Verification of the effectiveness of AZOTER B+F soil bacteria fertilizer in the plant stand of maize for silage in the soil and climatic conditions of The Bohemian-Moravian Highlands

Report of results from semi-operational experiments from 2021 from soil treated with soil adjuvant (PPL) in the form of concentrated AZOTER B bacteria fertilizer (containing Pseudomonas putida bacteria) with separate additive F (Trichoderma atroviride parasitic fungus) for application of digestate from biogas plant in maize silage cultivation technology

soja azoter nppc

Results of the soybean experiment in the season 2021

          Ing. Peter Hozlár, PhD.,                 Vo Vígľaši  8.11.2021   Vec: Výsledky poloprevádzkového pokusu s prípravkom Azoter®.   NPPC, VURV, VŠS Vígľaš-Pstruša zasiela nižšie výsledky poloprevádzkového pokusu so sójou fazuľovou v sezóne 2021.   Plodina sója fazuľová (Glycine Max):   Aplikácia Azoter® 10.5.2021 zapracovaná pred sejbou rotačnými bránami Aplikácia NPK 15 15 15 (300…

azoter jacmen psenica 768x432 copy

Verification of the effectiveness of AZOTER F soil bacteria fertilizer in the plant stands of winter wheat and spring barley – report of the results from semi-operational experiments from 2020 in the certified organic farming company

DOWNLOAD DOCUMENT Verification of the effectiveness of AZOTER F soil bacteria fertilizer in the plant stands of winter wheat and spring barley           Report of the results from semi-operational experiments from 2020 in the certified organic farming company  *    *    * Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS. a kol.,…

Verification of the effect of AZOTER F soil bacterial preparation and AZOTER L foliar bacterial fertilizer in the plant stand of winter wheat and maize for silage – report on results from semi-operational experiments from 2019

Verification of the effect of AZOTER F soil bacterial preparation and AZOTER L foliar bacterial fertilizer in the plant stand of winter wheat and maize for silage                           Report on results from semi-operational experiments from 2019 *    *    * Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing.…

Results of the experiment with winter wheat and oilseed rape in the season 2018-2019ca ozimna kapusta repkova azoter

Results of the experiment with winter wheat and oilseed rape in the season 2018-2019

NATIONAL AGRICULTURAL AND FOOD CENTRE RESEARCH INSTITUTE OF PLANT PRODUCTION   Your letter No/from Our No. Responsible/Contact Place, date Ing. Peter Hozlár, PhD., In Viglas 12.09.2019   Subject: Results of the semi-operational experiment with Azoter®.   National Agricultural and Food Centre, Research Institute of Plant Production,   Research and Breeding Station at Vígľaš-Pstruša  send  the following…

Effect of bio-fertilizer application AZOTER® for nutrient content in the soil, plant nutrient status, crop yields and production quality – sumary of the result evaluation of 2018

Effect of bio-fertilizer application AZOTER® for nutrient content in the soil, plant nutrient status, crop yields and production quality. Sumary of the result evaluation of 2018 * * * Ing. Tomáš Javor, DiS.; Ing. Jitka Grygarová; Ing. Lenka Beranová, DiS. AGROEKO Žamberk spol. s r.o., služby pro zemědělství a ekologii, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk Petr…

The test results of AZOTER F in winter wheat cultivation

The test results of AZOTER F in winter wheat cultivation

Výsledky testovania účinnosti bakteriálneho biohnojiva AZOTER pri pestovaní ozimnej pšenice.    MATERIÁL A METODIKA POKUSU Prevádzkový pokus s ozimnou pšenicou bol založený v roku 2014 na lokalite Dvory nad Žitavou s odrodou Panonicus. Aplikácia AZOTERu v dávke 10 litrov na hektár spolu s dávkou 300 litrov vody na hektár  pred sejbou pšenice sa uskutočnila postrekovačom pri predsejbovej príprave pôdy s následným…