara postojeći trikalcijfosfat u dikalcijfosfat, čime spojeve fosfora oslobađa za uzgoj bilja. Količina tako oslobođenog fosfora na kraju vegetacijskog razdoblja iznosi približno 30 – 40 kg fosfora u čistim hranjivim tvarima, a u optimalnim uvjetima čak 60 – 80 kg.

K

30-40 kg

Mobilizacija kalija i ubrzavanje procesa razgradnje ostataka nakon žetve

Primjenom gnojiva AZOTER zajedno s celulozom brzo raste u tlu prisutan broj bakterija koje razgrađuju ostatke poslije žetve. Ove bakterije ubrzavaju proces razgradnje organskih tvari u tlu i ostataka nakon žetve. Brza razgradnja i mineralizacija organskih tvari u tlu uvjetovani su istovremenim djelovanjem različitih skupina mikroorganizama (npr. azotobactera i celulolitičkih bakterija). U navedenom procesu, drugi mikrobi također mobiliziraju i oslobađaju kalij iz teškotopivih organskih spojeva u oblike koji su pristupačni za bilje, a količina tako oslobođenog kalija u čistim hranjivim tvarima kreće se na razini 30 – 40 kg. Važno je iskoristiti stimulativni učinak gnojiva AZOTER u svrhu ubrzavanja procesa razgradnje kada su u pitanju ostaci nakon žetve (slama, žita, repice i kukuruz), jer neki usjevi ostavljaju veliku količinu ostataka na polju nakon žetve osnovnog proizvoda, a ti ostaci su lignoceluloznog karaktera sa širokim omjerom C:N koji, u slučaju nerazgradnje, sprječava klijavost sjemena i također služi kao hranjivo tlo za različite vrste plijesni koje inficiraju mlade biljke u nastajanju u ranim stadijima rasta, čime se pogoršava zdravlje uzgajanih usjeva, što dakako ima negativan utjecaj na njih.

POVEĆAVAMO PLODNOST TLA I ŠTITIMO OKOLIŠ
Prednosti korištenja gnojiva AZOTER:
 • približno prepolovljuje potrošnju klasičnih dušičnih industrijskih gnojiva fiksiranjem molekula dušika iz zraka – količina fiksiranog dušika i dostupnost za bilje iznosi 60 – 80 kg ili u optimalnim uvjetima 100 – 150 kg po hektaru (uz 75.000 tona atmosferskog dušika dostupnog po hektaru)
 • povećava iskoristivost korištenih mineralnih tvari i postojećih zaliha hranjivih tvari u tlu
 • u usporedbi s drugim pripravcima na temelju mikroba, sadrži najveću gustoću vitalnih mikroba, tj. 4.109 vitalnih mikroba u 1 ml gnojiva
 • poboljšava biološka svojstva tla i obnavlja mikrobnu aktivnost u tlu
 • povećava i otapa fosfor za bilje iz netopivih spojeva; količina oslobođenog fosfora odgovara 30 – 40 kg po hektaru ili 60 – 80 kg fosfora u optimalnim uvjetima
 • potiče proces razgradnje ostataka nakon žetve, slame i organske tvari u tlu, što postupno povećava plodnost tla i stvara dobru podlogu za usjeve
 • ubrzava oslobađanje hranjivih tvari i razgradnju korištenih digestata
 • djeluje sinergistički i povećava učinkovitost drugih istodobno korištenih organskih gnojiva (stajsko gnojivo, gnojevka i pokrivni usjevi)
 • pozitivno utječe na strukturna svojstva i zrnatost tla
 • poboljšava zračni i vodni režim u tlu, koji ultimativno ima pozitivan utjecaj na prihvatljivost hranjivih tvari iz tla
 • mikrobi koji se nalaze u pripravku AZOTER djeluju neutralno; okruženje u kojem se nalaze postupno prima neutralnu reakciju tla
 • sanira tlo od spora sklerotinije kao i hifa gljiva koje su uzrok fuzarioze
 • učinkovito uništava izvore infekcije i smanjuje rizik prijenosa bolesti među uzgajanim kulturama
 • poboljšava stanje bilja – jača obrambeni mehanizam
 • povećava količinu i kvalitetu proizvodnje (uništava mikotoksine i nitrate)
 • pozitivno utječe na sveukupno gospodarstvo sustava uzgoja
 • može se koristiti u ekološkoj poljoprivredi