kukurica psenica azoter

Overenie účinnosti pôdneho bakteriálneho prípravku AZOTER F a listového bakteriálneho hnojiva AZOTER L v porastoch ozimnej pšenice a silážnej kukurice – správa výsledkov z poloprevádzkových pokusov z roku 2019

Ověření účinnosti půdního bakteriálního přípravku AZOTER F a listového bakteriálního hnojiva AZOTER L v porostu ozimé pšenice a kukuřice pro siláž                           Zpráva výsledků z poloprovozních pokusů z roku 2019 *    *    * Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol., AGROEKO Žamberk…