Ověření účinnosti bakteriálního přípravku AZOTER BF v porostu silážní kukuřice v půdně klimatických podmínkách Českomoravské vrchoviny

Overenie účinnosti bakteriálneho prípravku AZOTER B+F v poraste silážnej kukurice v pôdno-klimatických podmienkach Česko-moravskej vrchoviny – správa výsledkov z prevádzkového pokusu z roku 2021

Zpráva výsledků z provozního pokusu z roku 2021 z ošetření půdy pomocnou půdní látkou (PPL) ve formě koncentrovaného bakteriálního přípravku AZOTER B (součástí přídavek bakterie Pseudomonas putida) se samostatnou přísadou F (parazitickou houbou Trichoderma atroviride) pro aplikaci digestátu z bioplynové stanice v pěstební technologii silážní kukuřice

azoter jacmen psenica 768x432 copy

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F v porastoch ozimnej pšenice a jarného jačmeňa – správa z výsledkov pokusov v roku 2020 – certifikované ekologické poľnohospodárstvo

Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2020 v certifikovaném ekologickém zemědělství.

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka
Jiří Řezníček, AZOTER CZ s.r.o.

kukurica psenica azoter

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F a listového bakteriálneho hnojiva AZOTER L v porastoch ozimnej pšenice a silážnej kukurice – správa výsledkov z poloprevádzkových pokusov z roku 2019

Ověření účinnosti půdního bakteriálního přípravku AZOTER F a listového bakteriálního hnojiva AZOTER L v porostu ozimé pšenice a kukuřice pro siláž                           Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2019 *    *    * Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk…

mak azoter

Výsledky pokusu zameraného na aplikáciu prípravku azoter v maku

Správa o výsledkoch poloprevádzkového pokusu zameraného na aplikáciu prípravku AZOTER v maku siatom   Objednávateľ Zhotoviteľ Ing. Ľubica Forgáčová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky     skúšobné pracovisko: NPPC – VÚRV Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš, Malý Šariš 221, 080 01 Prešov   pracovníci zodpovední za priebeh pokusu: Ing. Mária Lichvárová…