Nabocany 2023 1

Výstava Naše pole v Nabočanech 2023

Jsme rádi, že i letos Vás mohl náš rozšiřující se prodejní tým přivítat v našem stánku na zemědelské výstavě Naše pole 2023 v Nabočanech u Chrudima v dňoch 13. – 14. 6. 2023. Rádi jsme Vás podrobněji seznámili s našimi produkty značky AZOTER® a popovídali si o výsledcích pokusů, které jsme realizovali právě v České…

repka clanok azoter

Ověření účinnosti biologického přípravku AZOTER SC + F v porostu ozimé řepky v půdně-klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny – zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2022

Hodnotící účinek ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného biologického přípravku Azoter SC (součástí parazitická houba Coniothyrum minitans) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) v pěstební technologii ozimé řepky olejky

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER B+F v porostu silážní kukuřice v půdně-klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny – zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice