PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

azoter

Základním produktem společnosti je kapalná bakteriální biohnojivo AZOTER®. Dosahuje absolutně nejvyšší hustoty vitálních zárodků bakterií, tj 4.109 zárodků v 1 ml hnojiva. Na hnojení jednoho hektaru půdy postačuje dávka 10 litrů hnojiva AZOTER®, po aplikaci do půdy nastává intenzivní množení bakterií schopných efektivní fixace vzdušného dusíku a zpřístupnění fosforu a draslíku z méně rozpustných forem. Svým působením v půdě vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a zároveň produkuje látky v podobě růstových fytohormonů, enzymů a vitamínů. Ekonomická efektivita tohoto produktu spočívá ve snižování nákladů na výživu rostlin a zároveň se obnoví mikrobiální život v půdě za současného zvýšení četnosti půdních mikroorganismů. AZOTER je šedá až šedohnědá hustá kapalina s charakteristickou melasovitý-bakteriální vůní, typickou pro tento přípravek. Doporučuje se na hnojení všech polních i zahradních plodin.

 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny
 • neprodukuje žádné nitráty a dusitany
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • upravuje hodnotu půdní reakce
 • půdní pomocná látka
 • použití i v EKO zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium)
Hodnota pH = 5,5-7,0

azoter-f

Půdní pomocná látka vytvořená na bázi hnojiva AZOTER®, která obsahuje Trichoderma atroviride, která zlepšuje přirozené schopnosti půdy a zároveň posiluje kondici a obranyschopnosť pěstovaných plodin, čímž se výrazně znižuje riziko primárně infekce kořenové soustavy a následně nadzemních částí rostlin. Trichoderma atroviride má výrazný stimulační vliv nejen na dynamiku růstu rostlin, ale i na odolnost rostlin a to zlepšením obranných reakcí pěstovaných plodin a snížením obsahu mykotoxinů ve finální produkci. Doporučuje se hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, přednostně se však využívá zejména na obiloviny, kukuřici, zahradní plodiny (plodová a dýňová zelenina).

 • biologicky obnovuje půdu a snižuje riziko primární infekce pěstovaných rostlin
 • posílením přirozené obranyschopnosti a kondice se zvyšuje odolnost pěstovaných plodin
 • odstraňuje negativní dopad zúžené rotace plodin v osevním postupu
 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkce (snížení mykotoxinů a dusičnanů)
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • upravuje hodnotu půdní reakce
 • půdní pomocná látka
 • použití i v EKO zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride)
Hodnota pH = 5,8-8,5

azoter-sc

AZOTER SC® obsahuje kromě bakterií přítomných v pomocné půdní látce AZOTER – i houbu Coniothyrium sp., která napomáhá k obnovení přirozené schopnosti půdy a tím snižuje riziko primární infekce kořenového systému a následně i nadzemních částí rostlin (řepka, slunečnice a další). Posílením kondice a přirozené obranyschopnosti rostlin se omezuje výskyt jedné z nejzávažnějších chorob olejnín. Doporučuje se na hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, přednostně se však využívá při následujících plodinách: slunečnice roční, řepka ozimá, zelenina – hrách, petržel.

 • biologicky obnovuje půdu a snižuje riziko primární infekce pěstovaných rostlin
 • odstraňuje negativní dopad zúžené rotace plodin v osevním postupu
 • posílením přirozené obranyschopnosti a kondice se zvyšuje odolnost pěstovaných plodin
 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkce (zvýšení olejnatosti)
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • půdní pomocná látka
 • použití i v EKO zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Coniothyrium sp.)
Hodnota pH = 5,8-8,5

azoter-b

Kapalné bakteriální hnojivo vzniklé na bázi hnojiva AZOTER®, které obsahuje speciální baktérie Pseudomonas putida, která zlepšuje přijatelnost mikroelementů pro kořenovou soustavu pěstovaných plodin. AZOTER B® je kapalná látka působící na základě bakterií původního půdního fytoedafónu, která se aplikuje do půdy a svým působením obnovuje mikrobiální život v půdě a vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a enzymů pro růst a vývoj rostlin, což zlepšuje dynamiku růstu rostlin a jejich produkční schopnosť. Urychluje rozklad aplikovaných digestátů BPS a posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě a zároveň zvyšuje využitelnost živin z aplikovaných digestátů a existující zásoby živin v půdě. Podílí se na rozkladu aromatických látek a reziduí, které znečišťují životní prostředí. Doporučuje se na hnojení všech druhů polních a zahradních plodin, přednostně se však využívá při plodinách, které jsou hnojené digestáty z BPS. Doporučuje se aplikovat i na půdách znečištěných aromatickými organickými sloučeninami (zbytky olejů, pesticidů, atd).

 • urychluje rozklad aplikovaných digestátů BPS, posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě
 • zvyšuje využitelnost živin z aplikovaných digestátů a existující zásoby živin v půdě
 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny
 • podílí se rozklad aromatických látek a reziduí, ktoré znečisťují životní prostředí.
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • půdní pomocná látka
 • použití i v EKO zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida)
Hodnota pH = 5,8-8,5

azorhiz

Rozšířená forma hnojiva AZOTER®, která obsahuje symbiotické bakterie Rhizobium sp., (Rhizobium japonicum a leguminosarum) je především určena pro pěstování sóji, hrachu, fazolí, vojtěšky a pícnin. AZORHIZ® je bakteriální hnojivo s dvojitým účinkem, které díky svému složení (asymbiotické a symbiotické kmeny bakterií) a efektivnímu vázání vzdušného dusíku poskytuje dostatečné zásobování rostlin dusíkem po celou vegetace pěstovaných plodin a zároveň podporuje tvorbu hálek na kořenové soustavě kulturních plodin, což v konečném důsledku zlepšuje kvantitativní a kvalitativní ukazatele vypěstované produkce. Jako kapalná látka působící na základě bakterií původní mikroflóry po aplikaci do půdy svým působením vytváří dostatečné množství dusíku, fosforu, draslíku a produkcí růstových fytohormonů zároveň přispívá ke zlepšení kondice pěstovaných plodin zvýšením přirozené obranyschopnosti rostlin.

 • efektivnejší vázání N2 a podpora tvorby hálek u kořenové soustavy
 • zajišťuje neustálý přísun potřebných živin (N, P, K) pro rostliny
 • produkuje růstové fytohormony, enzymy a vitamíny
 • urychluje rozklad posklizňových zbytků, slámy a organické hmoty v půdě
 • obnovuje mikrobiální život v půdě
 • hnojivo určené pro pěstování sóji, hrachu, fazolí, vojtěšky a pícnin
 • půdní pomocná látka
 • použití i v EKO zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 4.109 KTJ.cm-3
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium sp.)
Hodnota pH = 5,5-7,0

azoter-l

Kapalné bakteriální hnojivo určené na listovou-foliární aplikaci široké škály pěstovaných plodin, které obsahuje speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rostlinných pletiv, způsobujících fixaci vzdušného dusíku v rostlinách. Nitrogen bakterie aplikované na zelené části rostliny během vegetačního období díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají přes listovou kutikulu do rostliny a svým působením vytvářejí dostatečné množství dusíku na výživu rostlin. Tento přípravek slouží jako bakteriální listové hnojivo, přičemž svými účinky může značně snížit aplikační dávky klasických průmyslových a listových hnojiv s obsahem dusíku, což vede k nemalé finanční úspoře. AZOTER L kromě uvedených specifických bakterií obsahuje i makro a mikroživiny, čímž se řadí mezi komplexní listové hnojiva se širokospektrálním účinkem. Výrobek se používá jako listové hnojivo na řepku olejnou, pšenici, kukuřici, slunečnici, cukrovou řepu a širokou škálu zahradních plodin. Aplikuje se na zelené části rostliny postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin za sníženého slunečního záření.
Listová výživa AZOTERem L výrazně zvyšuje efektivitu aplikovaných živin hlavně v období s nedostatkem srážek, což je v současnosti aktuálním problémem nejen na Slovensku ale i v okolních zemích.

 • váže vzdušný dusík přímo v rostlině
 • zajišťuje přísun snadno přijatelných živin (N, P, K)
 • obsahuje mikroprvky v chelátové formě
 • efektivní forma zabezpečení přísunu dusíku v nepříznivých podmínkách
 • rostlinná pomocná látka na listovou-foliární aplikaci
 • použití i v EKO zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
Hodnota pH = 5,8-8,5

azoter-l-plus

Kapalné bakteriální hnojivo určené na listovou-foliární aplikaci široké škály pěstovaných plodin, které obsahuje speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rostlinných pletiv, způsobujících fixaci vzdušného dusíku v rostlinách. Nitrogen bakterie aplikované na zelené části rostliny během vegetačního období díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají přes listovou kutikulu do rostliny a svým působením vytvářejí dostatečné množství dusíku na výživu rostlin. Tento přípravek slouží jako bakteriální listové hnojivo, přičemž svými účinky může značně snížit aplikační dávky klasických průmyslových a listových hnojiv s obsahem dusíku, což vede k nemalé finanční úspoře. AZOTER L + kromě uvedených specifických bakterií obsahuje i makro a mikroživiny, čímž se řadí mezi komplexní listové hnojiva se širokospektrálním účinkem. Výrobek se používá jako listové hnojivo na řepku olejnou, pšenici, kukuřici, slunečnici, cukrovou řepu a širokou škálu zahradních plodin. Aplikuje se na zelené části rostliny postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin za sníženého slunečního záření. Listová výživa AZOTEREM L výrazně zvyšuje efektivitu aplikovaných živin hlavně v období s nedostatkem srážek, což je v současnosti aktuálním problémem nejen na Slovensku ale iv okolních zemích.

 • váže vzdušný dusík přímo v rostlině
 • zajišťuje přísun snadno přijatelných živin (N, K)
 • obsahuje mikroprvky v chelátové formě
 • rostlinná pomocná látka na listovou-foliární aplikaci
 • použití v konvenčním zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae)
N – 7,0 %, K – 2,0 %
Aplikační dávka obsahuje 34,8 g Fe, 15,3 g Mn, 1,4 g Cu, 3 g B, 0,8 g Mo, 2,6 g Zn, 3,48 g MgO, 6,96 g SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5

azoter-lf-plus

Unikátní kapalné bakteriální hnojivo určené na listovou-foliární aplikaci široké škály pěstovaných plodin s výrazným podpůrným účinkem zvyšujícím přirozenou obranyschopnost plodin s následným zlepšením kvality produkce, které obsahuje speciální druh bakterií (Herbaspirillum seropedicae) vyizolovaných z rostlinných pletiv, způsobujících fixaci vzdušného dusíku v rostlinách a parazitickou plíseň Trichoderma atroviride. Trichoderma atroviride má výrazný stimulační vliv nejen na dynamiku růstu rostlin, ale i na odolnost rostlin a to zlepšením obranných reakcí pěstovaných plodin a snížením obsahu mykotoxinů ve finální produkci. Nitrogen bakterie aplikované na zelené části rostliny během vegetačního období díky své vysoké pohyblivosti rychle pronikají přes listovou kutikulu do rostliny a svým působením vytvářejí dostatečné množství dusíku na výživu rostlin. Tento přípravek slouží jako bakteriální listové hnojivo, přičemž svými účinky může značně snížit aplikační dávky klasických průmyslových a listových hnojiv s obsahem dusíku, což vede k nemalé finanční úspoře. AZOTER LF + kromě uvedených specifických bakterií obsahuje i makro a mikroživiny, čímž se řadí mezi komplexní listové hnojiva se širokospektrálním účinkem. Výrobek se používá jako listové hnojivo na širokou škálu zahradních plodin, ovocných dřevin, révy a polních plodin. Aplikuje se na zelené části rostliny postřikem po vytvoření dostatečné listové plochy pěstovaných rostlin za sníženého slunečního záření.

 • váže vzdušný dusík přímo v rostlině
 • zajišťuje přísun snadno přijatelných živin (N, K)
 • obsahuje mikroprvky v chelátové formě
 • efektivní forma zabezpečení přísunu živin v nepříznivých podmínkách
 • zlepšuje kondici rostlin – zvýšením obranného mechanismu rostlin
 • zvyšuje kvantitu a kvalitu produkce
 • rostlinná pomocná látka na listovou-foliární aplikaci
 • použití v konvenčním zemědělství

Počet vitálních mikroorganismů v KTJ.cm-3
Celkový počet vitálních mikroorganismů je min 2.109 KTJ.cm-3
(Herbaspirillum seropedicae, Trichoderma atroviride)
N – 7,0 %, K – 2,0 %
Aplikační dávka obsahuje 34,8 g Fe, 15,3 g Mn, 1,4 g Cu, 3 g B, 0,8 g Mo, 2,6 g Zn, 3,48 g MgO, 6,96 g SO3
Hodnota pH = 5,8-8,5