repka clanok azoter

Overenie účinnosti biologického prípravku AZOTER SC + AZOTER F v poraste ozimnej repky v pôdno-klimatických podmienkach Českomoravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2022

Hodnotící účinek ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného biologického přípravku Azoter SC (součástí parazitická houba Coniothyrum minitans) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) v pěstební technologii ozimé řepky olejky

Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Overenie účinnosti bakteriálneho prípravku AZOTER B+F v poraste silážnej kukurice v pôdno-klimatických podmienkach Česko-moravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

azoter jacmen psenica 768x432 copy

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F v porastoch ozimnej pšenice a jarného jačmeňa – správa z výsledkov pokusov v roku 2020 – certifikované ekologické poľnohospodárstvo

Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2020 v certifikovaném ekologickém zemědělství.

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka
Jiří Řezníček, AZOTER CZ s.r.o.